Orthopedische instrumenten - Derde graad - TSO

Studierichting "Orthopedische instrumenten"

De opleiding in dit jaar situeert zich tussen het niveau van de technieker en dat van de paramedicus.
De orthopedische instrumentenbouwer moet in staat zijn:

 • tot het bundelen van de verschillende technieken voor de opbouw van prototypes;
 • tot het leidinggeven aan technici;
 • tot het communiceren met paramedici.

Beknopte omschrijving van de vakken:

Algemene vakken
Het leerpakket Algemene vakken is beperkt.

Technische vakken
De Technische vakken Technologie, Toegepaste informatica, Anatomie en fysiologie, Hygiëne- en zieketeleer leggen de theoretische fundamenten om in de praktijk/stages de nodige bandages, orthesen (= corrigerende, ondersteunende hulpmiddelen) en prothesen (= vervangende hulpmiddelen) te kunnen vervaardigen.

Praktijkvakken
Het leerpakket Praktijkvakken bestaat uit een praktische vorming (het maken van opgelegde werkstukken of oefeningen in de werkplaats op school of op stage).
De aangeboden oefeningen worden zo gekozen dat ze bijdragen tot de opbouw van vakbekwaamheid bij de leerlingen.
Je moet volgende doelstellingen verwerven:
- de orthopedische technieken toepassen op orthopedische instrumenten;
- verantwoord en vlot omgaan met orthopedische instrumenten;
- werktekeningen voor apparaten lezen, correct interpreteren en zelf maken;
- grondig inzicht hebben in anatomie en fysiologie om de werking van orthopedische apparaten te ‘verstaan';
- toegepaste biologie (anatomie, fysiologie, bewegingsleer, ziekteleer) in functie van het goed begrijpen van orthopedische instrumenten en het omgaan met handicap en lijden.

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Orthopedische instrumenten - Derde graad - TSO

 
Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

De opleiding in dit jaar situeert zich tussen het niveau van de technieker en dat van de paramedicus.
De orthopedische instrumentenbouwer moet in staat zijn:

 • tot het bundelen van de verschillende technieken voor de opbouw van prototypes;
 • tot het leidinggeven aan technici;
 • tot het communiceren met paramedici.

Beknopte omschrijving van de vakken:

Algemene vakken
Het leerpakket Algemene vakken is beperkt.

Technische vakken
De Technische vakken Technologie, Toegepaste informatica, Anatomie en fysiologie, Hygiëne- en zieketeleer leggen de theoretische fundamenten om in de praktijk/stages de nodige bandages, orthesen (= corrigerende, ondersteunende hulpmiddelen) en prothesen (= vervangende hulpmiddelen) te kunnen vervaardigen.

Praktijkvakken
Het leerpakket Praktijkvakken bestaat uit een praktische vorming (het maken van opgelegde werkstukken of oefeningen in de werkplaats op school of op stage).
De aangeboden oefeningen worden zo gekozen dat ze bijdragen tot de opbouw van vakbekwaamheid bij de leerlingen.
Je moet volgende doelstellingen verwerven:
- de orthopedische technieken toepassen op orthopedische instrumenten;
- verantwoord en vlot omgaan met orthopedische instrumenten;
- werktekeningen voor apparaten lezen, correct interpreteren en zelf maken;
- grondig inzicht hebben in anatomie en fysiologie om de werking van orthopedische apparaten te ‘verstaan';
- toegepaste biologie (anatomie, fysiologie, bewegingsleer, ziekteleer) in functie van het goed begrijpen van orthopedische instrumenten en het omgaan met handicap en lijden.

Situering binnen studiegebied "Orthopedische technieken"

 
Derde graad 7e jaren

Orthopedietechnieken (TSO)
Orthopedietechnieken duaal (TSO)
Orthopedietechnieken duaal (CDO) (TSO)

Orthopedische instrumenten (TSO)

 

Welke lessen krijg ik in "Orthopedische instrumenten" ?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Orthopedische instrumenten" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Orthopedische instrumenten" ?

Je kunt starten in het 7e leerjaar kso als je ofwel:

 • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied. Wanneer dat diploma werd behaald via een 7e leerjaar bso gericht op het hoger onderwijs, moet je het 2de leerjaar van de 3de graad BSO (6 BSO) in hetzelfde studiegebied hebben gevolgd.
  De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
 • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.
  Wanneer je dat diploma hebt behaald via een 7e leerjaar bso gericht op het hoger onderwijs, dan slaan de woorden ‘ ander studiegebied’ op het 2de leerjaar van de 3de graad BSO.
  Sommige overstappen naar een bepaalde Se-n-Se worden ‘algemeen aanvaard’, soms wegen elders verworven competenties in positieve zin door.
 • slaagt in een toelatingsproef. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;
 • wordt toegelaten door de toelatingsklassenraad op basis van je elders verworven competenties of kwalificaties. In dit geval heeft de inrichtende macht van de school vooraf beslist deze individuele afwijkingsmogelijkheid toe te staan op basis van specifiek onderwijskundige of organisatorische argumenten.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen (hoogbegaafd):

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Je mag tot en met 30 september (1 maart indien de studierichting waaruit wordt gestapt pas op 1 februari is opgestart) veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder de volgende voorwaarden :
a) na kennisname van het advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
b) de afwijking is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Wat na "Orthopedische instrumenten" ?

Na deze richting kan je gaan werken. Indien er beroepen aan deze richting zijn gekoppeld, kan je meer informatie vinden in de beroependatase.
Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Je krijgt hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen. Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

Professionele Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal haalbaar.
Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is dit veel minder vanzelfsprekend owv de zwakkere theoretische vooropleiding. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen.

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:Academische Bachelors

Met je diploma secundair onderwijs op zak kan je ook kiezen voor een academische bachelor. Houd er rekening mee dat het om sterk theoretische opleidingen gaat waardoor dergelijke keuze zeker niet vanzelfsprekend is. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je slaagkansen vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

Er zijn inhoudelijk geen aansluitende opleidingen

Graduaat

Graduaatsopleidingen maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor (niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. )
De graduaatsopleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding. 

Hier kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen.

7e jaren gericht op HO

In het aso, kso en bso zijn er 7e leerjaren die voorbereiden op het hoger onderwijs.

 • In het aso gaat het om het 7e leerjaar Bijzonder wetenschappelijke vorming, dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
 • In het kso zijn het jaren die voorbereiden op de artistieke toelatingsproeven van het hoger kunstonderwijs.
 • Er is in het bso 1 7e leerjaar dat de leerlingen voorbereidt op het hoger onderwijs.
  Meer info vind je hier

 

Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.

7e jaren TSO/KSO

Er worden in dit studiegebied geen/geen andere 7e jaren TSO/KSO georganiseerd.

7e jaar BSO gericht op arbeidsmarkt

Als de toelatingsklassenraad van de school het toelaat kan je kiezen voor een 7e leerjaar bso gericht op de arbeidsmarkt in een ander studiegebied.

Er worden in dit studiegebied geen/geen andere 7e jaren BSO georganiseerd.

 

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn ook opleidingsmogelijkheden in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra, bij VDAB, bij Defensie, Politie, ...

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.Interessante links

Beroepeninfo: Actiris