Defensie en veiligheid - Derde graad

Studierichting "Defensie en veiligheid"

Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische basis in

 • psychologie
 • toegepaste filosofie
 • recht en deontologie
 • veiligheid en preventie
 • de mens en zijn plaats in de samenleving
 • fysiologie en anatomie.

Je doet dit met aandacht voor de context van defensie en veiligheid.

Vanuit deze basis leer je veiligheidstechnieken in verband met verschillende veiligheidsberoepen, bijvoorbeeld op job- en opleidingsmogelijkheden en selectieproeven voor bewakingsagent, penitentiair bewakingsassistent en binnen defensie, brandweer en politie.

Defensie en veiligheid               


Beschrijving

Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische basis in

 • psychologie
 • toegepaste filosofie
 • recht en deontologie
 • veiligheid en preventie
 • de mens en zijn plaats in de samenleving
 • fysiologie en anatomie.

Je doet dit met aandacht voor de context van defensie en veiligheid.

Vanuit deze basis leer je veiligheidstechnieken in verband met verschillende veiligheidsberoepen, bijvoorbeeld op job- en opleidingsmogelijkheden en selectieproeven voor bewakingsagent, penitentiair bewakingsassistent en binnen defensie, brandweer en politie.

Situering binnen het studiedomein: Maatschappij en welzijn

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Defensie en veiligheid" volgen ?

Voor zover bij ons bekend.

 Sint-Guido-Instituut, Sainte-Adresseplein 12 1070 Anderlecht
 GO! KTA Campus De Brug, Vaartstraat 1 1800 Vilvoorde
 Sint-Norbertusinstituut, Amerikalei 47 2000 Antwerpen
 Heilig-Grafinstituut, Klinkstraat 3 2300 Turnhout
 Technische Scholen Mechelen, Jef Denynplein 2 2800 Mechelen
 Sint-Franciscuscollege, Minderbroedersstraat 11 3550 Heusden-Zolder
 GO! campus Genk - Tech. Atheneum De Wijzer, Mosselerlaan 94 3600 Genk
 Technisch Instituut Sint-Vincentius, Spinneschoolstraat 10 8820 Torhout
 GO! Lyceum Gent, Kortrijksesteenweg 12 9000 Gent
 Sint-Carolus, Hospitaalstraat 2 9100 Sint-Niklaas
 GO! Atheneum Geraardsbergen, Papiermolenstraat 103 9500 Geraardsbergen

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 5e jaar SO in een studierichting van de dubbele finaliteit als je:

 • geslaagd (*) bent in het 2e leerjaar van de 2e graad van de doorstroomfinaliteit of de dubbele finaliteit
 • geslaagd bent in het 2e leerjaar van de 3e graad van de arbeidsmarktfinaliteit als de toelatingsklassenraad hiermee akkoord gaat.

(*) geslaagd zijn betekent dat je een A-attest of een B-attest hebt behaald. In geval van een B-attest dien je rekening te houden met de clausuleringen (beperkingen) die de klassenraad heeft opgelegd.)

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4
 
Een leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, kan toegelaten worden onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen. De beslissing van de toelatingsklassenraad wordt genomen uiterlijk 25 lesdagen na aanvang van de effectieve regelmatige lesbijwoning door de leerling.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten(cognitief sterk functionerend, hoogbegaafd) kan je toch toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet geslaagd bent in een onderliggend jaar op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat.


Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van studierichting is mogelijk tot 15/01.

Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum. 
Daarna is verandering alleen toegestaan wegens een ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, na advies van de klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling overstapt.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Na het 1e leerjaar van de 3e graad (= 5 SO) kan je volgende oriënteringsattesten behalen:

A-attest

Als je geslaagd bent.

B-attest 

Enkel mogelijk bij tso-studierichtingen. Je wordt in dit geval  uitgesloten van alle tso-studierichtingen in het 6e leerjaarJe kan enkel nog worden toegelaten tot studierichtingen van het bso, als de klassenraad van het 6e jaar hiermee akkoord gaat. 

C-attest

Als je niet geslaagd bent.

Wat na Defensie en veiligheid ?

Na het 5e leerjaar volg je in principe dezelfde studierichting. Onder bepaalde voorwaarden kan je nog naar een andere studierichting. Lees daarom de toelatingsvoorwaarden bij die studierichting. 

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen arbeidsfinaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Het is een belangrijke beslissing waarbij je met een aantal zaken rekening houdt:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Welke opleidingen zouden mij kunnen boeien? Ontdek het met Explore.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het even met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina of doe de test met Oriënt van VDAB. 

Als je wenst verder te studeren zijn er tal van mogelijkheden:

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Meer info over doorstroom naar professionele of academische bachelor: zie AHOVOKS 

Andere mogelijkheden

 • Graduaatsopleidingen
 • Se-n-Se Bijzondere wetenschappelijke vorming (= een voorbereidingsjaar) na een studierichting dubbele finaliteit en doorstroomfinaliteit.
 • Se-n-Se Bijzondere beeldende/muzikale vorming, Dans, Woordkunst-drama (= een voorbereidingsjaar) na een studierichting dubbele finaliteit en doorstroomfinaliteit.
 • Se-n-Se na 6e jaar doorstroomfinaliteit of dubbele finaliteit
 • Se-n-Se na 6e jaar een studierichting arbeidsfinaliteit 

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.