Tandartsassistent duaal - Derde graad - TSO

Studierichting "Tandartsassistent duaal"

Een duale Se-n-Se opleiding biedt gedurende 1 schooljaar een beroepsgerichte vorming aan waarbij je vnl. leert via werkervaring op een reële werkplek.
Op school kan een deel van de beroepsgerichte vorming worden gegeven.

Gemiddeld breng je 20 u per week van je opleidingstijd door op de werkvloer.

In deze opleiding leer je:

 • de medisch-technische elementen voorbereiden op de handelingen van de tandarts
 • patiëntendossiers medisch-administratief opvolgen
 • technische ondersteuning bieden aan de tandarts bij de verzorging

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Beroepskwalificatie tandartsassistent, niveau 4

Bron: www.duaalleren.vlaanderen
omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Tandartsassistent duaal - Derde graad - TSO

 

Een duale Se-n-Se opleiding biedt gedurende 1 schooljaar een beroepsgerichte vorming aan waarbij je vnl. leert via werkervaring op een reële werkplek.
Op school kan een deel van de beroepsgerichte vorming worden gegeven.

Gemiddeld breng je 20 u per week van je opleidingstijd door op de werkvloer.

In deze opleiding leer je:

 • de medisch-technische elementen voorbereiden op de handelingen van de tandarts
 • patiëntendossiers medisch-administratief opvolgen
 • technische ondersteuning bieden aan de tandarts bij de verzorging

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Beroepskwalificatie tandartsassistent, niveau 4

Bron: www.duaalleren.vlaanderen
omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase

Wat jij precies moet leren op het vlak van algemene vorming en beroepsgerichte vorming staat gedetailleerd beschreven in het standaardtraject Tandartsassitent duaal (se-n-se tso).

 

Voorbereidend jaar Se-n-Se Voorbereidend jaar

Se-n-Se
7de specialisatiejaar

6e leerjaar ASO

6e leerjaar TSO

6e leerjaar KSO

6e leerjaar BSO


Leertijd
Deeltijds BSO

5e leerjaar ASO

5e leerjaar TSO

5e leerjaar KSO

5e leerjaar BSO

 

Situering binnen studiegebied "Personenzorg"

 
Tweede graad Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.

Sociale en technische wetenschappen (TSO)
Verzorging-voeding (BSO)

Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO)
Jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO)
Sociale en technische wetenschappen (TSO)
Organisatiehulp (BSO)
Verzorging (BSO)

Animatie in de ouderenzorg (TSO)
Internaatswerking (TSO)
Leefgroepenwerking (TSO)
Tandartsassistent duaal (TSO)
Tandartsassistentie (TSO)
Voedselbehandeling (TSO)
Kinderbegeleider duaal (BSO)
Kinderzorg (BSO)
Organisatie-assistentie (BSO)
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (BSO)
Verzorgende/Zorgkundige duaal (BSO)

 

Welke lessen krijg ik?

Voor elke duale opleiding werd een standaardtraject opgesteld. Hierin staat precies beschreven wat je moet leren. Onder het tabblad ‘Beschrijving’ kan je de link vinden naar dit standaardtraject.

 

Scholen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject vertalen naar lessen. Er bestaan immers geen algemeen geldende lessenroosters.
Zo kan een onderwijsinstelling beslissen toch enkele lessen algemene vorming aan te bieden, hoewel dit niet voorzien wordt in het standaardtraject van een opleiding Se-n-Se duaal.

 

Je beroepsgerichte vorming is gebaseerd op datgene wat je moet kunnen als beginnende werknemer in een bepaald beroep.

Deze vorming
krijg je vnl. op je reële werkplek.
Aangezien het werk op de werkvloer kan verschillen naargelang de werkgever, vult de school jouw opleiding aan tot een succesvol traject.
Vandaar dat er sprake is over een
individueel opleidingsplan.
Met andere woorden: De opleiding kan niet alleen verschillen van school tot school maar ook van leerling tot leerling. Om hier zicht op te krijgen contacteer je best zélf de school van je keuze.

Wie wordt toegelaten tot "Tandartsassistent duaal" ?

-Specifieke toelatingsvoorwaarden voor duale opleidingen:
Tot en met de 1e lesdag van november kan je instappen. Als je later wil starten moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.

-Voorts gelden bij de start van deze 1- jarige duale Se-n-Se-opleiding dezelfde algemene toelatingsvoorwaarden als voor niet- duale Se-n-Se.
Je wordt toegelaten als je:

 • het diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting uit hetzelfde studiegebied.
  (Als je je diploma SO behaalde via een naamloos leerjaar (BSO) wordt gekeken naar het studiegebied van de studierichting die je volgde in 6 BSO)

 • het diploma SO behaalde vanuit een ander studiegebied én de toelatingsklassenraad gaat akkoord

 • op basis van een toelatingsproef die de school organiseert wordt toegelaten door de toelatingsklassenraad

 • op basis van een erkenning van elders verworven competenties of kwalificaties wordt toegelaten door de toelatingsklassenraad 

-Voor sommige opleidingen moet je ook voldoen aan bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding. 

Kom je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school (Frans- of Duitstalige Belgische school of buitenlandse school) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Als je het onderwijs al verlaten had en wil je je, na een onderbreking, opnieuw inschrijven voor deze duale opleiding, moet je het akkoord van de klassenraad hebben om deze duale opleiding te mogen volgen als regelmatige leerling.

Wat na "Tandartsassistent duaal" ?

Je kan volgende studiebewijzen behalen:

 • een certificaat van de opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se) als je geslaagd bent voor je opleiding.
 • een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op bovenvermeld studiebewijs maar wel bepaalde competenties hebt bereikt.

De klassenraad beslist wanneer je je opleiding hebt afgerond.
Dat kan zowel op het einde van het schooljaar (30 juni) zijn als gedurende het huidig of volgend schooljaar.

Wat na "Tandartsassistent duaal" ?

Na deze duale Se-n-Se opleiding kan je gaan werken. Indien er beroepen aan deze richting zijn gekoppeld, kan je meer informatie vinden in de beroependatase. Uiteraard zijn er nog andere jobuitwegen mogelijk.


Verder studeren kan ook. 
Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.
Je krijgt hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen.
Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.