Moderealisatie - Derde graad

Studierichting "Moderealisatie"

Wil je later graag in een confectie- of retoucheatelier werken? Of in een modezaak staan? Dan is deze praktische studierichting misschien iets voor jou?

Je krijgt:

 • het stikken en  strijken alsmaar beter onder de knie maar ook 
 • het maken, het afwerken en complexe retouches uitvoeren van kleding, gordijnen en meubelstoffering.

Je leert:

 • alle handelingen opdat je op alle werkposten in een productieopstelling kan ingezet worden  bij het (gedeeltelijk) samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering;
 • alle mogelijke industriële machines kennen die hiervoor kunnen ingezet worden 
 • werken volgens technische fiches of instructies
 • geknipte onderdelen herkennen, ze juist positioneren ten opzichte van mekaar, verwerken met stikautomaten en andere machines tot ze mooi afgewerkt zijn
 • zo nodig manueel snijden en een tussenstrijk uitvoeren
 • inschatten of herstellingen haalbaar zijn
 • materialen kiezen, afmetingen controleren 
 • te retoucheren kleding losmaken en vermaken
 • retoucheren met behulp van machines en technieken tot een kwaliteitsvol aangepast en opgestreken product kan afleverd worden
 • kleding en interieurartikelen presenteren en verkopen, zowel online als in een winkel
 • klanten informeren en adviseren
 • instaan voor de dienst na verkoop en klachten behandelen
 • vlot communiceren in het  Nederlands maar ook mondelinge basiskennis van het Frans en het Engels
 • hoe je voorraden moet beheren en de kassa (online) kan bijhouden

Kortom: je leert een model uitvoeren van A tot Z en het verkopen.

Op deze manier kan je de beroepskwalificaties 'operator productielijn kleding, confectie en meubelstoffering' en 'operator retouche kleding- en confectieartikelen', 'operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen en textielverzorging' en 'winkelverkoper' behalen. 

Moderealisatie               


Beschrijving

Wil je later graag in een confectie- of retoucheatelier werken? Of in een modezaak staan? Dan is deze praktische studierichting misschien iets voor jou?

Je krijgt:

 • het stikken en  strijken alsmaar beter onder de knie maar ook 
 • het maken, het afwerken en complexe retouches uitvoeren van kleding, gordijnen en meubelstoffering.

Je leert:

 • alle handelingen opdat je op alle werkposten in een productieopstelling kan ingezet worden  bij het (gedeeltelijk) samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering;
 • alle mogelijke industriële machines kennen die hiervoor kunnen ingezet worden 
 • werken volgens technische fiches of instructies
 • geknipte onderdelen herkennen, ze juist positioneren ten opzichte van mekaar, verwerken met stikautomaten en andere machines tot ze mooi afgewerkt zijn
 • zo nodig manueel snijden en een tussenstrijk uitvoeren
 • inschatten of herstellingen haalbaar zijn
 • materialen kiezen, afmetingen controleren 
 • te retoucheren kleding losmaken en vermaken
 • retoucheren met behulp van machines en technieken tot een kwaliteitsvol aangepast en opgestreken product kan afleverd worden
 • kleding en interieurartikelen presenteren en verkopen, zowel online als in een winkel
 • klanten informeren en adviseren
 • instaan voor de dienst na verkoop en klachten behandelen
 • vlot communiceren in het  Nederlands maar ook mondelinge basiskennis van het Frans en het Engels
 • hoe je voorraden moet beheren en de kassa (online) kan bijhouden

Kortom: je leert een model uitvoeren van A tot Z en het verkopen.

Op deze manier kan je de beroepskwalificaties 'operator productielijn kleding, confectie en meubelstoffering' en 'operator retouche kleding- en confectieartikelen', 'operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen en textielverzorging' en 'winkelverkoper' behalen. 

Situering binnen het studiedomein: Maatschappij en welzijn

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Moderealisatie" volgen ?

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.Toon alle scholen

Geen school gevonden? Pas de filter(s) aan.

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 5e leerjaar SO van de arbeidsfinaliteit als je:

 • geslaagd (*) bent in het 2e leerjaar van de 2e graad in de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit of de arbeidsmarktfinaliteit
 • geslaagd zijn in BuSO opleidingsvorm 3 met getuigschrift onderwijskwalificatie 2 (gelijk aan 2e graad BSO)

(*) geslaagd zijn betekent dat je een A-attest of een B-attest hebt behaald. In geval van een B-attest dien je rekening te houden met de clausuleringen (beperkingen) die de klassenraad heeft opgelegd.

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4
 
Een leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, kan toegelaten worden onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen. De beslissing van de toelatingsklassenraad wordt genomen uiterlijk 35 kalenderdagen na aanvang van de effectieve regelmatige lesbijwoning door de leerling.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van studierichting is mogelijk tot 15/01.

Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum. 
Daarna is verandering alleen toegestaan wegens een ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, na advies van de klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling overstapt.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Na het 1e leerjaar van de 3e graad (= 5SO) kan je volgende oriënteringsattesten behalen:

A-attest

Als je geslaagd bent.

B-attest

Enkel mogelijk bij tso-studierichtingen. Je wordt in dit geval  uitgesloten van alle tso-studierichtingen in het 6e leerjaar. Je kan enkel nog worden toegelaten tot studierichtingen van het bso, als de klassenraad van het 6e jaar hiermee akkoord gaat. 

C-attest

Als je niet geslaagd bent.

Attest van regelmatige lesbijwoning (enkel finaliteit arbeidsmarkt)

Als de school werkt volgens ‘het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad’ (zie omzendbrief SO 64 10.1.2)
Hiermee krijg je toelating tot 5 SO.

Wat na Moderealisatie ?

Na het 5e leerjaar volg je in principe dezelfde studierichting. Onder bepaalde voorwaarden kan je nog naar een andere studierichting. Lees daarom de toelatingsvoorwaarden bij die studierichting. 

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de arbeidsfinaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Je wil gaan werken

 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina waar je op verschillende manieren kan je via verschillende ingangen verkennen welke beroepen er zoal zijn.
 • Of doe de test met Oriënt van VDAB.
 • Neem ook eens de info door op onze schoolverlaterspagina. 

Je wil verder studeren

Er zijn verschillende mogelijkheden na het 6e jaar:

 • Graduaatsopleidingen
 • 7e leerjaar bso (gericht op de arbeidsmarkt, vroegere specialisatiejaar)
 • 7e leerjaar bso gericht op het hoger onderwijs. Indien men slaagt heeft men toegang tot:

            Professionele bachelors 
            Academische bachelors 

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Enkele vragen die je kunnen helpen bij het kiezen van een opleiding in het hoger onderwijs:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Welke opleidingen zouden mij kunnen boeien? Ontdek het met Explore.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het even met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn andere opleidingsmogelijkheden bij SyntraVDABDefensie, Politie, ... 

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Visuele voorstelling van de mogelijkheden na het 6e jaar arbeidsmarktgerichte finaliteit