Haarverzorging - Derde graad

Studierichting "Haarverzorging"

Deze studierichting is gericht op de doorstroom naar de arbeidsmarkt. Je krijgt alles aangeleerd om het beroep van kapper uit te oefenen.

De basisvaardigheden oefende je meestal al in in de 2e graad.
In de 3e graad verfijn je je techniek op vlak van basis- en gecombineerde haarsnitten, (ont)kleuringen, scheertechnieken, gelegenheidskapsels, haarverzorging, het aanbrengen van pruiken en haarstukken... 

Gezien het communiceren met en het informeren & adviseren van klanten belangrijk is in de job, krijg je ook de basis van het gesproken Frans én Engels aangeleerd.
Je leert voorstellen formuleren over snit, haarlengte, stijl, kleur en/of vorm.

Voorts leer je omgaan met verschillende soorten klanten, je werkpost opruimen en hygiënisch werken.

Haarverzorging               


Beschrijving

Deze studierichting is gericht op de doorstroom naar de arbeidsmarkt. Je krijgt alles aangeleerd om het beroep van kapper uit te oefenen.

De basisvaardigheden oefende je meestal al in in de 2e graad.
In de 3e graad verfijn je je techniek op vlak van basis- en gecombineerde haarsnitten, (ont)kleuringen, scheertechnieken, gelegenheidskapsels, haarverzorging, het aanbrengen van pruiken en haarstukken... 

Gezien het communiceren met en het informeren & adviseren van klanten belangrijk is in de job, krijg je ook de basis van het gesproken Frans én Engels aangeleerd.
Je leert voorstellen formuleren over snit, haarlengte, stijl, kleur en/of vorm.

Voorts leer je omgaan met verschillende soorten klanten, je werkpost opruimen en hygiënisch werken.

Situering binnen het studiedomein: Maatschappij en welzijn

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Haarverzorging" volgen ?

Voor zover bij ons bekend.

 Instituut Anneessens - Funck, Groot Eiland 39 1000 Brussel
 Maria Assumptalyceum, Stalkruidlaan 1 1020 Laken
 GO! Technisch Atheneum Jette, Lon Theodorstraat 80 1090 Jette
 GO! Technisch Atheneum Halle, Kluisstraat 1 1500 Halle
 GO! Atheneum Liedekerke, Kleemputtenstraat 20 1770 Liedekerke
 Merit, VIIde-Olympiadelaan 2 2020 Antwerpen
 Instituut Sint-Maria, Lovelingstraat 8 2060 Antwerpen
 KNMC JOMA, Maantjessteenweg 130 2170 Merksem
 kOsh23, Scheppersstraat 9 2200 Herentals
 GO! Atheneum Heist, Hof van Riemenstraat 6 2220 Heist-op-den-Berg
 GO! Daltonatheneum Het Leerlabo, Spikdorenveld 22 2260 Westerlo
 Heilig-Grafinstituut, Klinkstraat 3 2300 Turnhout
 KSOM - campus Sint-Lutgardis, Gasthuisstraat 3 2400 Mol
 OLVE, Gustaaf Lavastraat 33 2640 Mortsel
 Sint-Agnesinstituut - Campus Hoboken, Kloosterstraat 72 2660 Hoboken
 GO! Busleyden Atheneum, Wollemarkt 36 2800 Mechelen
 COLOMAplus, Tervuursesteenweg 2 2800 Mechelen
 GO! technisch Atheneum Den Biezerd, Wirixstraat 58 2845 Niel
 GO! Atheneum Schoten, Emiel Blangenoisstraat 2 2900 Schoten
 GO! Technisch Atheneum, Sint-Catharinastraat 10 2940 Stabroek
 GO! atheneum Leuven - Campus Redingenhof, Redingenstraat 90 3000 Leuven
 Heilig Hartinstituut Kessel-Lo, Jozef Pierrestraat 56 3010 Kessel-Lo
 GO! Site A (voorheen KAMSA, SIMA en SIBA), Pastoor Dergentlaan 47 3200 Aarschot
 Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs (PISO), Alexianenweg 2 3300 Tienen
 GO! Next Level X, Vildersstraat 3 en 28 3500 Hasselt
 HAST Katholiek Onderwijs Hasselt, Kleine Breemstraat 7 3500 Hasselt
 Spectrumcollege Campus Beringen - Bovenbouw, Bogaarsveldstraat 13 3580 Beringen
 GO! campus Genk - Tech. Atheneum De Wijzer, Mosselerlaan 94 3600 Genk
 Don Bosco Genk, Berm 12 3600 Genk
 Campus de helix, Rijksweg 357 3630 Maasmechelen
 KaSO Mosa-RT Bovenbouw, Weertersteenweg 135 A 3680 Maaseik
 GO! Atheneum Tungrorum - Campus Plinius, Keversstraat 26 3700 Tongeren
 IKSO (Instituut voor Katholiek Secundair Onderwijs), Dorpsstraat 56 3730 Hoeselt
 GO! Atheneum Sint-Truiden - Campus Speelhof, Speelhoflaan 9 3800 Sint-Truiden
 GO! Campus FLX, Atheneumstraat 2 3970 Leopoldsburg
 Agnetencollege Peer, Collegelaan 24 3990 Peer
 Maricolen Brugge, Oude Zak 38 8000 Brugge
 GO! KTA Brugge, Rijselstraat 7 8200 Sint-Michiels
 MAKZ Middenschool & Atheneum Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 25 8300 Knokke
 Ensorinstituut - GO! Koninklijk Technisch Atheneum, Generaal Jungbluthlaan 4 8400 Oostende
 Sint-Jozef, Petrus & Paulus, Ieperstraat 9 8400 Oostende
 GO! Athena - campus Drie Hofsteden, Minister De Taeyelaan 13 8500 Kortrijk
 RHIZO Lifestyle en sportschool Kortrijk, Deken Camerlyncklaan 76 8500 Kortrijk
 GO! Atheneum Diksmuide, Kaaskerkestraat 22 8600 Diksmuide
 GO! Atheneum Calmeyn, Sint-Elisabethlaan 4 8660 De Panne
 Sint-Jozefsinstituut, Kroonstraat 19 8700 Tielt
 GO! Sec. Onderwijs Groenhove, Westerlaan 69 8790 Waregem
 MSKA Roeselare, Groenestraat 170 8800 Roeselare
 VISO, Dokter Delbekestraat 24 8800 Roeselare
 GO! Technisch Atheneum Ieper, Plumerlaan 26 8900 Ieper
 Immaculata Ieper, Rijselstraat 83 8900 Ieper
 Richtpunt campus Gent Godshuizenlaan, Godshuizenlaan 65-75 9000 Gent
 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut - OLVI, Tweebruggenstraat 55 9000 Gent
 Scholen Da Vinci, Parklaan 89 9100 Sint-Niklaas
 PORTUS Berkenboom, Kalkstraat 26 9100 Sint-Niklaas
 GO! Talent, Begijnhoflaan 1 9200 Dendermonde
 GO! Campus Kompas - Koninklijk Atheneum, Noordlaan 10 9230 Wetteren
 Sint-Jozefinstituut - SJI, Wegvoeringstraat 59A 9230 Wetteren
 GO! Talent, Alois De Beulelaan 17 9240 Zele
 DvM Handels-Technisch en Beroepsonderwijs, Onderwijsstraat 5 9300 Aalst
 Sint-Catharinacollege, Kleine Karmelietenstraat 3 9500 Geraardsbergen
 Richtpunt campus Oudenaarde, Minderbroedersstraat 6 9700 Oudenaarde
 Leiepoort Deinze campus Sint-Theresia, Gentpoortstraat 37 9800 Deinze
 College Ten Doorn - Practicum, Zuidmoerstraat 125 9900 Eeklo

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 5e leerjaar SO van de arbeidsfinaliteit als je:

 • geslaagd (*) bent in het 2e leerjaar van de 2e graad in de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit of de arbeidsmarktfinaliteit
 • geslaagd zijn in BuSO opleidingsvorm 3 met getuigschrift onderwijskwalificatie 2 (gelijk aan 2e graad BSO)

(*) geslaagd zijn betekent dat je een A-attest of een B-attest hebt behaald. In geval van een B-attest dien je rekening te houden met de clausuleringen (beperkingen) die de klassenraad heeft opgelegd.)

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4
 
Een leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, kan toegelaten worden onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen. De beslissing van de toelatingsklassenraad wordt genomen uiterlijk 25 lesdagen na aanvang van de effectieve regelmatige lesbijwoning door de leerling.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van studierichting is mogelijk tot 15/01.

Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum. 
Daarna is verandering alleen toegestaan wegens een ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, na advies van de klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling overstapt.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Na het 1e leerjaar van de 3e graad (= 5SO) kan je volgende oriënteringsattesten behalen:

A-attest

Als je geslaagd bent.

B-attest

Enkel mogelijk bij tso-studierichtingen. Je wordt in dit geval  uitgesloten van alle tso-studierichtingen in het 6e leerjaar. Je kan enkel nog worden toegelaten tot studierichtingen van het bso, als de klassenraad van het 6e jaar hiermee akkoord gaat. 

C-attest

Als je niet geslaagd bent.

Attest van regelmatige lesbijwoning (enkel finaliteit arbeidsmarkt)

Als de school werkt volgens ‘het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad’ (zie omzendbrief SO 64 10.1.2)
Hiermee krijg je toelating tot 5 SO.

Wat na Haarverzorging ?

Na het 5e leerjaar volg je in principe dezelfde studierichting. Onder bepaalde voorwaarden kan je nog naar een andere studierichting. Lees daarom de toelatingsvoorwaarden bij die studierichting. 

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de arbeidsfinaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Je wil gaan werken

 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina waar je op verschillende manieren kan je via verschillende ingangen verkennen welke beroepen er zoal zijn.
 • Of doe de test met Oriënt van VDAB.
 • Neem ook eens de info door op onze schoolverlaterspagina. 

Je wil verder studeren

Er zijn verschillende mogelijkheden na het 6e jaar:

 • Se-n-Se na 6e jaar een studierichting arbeidsfinaliteit
 • Graduaatsopleidingen
 • Se-n-Se na het 6e jaar dat voorbereidt op het hoger onderwijs. Indien men slaagt heeft men toegang tot:

            Professionele bachelors 
            Academische bachelors 

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Enkele vragen die je kunnen helpen bij het kiezen van een opleiding in het hoger onderwijs:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Welke opleidingen zouden mij kunnen boeien? Ontdek het met Explore.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het even met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn andere opleidingsmogelijkheden bij SyntraVDABDefensie, Politie, ... 

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Visuele voorstelling van de mogelijkheden na het 6e jaar arbeidsmarktgerichte finaliteit