Schoonheidsverzorging - Derde graad

Studierichting "Schoonheidsverzorging"

Je bouwt verder op de basis die je hebt aangeleerd in de 2e graad.
In de 3e graad worden de technieken in de esthetische lichaamsverzorging verder verfijnd.

Je leert:

 • de technieken van schoonheids- en lichaamsverzorging uitvoeren met aangepaste apparatuur en producten
 • hand-, gelaat-, voetverzorging en ontharing uitvoeren
 • de basiskennis over spieren, gewrichten en beenderen
 • aandacht hebben voor de privacy en het comfort van de klant
 • informeren over producten, trends en esthetiek en (commercieel) communiceren
 • mondelinge basiskennis van het Frans en het Engels 
 • over voorraadbeheer en klantenadministratie. 

Schoonheidsverzorging               


Beschrijving

Je bouwt verder op de basis die je hebt aangeleerd in de 2e graad.
In de 3e graad worden de technieken in de esthetische lichaamsverzorging verder verfijnd.

Je leert:

 • de technieken van schoonheids- en lichaamsverzorging uitvoeren met aangepaste apparatuur en producten
 • hand-, gelaat-, voetverzorging en ontharing uitvoeren
 • de basiskennis over spieren, gewrichten en beenderen
 • aandacht hebben voor de privacy en het comfort van de klant
 • informeren over producten, trends en esthetiek en (commercieel) communiceren
 • mondelinge basiskennis van het Frans en het Engels 
 • over voorraadbeheer en klantenadministratie. 

Situering binnen het studiedomein: Maatschappij en welzijn

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Schoonheidsverzorging" volgen ?

Voor zover bij ons bekend.

 Sted. Lyceum Olympiade, VIIde-Olympiadelaan 2 2020 Antwerpen
 Sted. Lyceum Lakbors, Lakborslei 339 2100 Deurne
 KNMC JOMA, Maantjessteenweg 130 2170 Merksem
 kOsh23, Scheppersstraat 9 2200 Herentals
 Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo, Denis Voetsstraat 21 2260 Westerlo
 Heilig-Grafinstituut, Klinkstraat 3 2300 Turnhout
 KSOM - campus Sint-Lutgardis, Gasthuisstraat 3 2400 Mol
 GO! Campus Geel - Middenschool & Atheneum, Technische Schoolstraat 15 2440 Geel
 Schoonheidszorgen "Denise Grsiac", Koninklijkelaan 9 2600 Berchem
 COLOMAplus, Tervuursesteenweg 2 2800 Mechelen
 GO! technisch Atheneum Den Biezerd, Wirixstraat 58 2845 Niel
 GO! Atheneum Schoten, Emiel Blangenoisstraat 2 2900 Schoten
 Heilig Hartinstituut Kessel-Lo, Jozef Pierrestraat 56 3010 Kessel-Lo
 GO! Campus KAMSA, Pastoor Dergentlaan 47 3200 Aarschot
 GO! Site A (voorheen KAMSA, SIMA en SIBA), Pastoor Dergentlaan 47 3200 Aarschot
 GO! campus SIBA - Aarschot, Pastoor Dergentlaan 62 3200 Aarschot
 GO! campus SIMA - Aarschot, Pastoor Dergentlaan 62A 3200 Aarschot
 HAST Katholiek Onderwijs Hasselt, Kleine Breemstraat 7 3500 Hasselt
 Spectrumcollege Campus Beringen - Bovenbouw, Bogaarsveldstraat 13 3580 Beringen
 GO! campus Genk - Tech. Atheneum De Wijzer, Mosselerlaan 94 3600 Genk
 Maricolen Brugge, Oude Zak 38 8000 Brugge
 Ensorinstituut - GO! Koninklijk Technisch Atheneum, Generaal Jungbluthlaan 4 8400 Oostende
 Sint-Jozef, Petrus & Paulus, Ieperstraat 9 8400 Oostende
 GO! Athena - campus Drie Hofsteden, Minister De Taeyelaan 13 8500 Kortrijk
 RHIZO Lifestyle en sportschool Kortrijk, Deken Camerlyncklaan 76 8500 Kortrijk
 Sint-Jozefsinstituut, Kroonstraat 19 8700 Tielt
 VISO, Dokter Delbekestraat 24 8800 Roeselare
 Immaculata Ieper, Rijselstraat 83 8900 Ieper
 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut - OLVI, Tweebruggenstraat 55 9000 Gent
 PORTUS Berkenboom, Kalkstraat 26 9100 Sint-Niklaas
 GO! Talent, Begijnhoflaan 1 9200 Dendermonde
 Sint-Jozefinstituut - SJI, Wegvoeringstraat 59A 9230 Wetteren
 DvM Handels-Technisch en Beroepsonderwijs, Onderwijsstraat 5 9300 Aalst
 Leiepoort Deinze campus Sint-Theresia, Gentpoortstraat 37 9800 Deinze
 College Ten Doorn - Practicum, Zuidmoerstraat 125 9900 Eeklo

Toelatingsvoorwaarden

Je wordt toegelaten als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen (hoogbegaafd):

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Na het 1e leerjaar van de 3e graad (= 5SO) kan je volgende oriënteringsattesten behalen:

A-attest

Als je geslaagd bent.

B-attest

Enkel mogelijk bij tso-studierichtingen. Je wordt in dit geval  uitgesloten van alle tso-studierichtingen in het 6e leerjaar. Je kan enkel nog worden toegelaten tot studierichtingen van het bso, als de klassenraad van het 6e jaar hiermee akkoord gaat. 

C-attest

Als je niet geslaagd bent.

Attest van regelmatige lesbijwoning (enkel finaliteit arbeidsmarkt)

Als de school werkt volgens ‘het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad’ (zie omzendbrief SO 64 10.1.2)
Hiermee krijg je toelating tot 5 SO.

Wat na Schoonheidsverzorging ?

Na het 5e leerjaar volg je in principe dezelfde studierichting. Onder bepaalde voorwaarden kan je nog naar een andere studierichting. Lees daarom de toelatingsvoorwaarden bij die studierichting. 

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de arbeidsfinaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Je wil gaan werken

 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina waar je op verschillende manieren kan je via verschillende ingangen verkennen welke beroepen er zoal zijn.
 • Of doe de test met Oriënt van VDAB.
 • Neem ook eens de info door op onze schoolverlaterspagina. 

Je wil verder studeren

Er zijn verschillende mogelijkheden na het 6e jaar:

 • Se-n-Se na 6e jaar een studierichting arbeidsfinaliteit
 • Graduaatsopleidingen
 • Se-n-Se na het 6e jaar dat voorbereidt op het hoger onderwijs. Indien men slaagt heeft men toegang tot:

            Professionele bachelors 
            Academische bachelors 

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Enkele vragen die je kunnen helpen bij het kiezen van een opleiding in het hoger onderwijs:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Welke opleidingen zouden mij kunnen boeien? Ontdek het met Explore.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het even met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn ook nog verdere opleidingsmogelijkheden zoals  HBO5 Verpleegkunde, bij SyntraVDABDefensie, Politie, ... 

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Visuele voorstelling van de mogelijkheden na het 6e jaar arbeidsmarktgerichte finaliteit