STEM-info

STEM staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en bundelt een waaier aan technologische en exacte wetenschappen. In een complexe maatschappij als de onze is er een grote nood aan mensen met STEM-profielen. Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse Regering een actieplan uit tot 2020.

Onderwijskiezer werkt mee aan dit actieplan. Om deze reden zijn de STEM-studierichtingen en –beroepen aangeduid met een aparte markering en is op de infopagina’s een STEM-logo ingewerkt. Het gaat om richtingen bij Syntra, DBSO, het volwassenenonderwijs, de 3e graad SO en bacheloropleidingen uit het hoger onderwijs. Al deze richtingen leggen een accent op wiskunde, exacte wetenschappen, techniek of ICT met als bedoeling dat afgestudeerden een wetenschappelijke en/of technisch georiënteerde job kunnen uitoefenen.

Daarnaast zijn er ook nog studierichtingen/opleidingen die niet als ‘echte’ STEM-richting gekenmerkt zijn, maar waarin wel STEM-vakken voorkomen. Deze info lees je in de beschrijving van de studierichtingen. Het STEM- actieplan wil volgende 8 grote doelstellingen realiseren:

  • Aanbieden van aantrekkelijk STEM-onderwijs;
  • Versterken van leraren, opleiders en begeleiders;
  • Verbeteren van het proces van studie- en loopbaankeuze;
  • Meer meisjes in STEM-richtingen en –beroepen;
  • Inzetten op excellentie;
  • Aanpassen van het opleidingsaanbod;
  • Aanmoedigen van sectoren, bedrijven en kennisinstellingen;
  • Verhogen van de maatschappelijke waardering van technische beroepen.

Als je geïnteresseerd bent in het lezen van het STEM-rapport (2012) kan je dit downloaden via de publicatiepagina van de Vlaamse raad voor Wetenschap en Innovatie. 'Klik hier'

sluit venster