Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal - Derde graad - TSO

Studierichting "Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal"

Een duale Se-n-Se opleiding is een beroepsgerichte vorming van 1 schooljaar waarbij je vnl. leert via werkervaring op een reële werkplek.
Een deel van de beroepsgerichte vorming kan op school worden gegeven. Je brengt heel wat opleidingstijd door op de werkvloer. Gemiddeld gaat het over 20 u per week.
 
Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan.
 
 • Je leert diagnoses, herstellingen en vervangingen uitvoeren van mechanische, hydraulische, pneumatische en elektrische aard volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving.
 • Je leert onderdelen in- en uitbouwen en herstellen (motor, versnellingsbak, achterassen).
 • Je leert zware bedrijfsvoertuigen operationeel (gebruiksklaar) maken

Deze duale opleiding is gebaseerd op de beroepskwalificatie 'polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen' (niveau 4).

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. 
Open het tabblad ‘Lessen’, om het te lezen.

 Bron: www.duaalleren.vlaanderen +  omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase

Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal - Derde graad - TSO

 
Een duale Se-n-Se opleiding is een beroepsgerichte vorming van 1 schooljaar waarbij je vnl. leert via werkervaring op een reële werkplek.
Een deel van de beroepsgerichte vorming kan op school worden gegeven. Je brengt heel wat opleidingstijd door op de werkvloer. Gemiddeld gaat het over 20 u per week.
 
Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan.
 
 • Je leert diagnoses, herstellingen en vervangingen uitvoeren van mechanische, hydraulische, pneumatische en elektrische aard volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving.
 • Je leert onderdelen in- en uitbouwen en herstellen (motor, versnellingsbak, achterassen).
 • Je leert zware bedrijfsvoertuigen operationeel (gebruiksklaar) maken

Deze duale opleiding is gebaseerd op de beroepskwalificatie 'polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen' (niveau 4).

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. 
Open het tabblad ‘Lessen’, om het te lezen.

 Bron: www.duaalleren.vlaanderen +  omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase

Wat jij precies moet leren op het vlak van algemene vorming en beroepsgerichte vorming staat gedetailleerd beschreven in het standaardtraject Polyvalent mec. zware bedrijfsv. Duaal (se-n-se tso).

 

Voorbereidend jaar Se-n-Se Voorbereidend jaar

Se-n-Se
7de specialisatiejaar

6e leerjaar ASO

6e leerjaar TSO

6e leerjaar KSO

6e leerjaar BSO


Leertijd
Deeltijds BSO

5e leerjaar ASO

5e leerjaar TSO

5e leerjaar KSO

5e leerjaar BSO

 

Situering binnen studiegebied "Auto"

 
Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.

Autotechnieken (TSO)
Autotechnieken duaal (TSO)
Autotechnieken duaal (CDO) (TSO)
Auto (BSO)
Carrosserie (BSO)
Fietsinstallaties duaal (BSO)
Koetswerk duaal (BSO)
Onderhoudsmechanica auto duaal (BSO)
Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren (BSO)
Vrachtwagenchauffeur (BSO)

Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal (TSO)
Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal (CDO) (TSO)
Toegepaste autotechnieken (TSO)
Auto-elektriciteit (BSO)
Bedrijfsvoertuigen (BSO)
Bijzonder transport (BSO)
Carrosserie- en spuitwerk (BSO)
Diesel- en LPG-motoren (BSO)
Mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen (BSO)
Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal (BSO)
Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal (BSO)
Scheeps- en havenwerk (BSO)
Spuiter carrosserie duaal (BSO)

 

Welke lessen krijg ik in "Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal" ?

In een duale Se-n-Se- opleiding ligt de focus op de beroepsgerichte competenties,
Algemene vorming wordt niet opgelegd. De onderwijsinstelling wordt hierin vrijgelaten

Wat jij moet leren staat gedetailleerd beschreven in het standaardtraject van de duale opleiding.  Onder het tabblad ‘Lessen’ kan je de link vinden naar dit standaardtraject. 

Er bestaan geen algemeen geldende lessenroosters. Scholen beslissen zelf hoe ze het standaardtrajectvertalen naar lessen. 

Zo kan een onderwijsinstelling beslissen toch enkele lessen algemene vorming aan te bieden, hoewel dit niet voorzien wordt in het standaardtraject van een opleiding Se-n-Se duaal.

 Je beroepsgerichte vorming is gebaseerd op datgene wat je moet kunnen als beginnende werknemer in een bepaald beroep.

Deze vorming krijg je vnl. op je reële werkplek.
Het vinden van een werkplek is zeer belangrijk. Dit moet gebeuren binnen de vastgelegde termijn (= binnen de 20 opleidingsdagen vanaf de start van de 1e lesbijwoning).

De periode waarin je nog geen werkplek hebt gevonden, wordt door de school voltijds ingevuld.
Slechts in enkele situaties kan de periode van 20 opleidingsdagen per schooljaar, verlengd worden.
Je trajectbegeleider kan je helpen bij het zoeken naar een onderneming.


Aangezien het werk op de werkvloer kan verschillen naargelang de werkgever, vult de school jouw opleiding aan tot een succesvol traject.
Vandaar dat er sprake is over een
individueel opleidingsplan.
Met andere woorden: De opleiding kan niet alleen verschillen van school tot school maar ook van leerling tot leerling. Om hier zicht op te krijgen contacteer je best zélf de school van je keuze.


Het is ook de school die beslist of ze de opleiding lineair (schooljaarsysteem) dan wel modulair (bestaande uit clusters) organiseert.

Wie wordt toegelaten tot "Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal" ?

De school beslist wanneer de opleiding start: op  1 september of 1 februari.
Instappen in de 3e graad duaal kan tot en met de 1e lesdag NA de herfstvakantie.  Als je later wil starten moet de klassenraad akkoord gaan.

Vanaf 1 september 2025 is voor de instap in Se-n-Se duaal enkel het akkoord van de klassenraad nodig.

Om te mogen starten in een duale opleiding :

 • Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;

Voorts gelden bij de start van deze duale Se-n-Se opleiding dezelfde algemene toelatingsvoorwaarden als voor niet-duale Se-n-Se.
Je wordt toegelaten als je:

 • het diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting uit hetzelfde studiegebied*.
  (Als je je diploma SO behaalde via een naamloos leerjaar (7 BSO) wordt gekeken naar het studiegebied van de studierichting die je volgde in 6 BSO);

 • het diploma SO behaalde vanuit een studierichting uit een ander studiegebied* én de klassenraad gaat akkoord met je instap.
  (Als je je diploma SO behaalde via een naamloos leerjaar (7 BSO) wordt gekeken naar het studiegebied van de studierichting die je volgde in 6 BSO);

 • geen diploma hebt maar geslaagd bent voor een toelatingsproef die door de school wordt georganiseerd én als de klassenraad je toelaat;

 • je niet beschikt over een studiebewijs van het onderliggend leerjaar maar de klassenraad je toelaat op basis van ‘cognitief sterk functioneren’. De klassenraad bepaalt zelf of jij in dit geval bent.

 • op basis van een erkenning van elders verworven competenties of kwalificaties wordt toegelaten door de toelatingsklassenraad. Op voorwaarde dat de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid;

 • kom je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school*of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN)), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
  Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar;

 • als je beschikt over een verslag (BUSO), word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Als de klassenraad beslist om je toe te laten wordt je inschrijving definitief.

 • als je een zij- instromer *** bent, kan de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.

Voor bepaalde opleidingen moet je ook voldoen aan bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding (zie tabblad 'Lessen).

Veranderen van school mag altijd.

Veranderen van studie:

-Tot en met 30 september mag je veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting (naar niet- duaal).
(Tot en met 1 maart als je studierichting pas op 1 februari is gestart).
Om uitzonderlijke redenen kan de klassenraad kan afwijken van deze datum na zich geïnformeerd te hebben over het advies van de klassenraad van de studierichting die je tot dan toe volgde. 

-Tot en met de 1e lesdag van november mag je overgaan naar een andere duale opleiding. Stap je later over, dan moet de klassenraad akkoord gaan.

Wat na "Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal" ?

Je kan volgende studiebewijzen behalen:

 • een certificaat van de opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se) als je geslaagd bent voor je opleiding.
 • een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op bovenvermeld studiebewijs maar wel bepaalde competenties hebt bereikt.

De klassenraad beslist wanneer je je opleiding hebt afgerond.
Dat kan zowel op het einde van het schooljaar (30 juni) zijn als gedurende het huidig of volgend schooljaar.

Wat na "Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal" ?

Na deze duale Se-n-Se opleiding kan je gaan werken. Indien er beroepen aan deze richting zijn gekoppeld, kan je meer informatie vinden in de beroependatase. Uiteraard zijn er nog andere jobuitwegen mogelijk.


Verder studeren kan ook. 
Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.
Je krijgt hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen.
Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.