Technieker industriële procesautomatisatie duaal (CDO) - Derde graad - TSO

Studierichting "Technieker industriële procesautomatisatie duaal (CDO)"

Een duaal 7de jaar TSO is een beroepsgerichte vorming van 1 schooljaar waarbij je vooral leert via werkervaring op een reële werkplek. 

Heel wat opleidingstijd breng je door op de werkvloer. Dit maakt je opleiding direct veel realistischer. Gemiddeld gaat het over 20u per weekEen deel van de beroepsgerichte vorming kan op school worden gegeven. 

In deze opleiding leer je:

 • de werking van processorgestuurde procesinstallaties realiseren en behouden (volgens de vooropgestelde specificaties)
 • de continuïteit van de installatie verzekeren

Deze duale opleiding is gebaseerd op de beroepskwalificatie technieker industriële procesautomatisatie, niveau 4.

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject(vanaf 1/9/2025 curriculumdossier). Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. Open het tabblad ‘Lessen’ om het te raadplegen. 

Bron: www.duaalleren.vlaanderen + omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Technieker industriële procesautomatisatie duaal (CDO) - Derde graad - TSO

 

Een duaal 7de jaar TSO is een beroepsgerichte vorming van 1 schooljaar waarbij je vooral leert via werkervaring op een reële werkplek. 

Heel wat opleidingstijd breng je door op de werkvloer. Dit maakt je opleiding direct veel realistischer. Gemiddeld gaat het over 20u per weekEen deel van de beroepsgerichte vorming kan op school worden gegeven. 

In deze opleiding leer je:

 • de werking van processorgestuurde procesinstallaties realiseren en behouden (volgens de vooropgestelde specificaties)
 • de continuïteit van de installatie verzekeren

Deze duale opleiding is gebaseerd op de beroepskwalificatie technieker industriële procesautomatisatie, niveau 4.

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject(vanaf 1/9/2025 curriculumdossier). Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. Open het tabblad ‘Lessen’ om het te raadplegen. 

Bron: www.duaalleren.vlaanderen + omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase

Wat jij precies moet leren op het vlak van algemene vorming en beroepsgerichte vorming staat gedetailleerd beschreven in het standaardtraject Technieker industriële procesautomatisatie duaal (se-n-se tso).

Situering binnen studiegebied "Mechanica - Elektriciteit"

 
Derde graad 7e jaren

Elektriciteit-elektronica (TSO)
Elektrische installatietechnieken (TSO)
Elektromechanica (TSO)
Elektromechanische technieken duaal (TSO)
Elektromechanische technieken duaal (CDO) (TSO)
Elektronische installatietechnieken (TSO)
Elektrotechnieken duaal (TSO)
Elektrotechnieken duaal (CDO) (TSO)
Industriële ICT (TSO)
Industriële wetenschappen (TSO)
Mechanische vormgevingstechnieken (TSO)
Mechanische vormgevingstechnieken duaal (TSO)
Mechanische vormgevingstechnieken duaal (CDO) (TSO)
Podiumtechnieken (TSO)
Podiumtechnieken duaal (TSO)
Podiumtechnieken duaal (CDO) (TSO)
Vliegtuigtechnieken (TSO)
Elektrische installaties (BSO)
Elektrische installaties duaal (BSO)
Kunststofverwerking (BSO)
Lassen-constructie (BSO)
Lassen-constructie duaal (BSO)
Mechanisch onderhoud (BSO)
Mechanische vormgeving duaal (BSO)
Podiuminstallaties duaal (BSO)
Preventief onderhoud machines en installaties duaal (BSO)
Productie-industrie duaal (BSO)
Werktuigmachines (BSO)

Audio-, video- en teletechnieken (TSO)
Automotive (TSO)
Beveiligingstechnicus duaal (TSO)
Beveiligingstechnicus duaal (CDO) (TSO)
Computergestuurde mechanische productietechnieken (TSO)
Haventechnieken (TSO)
Industriële computertechnieken (TSO)
Industriële elektronicatechnieken (TSO)
Industriële onderhoudstechnieken (TSO)
Kunststofvormgevingstechnieken (TSO)
Mechanica constructie- en planningstechnieken (TSO)
Polyvalent technieker havenvoertuigen duaal (TSO)
Polyvalent technieker havenvoertuigen duaal (CDO) (TSO)
Productie- en procestechnologie (TSO)
Regeltechnieken (TSO)
Stuur- en beveiligingstechnieken (TSO)
Technieker industriële procesautomatisatie duaal (TSO)
Technieker industriële procesautomatisatie duaal (CDO) (TSO)
Vliegtuigtechnicus (TSO)
Buitenschrijnwerker aluminium/metaal duaal (BSO)
Buitenschrijnwerker kunststoffen/PVC duaal (BSO)
Computergestuurde werktuigmachines (BSO)
Elektrische installaties duaal (BSO)
Elektromecanicien duaal (BSO)
Elektrotechnicus duaal (BSO)
Fotolassen (BSO)
Industriële elektriciteit (BSO)
Industrieel onderhoud (BSO)
Installateur gebouwenautomatisering duaal (BSO)
Installateur nutsvoorzieningen duaal (BSO)
Lasser-monteerder duaal (BSO)
Matrijzenbouw (BSO)
Omsteller plaatbewerking en monteerder-afregelaar duaal (BSO)
Omsteller verspaning en monteerder afregelaar duaal (BSO)
Pijpfitten-lassen-monteren (BSO)
Pijpfitter- fabriceur duaal (BSO)
Podiumtechnicus duaal (BSO)
Productieoperator textielproductielijn duaal (BSO)

 

Welke lessen krijg ik in "Technieker industriële procesautomatisatie duaal (CDO)" ?

Wat jij moet leren staat gedetailleerd beschreven in het standaardtraject (vanaf 1/9/2025 curriculumdossier) van de duale opleiding.

Er bestaan geen algemeen geldende lessenroosters. Scholen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject vertalen naar lessen. Zo kan een onderwijsinstelling beslissen toch enkele lessen algemene vorming aan te bieden, hoewel dit niet voorzien wordt in het standaardtraject van een opleiding 7 TSO duaal.

In een duaal 7de leerjaar TSO ligt de focus op de beroepsgerichte vorming. Deze is gebaseerd op één/meerdere beroepskwalificatie(s). Dat is datgene wat je moet kunnen als beginnende werknemer in een bepaald beroep.

Het vinden van een werkplek is zeer belangrijk. Dit moet gebeuren binnen de vastgelegde termijn (= binnen de 20 opleidingsdagen vanaf de start van de 1e lesbijwoning).

De periode waarin je nog geen werkplek hebt gevonden, wordt door de school voltijds ingevuld.

Slechts in enkele situaties kan de periode van 20 opleidingsdagen per schooljaar, verlengd worden.

Je trajectbegeleider kan je helpen bij het zoeken naar een onderneming.

Hoewel je je vorming vnl. krijgt op je reële werkplek, is de school verantwoordelijk voor je opleiding. Ze tekent deze volledig uit in een individueel opleidingsplan en volgt alles op (in nauwe samenwerking met de mentor van je werkplek).

Aangezien het werk op de werkvloer kan verschillen naargelang de werkgever, vult de school jouw opleiding aan tot een succesvol traject. Met andere woorden: De opleiding kan niet alleen verschillen van school tot school maar ook van leerling tot leerling. Om hier zicht op te krijgen contacteer je best zélf de school van je keuze.

Het is ook de school die beslist of ze de opleiding lineair (schooljaarsysteem) dan wel modulair (bestaande uit clusters) organiseert.

Wie wordt toegelaten tot "Technieker industriële procesautomatisatie duaal (CDO)" ?

De school beslist wanneer de opleiding start: op 1 september of 1 februari. Instappen in de 3de graad duaal kan tot en met de 1ste lesdag NA de herfstvakantie. Als je later wil instappen met de klassenraad akkoord gaan.

Vanaf 1/9/2025 is voor de instap in een 7de jaar TSO duaal enkel het akkoord van de klassenraad nodig.

Algemene toelatingsvoorwaarden om te mogen starten in een duale opleiding: voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

De overige toelatingsvoorwaarden zijn hetzelfde als voor niet-duale opleidingen:

 • Het diploma secundair onderwijs hebben behaald binnen hetzelfde studiegebied* (als je het diploma SO behaalde via een 7de leerjaar BSO gericht op hoger onderwijs wordt gekeken naar het studiegebied van de studierichting die je volgde in 6SO);
 • Het diploma SO behaald hebben in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval moet de klassenraad akkoord gaan (als je het diploma SO behaalde via een 7de leerjaar BSO gericht op hoger onderwijs wordt gekeken naar het studiegebied van de studierichting die je volgde in 6SO).;
 • Zonder studiebewijs van het onderliggend leerjaar kan je door de klassenraad worden toegelaten op basis van cognitief sterk functioneren. Het is de klassenraad die bepaalt of dit bij jou het geval is.;
 • Als je geen diploma SO hebben behaald maar geslaagd voor een toelatingsproef die door de school wordt georganiseerd én de klassenraad gaat akkoord.;
 • Op basis van een erkenning van elders verworven competenties of kwalificaties worden toegelaten door de klassenraad. Op voorwaarde dat de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid.
 • Als je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse** school of OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) komt met akkoord van de klassenraad. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.;
 • Als je overstapt vanuit BuSO*** OV1, 2 of 3 met akkoord van de toelatingsklassenraad én de leerling voldoet aan de bijzondere toelatingsvoorwaarden. Voor leerlingen uit BuSO OV4 gelden de toelatingsvoorwaarden uit het gewoon onderwijs. In afwachting word je onder ontbindende voorwaarden ingeschreven.;
 • Als je een zij-instromer**** bent, kan de klassenraad je toelaten.

Voor elke opleiding bestaat een curriculumdossier. Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier.

Kan ik veranderen tijdens het schooljaar (binnen eenzelfde leerjaar)? 

Veranderen van school mag altijd.

Veranderen van opleiding:

 • Je mag tot en met 30 september veranderen naar een andere niet-duale opleiding. Na op de hoogte te zijn van het advies van de klassenraad van de studierichting die je tot dan toe volgt, kan de klassenraad afwijken van deze datum. Dit gebeurt uitzonderlijk en omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.
 • Je mag tot en met de 1ste lesdag van november overgaan naar een andere duale opleiding. Stap je later over dan moet de klassenraad akkoord gaan.

Wat na "Technieker industriële procesautomatisatie duaal (CDO)" ?

Na een 7de jaar TSO duaal kan je:

 • gaan werken of
 • verder studeren

Werken?

Indien er beroepen aan deze richting zijn gekoppeld, kan je meer informatie vinden achter het tabblad ‘Beroepen’. Uiteraard zijn er nog veel andere job-uitwegen mogelijk.

Verder studeren?

Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Je kan kiezen voor inhoudelijk verwante opleidingen of om verder te studeren in een totaal andere richting.

Verder studeren kan op verschillende niveaus:

Graduaten

 • Deze opleidingen maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau tussen het SO en de professionele bachelor. Ze bereiden je voor op het uitoefenen van een bepaald beroep.
 • Met het diploma SO op zak, kan je starten in elke graduaat.
 • Hou rekening houdt met je interesse en lees meer over graduaatsopleidingen.

Professionele bachelors (PBa)

 • Je mag starten in een professionele bacheloropleiding.
 • Na het TSO/ KSO is de overstap naar een inhoudelijk verwante opleiding meestal haalbaar.
 • Houd bij je keuze rekening met je vooropleiding.  De studierendementscijfers (SR) informeren je over het gemiddeld studiesucces in een bepaalde PBa vanuit een studierichting SO. Deze SR worden vermeld bij elke opleiding hoger onderwijs onder het tabblad ‘studierendement’.

Academische bachelor (ABa)

 • Met je diploma SO op zak mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen.
 • Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden. Indien van toepassing, wordt deze informatie vermeld bij de opleidingen hoger onderwijs.
 • ABa’s zijn sterk theoretisch en worden meestal door een universiteit* georganiseerd.
 • Instappen na TSO of KSO is niet altijd vanzelfsprekend. Uiteraard spelen naast vooropleiding; ook motivatie, studiehouding, talent en interesse een belangrijke rol.
 • De studierendementscijfers (SR) informeren je over het gemiddeld studiesucces in een bepaalde ABa vanuit een studierichting SO. Deze SR worden vermeld bij elke opleiding hoger onderwijs onder het tabblad ‘studierendement’.
 • Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten en/of het CLB.

*De opleiding ‘Nautische wetenschappen’ wordt georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en kunstopleidingen in de studiegebieden ‘Muziek en Podiumkunsten’ en ‘Audiovisuele en Beeldende Kunst’ worden door een School of Arts georganiseerd.

Nadenken over je keuze of meer informatie nodig? Ga naar sidin.onderwijskiezer.be.


Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Onderhoudsmecanicien ( knelpuntberoep)