Technicus hernieuwbare energie duaal - Derde graad - TSO

Studierichting "Technicus hernieuwbare energie duaal"

Elke duale opleiding bestaat uit leren op school + leren op de werkvloer. In een Se-n-Se verwerf je  tijdens 1 schooljaar beroepsgerichte competenties,

Algemene vorming wordt niet opgelegd. De onderwijsinstelling wordt hierin vrijgelaten. 
Beroepsgerichte vorming krijg je vnl. op je reële werkplek. Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert:

 • fotovoltaische systemen, monobloc warmtepompen, zonthermische systemen en systemen voor biomassa installeren, in dienst brengen, onderhouden en herstellen

Deze duale opleiding is gebaseerd op de beroepskwalificatie technicus hernieuwbare energietechnieken (niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)

Je brengt heel wat opleidingstijd door op de werkvloer. Gemiddeld gaat het over 20 u per week (op jaarbasis).

Bron: https://www.duaalleren.vlaanderen/opleidingen

Technicus hernieuwbare energie duaal - Derde graad - TSO

 

Elke duale opleiding bestaat uit leren op school + leren op de werkvloer. In een Se-n-Se verwerf je  tijdens 1 schooljaar beroepsgerichte competenties,

Algemene vorming wordt niet opgelegd. De onderwijsinstelling wordt hierin vrijgelaten. 
Beroepsgerichte vorming krijg je vnl. op je reële werkplek. Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert:

 • fotovoltaische systemen, monobloc warmtepompen, zonthermische systemen en systemen voor biomassa installeren, in dienst brengen, onderhouden en herstellen

Deze duale opleiding is gebaseerd op de beroepskwalificatie technicus hernieuwbare energietechnieken (niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)

Je brengt heel wat opleidingstijd door op de werkvloer. Gemiddeld gaat het over 20 u per week (op jaarbasis).

Bron: https://www.duaalleren.vlaanderen/opleidingen

 

Voorbereidend jaar Se-n-Se Voorbereidend jaar

Se-n-Se
7de specialisatiejaar

6e leerjaar ASO

6e leerjaar TSO

6e leerjaar KSO

6e leerjaar BSO


Leertijd
Deeltijds BSO

5e leerjaar ASO

5e leerjaar TSO

5e leerjaar KSO

5e leerjaar BSO

 

Situering binnen studiegebied "Koeling en warmte"

 
Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.

Koel- en warmtechnieken (TSO)
Centrale verwarming en sanitaire installaties (BSO)
Koelinstallaties (BSO)
Sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal (BSO)
Sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal (DBSO)

Industriële koeltechnieken (TSO)
Industriële warmtetechnieken (TSO)
Technicus hernieuwbare energie duaal (TSO)
Koeltechnische installaties (BSO)
Non-ferro metalen dakbedekkingen (BSO)
Verwarmingsinstallaties (BSO)
Technicus installatietechnieken duaal (DBSO)
Technicus koelinstallaties duaal (DBSO)

 

Welke lessen krijg ik?

Scholen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject (zie beschrijving studierichting) vertalen naar lessentabellen. Er zijn geen algemene lessenroosters voorhanden.
Met andere woorden: elke school beslist vrij hoe de opleiding wordt uitgebouwd. De invulling van de lessen kan verschillen van school tot school en zelfs van leerling tot leerling. Om hier zicht op te krijgen dien je de school van je keuze zélf te contacteren.

De school geeft je opleiding vorm en volgt deze op. Aangezien het werk op de werkvloer bv. kan verschillen naargelang de werkgever, vult de school de opleiding aan tot een succesvol traject. Scholen kunnen ook eigen accenten leggen.

Duale opleidingen zijn nieuw. In de toekomst kunnen er nog wijzigingen gebeuren.

Waar kan ik "Technicus hernieuwbare energie duaal" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "Technicus hernieuwbare energie duaal" ?

Je wordt toegelaten bij de start van de 1-jarige Se-n-Se 'Technicus hernieuwbare energie duaal' als je:

  • het diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting uit hetzelfde studiegebied

  • Als je komt uit een ander studiegebied, zijn er 3 mogelijkheden:
  1. ofwel beslist de toelatingsklassenraad dat je mag starten met de duale opleiding

  2. ofwel slaag je in de toelatingsproef die de school organiseert

  3. ofwel wordt je toegelaten door de toelatingsklassenraad op basis van een erkenning van elders verworven competenties of kwalificaties.

Hoewel het geen formele toelatingsvoorwaarde is, wordt er verwacht dat je (quasi) arbeidsrijp bent.

Duaal leren is enkel bedoeld voor arbeidsrijpe of quasi- arbeidsrijpe leerlingen. De klassenraad van je laatste studierichting en de trajectbegeleider beslissen over je arbeidsrijpheid en formuleren een niet- bindend advies nadat je een grondige screening hebt doorlopen. Deze screening kan georganiseerd worden op het einde van vorig schooljaar of bij de start van het nieuwe schooljaar.

Ook moet je een overeenkomst hebben afgesloten (binnen de 20 opleidingsdagen te tellen vanaf de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst). Als dit niet lukt ben je verplicht met je duale opleiding te stoppen.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling of uit een Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

-Je wordt toegelaten na de start van de opleiding als je:

 • voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven +

 • als de klassenraad akkoord gaat met de laattijdige instap. De klassenraad bestaat uit tenminste de voorzitter + 3 leraars.

Wat na "Technicus hernieuwbare energie duaal" ?

Je kan 1 van de volgende studiebewijzen behalen:

 • Het certificaat van Se-n-Se als je geslaagd bent voor je volledige opleiding.(= geheel van beroepsgerichte vorming + zo dit wordt georganiseerd ook de algemene vorming)

 • Het certificaat, bewijs van beroepskwalificatie 'technicus hernieuwbare energietechnieken', als je slaagt voor het geheel van de beroepsgerichte vorming. 
  Gezien deze beroepskwalificatie bestaat uit de deelkwalificaties: 'technicus fotovoltaïsche systemen, technicus zonthermische systemen, technicus monobloc-warmtepompen en technicus biomassa verwarmingsketels kan je ook deelcerticicaten behalen wanneer je niet gelaagd bent voor het geheel van de beroepskwalificatie maar wel voor 1 of 2 deelkwalificaties.

 • een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op bovenvermeld studiebewijs.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Wat na "Technicus hernieuwbare energie duaal" ?

-Na dit specialisatiejaar gaan de meesten werken. Open het tabblad 'Beroepen' om een beeld te krijgen van de concrete mogelijkheden.

-Verder studeren kan ook. Doorstroming naar het hoger onderwijs hangt af van je capaciteiten, interesse en inzet.
Hieronder kan je per onderwijsniveau een oplijsting vinden van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen. Let wel: 'inhoudelijk verwant' betekent niet altijd 'vlot haalbaar'.

Professionele Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal haalbaar.
Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is dit veel minder vanzelfsprekend owv de zwakkere theoretische vooropleiding. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen.

Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen.
Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en vooral na bso, zeker niet vanzelfsprekend is.
Deze opleidingen worden meestal door een universiteit georganiseerd.  
Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen \'Nautische wetenschappen\', georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en de kunstrichtingen in de studiegebieden \'Muziek en Podiumkunsten\' en \'Audiovisuele en Beeldende Kunst\', die door een School of Arts worden georganiseerd.
De academische opleidingen zijn voor de theorie een pak moeilijker dan de professionele bachelors. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

HBO

Het hoger beroepsonderwijs positioneert zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur; vandaar de roepnaam HBO5. Het maakt deel uit van het hoger onderwijs en situeert zich qua niveau net onder de professionele bachelor. 
De opleidingen uit het HBO bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Er zijn twee soorten:
- de graduaatsopleidingen 
- de opleiding hoger beroepsonderwijss Verpleegkunde. 
Let wel dat de toelatingsvoorwaarden voor beide soorten verschillen, maar met een diploma secundair kan je altijd starten in elke opleiding van het HBO5. Controleer daarom goed de toelatingsvoorwaarden.

Via deze link kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen, het aanbod, ….

Voorbereidend jaar

In het aso en kso worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.
In het aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
In het kso bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.
Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht.
Dit kan jaarlijks wijzigen. 

Se-n-Se

Je mag ook nog een ander Se-n-Se-jaar volgen.
Wil je een richting uit een ander studiegebied, dan moet de toelatingsklassenraad dit toestaan. 

Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied:7de specialisatiejaren BSO

Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren BSO van het studiegebied Koeling en warmte. 
Dit betekent echter niet dat in de praktijk alle overgangen vanzelfsprekend zijn.
Als je een specialisatiejaar wilt volgen in een ander studiegebied moet je de toestemming hebben van de toelatingsklassenraad van de school.
Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht.
Dit kan jaarlijks wijzigen.
Goed informeren is de boodschap!

Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs.
Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs.
Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

Er is één 7de jaar dat zich specifiek richt op doorstroming naar het hoger onderwijs.
Meer info vind je hier

Dit zijn de mogelijkheden:

Koeltechnische installaties (BSO - Derde leerjaar)

Monteur klimatisatie (BSO - Modulair jaar)

Technieker centrale verwarming (BSO - Modulair jaar)

Technieker klimatisatie (BSO - Modulair jaar)

Verwarmingsinstallaties (BSO - Derde leerjaar)

 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Brandertechnicus ( knelpuntberoep)