Bijzondere muzikale vorming - Derde graad - KSO

Studierichting "Bijzondere muzikale vorming"

Gedurende één schooljaar bereid je je voor op de artistieke toelatingsproeven en de audities in het hoger kunstonderwijs (conservatorium e.d.).
Je krijgt een intensieve praktisch-muzikale opleiding (instrument, ensemble, muziektheorie, (koor)zang,…) die het verschil kan maken wanneer droomt van een studierichting met muziek in het hoger kunstonderwijs maar vreest onvoldoende bagage te hebben.
Uiteraard beschikt je over een grote dosis muzikale aanleg en ben je al actief bezig met muziekbeoefening.
Wanneer je reeds een artistieke vooropleiding hebt gevolgd is het gemakkelijker om toegelaten te worden tot dit voorbereidend jaar.

Je kiest 2 muziekinstrumenten (1 hoofd- en 1 neveninstrument) en een optie.
Is je hoofdinstrument geen toetseninstrument, dan ben je verplicht dat als neveninstrument te kiezen.
Afhankelijk van de school heb je de keuze tussen 4 opties:

 • klassieke muziek
 • musical
 • jazz
 • pop/rock

Het theoretisch kader is gelijklopend: een intensief pakket algemene muziekleer (ritme, harmonie..), muziektheorie, muziekesthetica,…
De praktijkvakken hebben grotendeels te maken met de optie die je gekozen hebt.
Bij ‘musical’ bv. komen zowel muziek, drama als dans aan bod.
In ‘jazz’ leer je dan weer creatief musiceren en improviseren.
Tijdens het schooljaar breng je zelf muziek op het podium.
Daarnaast verwacht men dat je concerten bijwoont, deelneemt aan culturele reizen in binnen- en buitenland, workshops….

Let op:
de school kan (dus geen verplichting) een geschiktheidsproef organiseren die door de toelatingsklassenraad wordt beoordeeld.
De geschiktheidsproef is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding.
De proef peilt naar je artistieke aanleg.
Bij een negatieve evaluatie heb je recht op 1 herkansing.
In dit geval moet de toelatingsklassenraad externe deskundigen als raadgevend lid opnemen.
Het aantal externe deskundigen bepaalt een school vrij, maar zij mogen in geen geval voordrachtgever bij de school zijn.
Elke kandidaat-leerling moet de geschiktheidsproef afleggen.

Bijzondere muzikale vorming - Derde graad - KSO

 

Gedurende één schooljaar bereid je je voor op de artistieke toelatingsproeven en de audities in het hoger kunstonderwijs (conservatorium e.d.).
Je krijgt een intensieve praktisch-muzikale opleiding (instrument, ensemble, muziektheorie, (koor)zang,…) die het verschil kan maken wanneer droomt van een studierichting met muziek in het hoger kunstonderwijs maar vreest onvoldoende bagage te hebben.
Uiteraard beschikt je over een grote dosis muzikale aanleg en ben je al actief bezig met muziekbeoefening.
Wanneer je reeds een artistieke vooropleiding hebt gevolgd is het gemakkelijker om toegelaten te worden tot dit voorbereidend jaar.

Je kiest 2 muziekinstrumenten (1 hoofd- en 1 neveninstrument) en een optie.
Is je hoofdinstrument geen toetseninstrument, dan ben je verplicht dat als neveninstrument te kiezen.
Afhankelijk van de school heb je de keuze tussen 4 opties:

 • klassieke muziek
 • musical
 • jazz
 • pop/rock

Het theoretisch kader is gelijklopend: een intensief pakket algemene muziekleer (ritme, harmonie..), muziektheorie, muziekesthetica,…
De praktijkvakken hebben grotendeels te maken met de optie die je gekozen hebt.
Bij ‘musical’ bv. komen zowel muziek, drama als dans aan bod.
In ‘jazz’ leer je dan weer creatief musiceren en improviseren.
Tijdens het schooljaar breng je zelf muziek op het podium.
Daarnaast verwacht men dat je concerten bijwoont, deelneemt aan culturele reizen in binnen- en buitenland, workshops….

Let op:
de school kan (dus geen verplichting) een geschiktheidsproef organiseren die door de toelatingsklassenraad wordt beoordeeld.
De geschiktheidsproef is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding.
De proef peilt naar je artistieke aanleg.
Bij een negatieve evaluatie heb je recht op 1 herkansing.
In dit geval moet de toelatingsklassenraad externe deskundigen als raadgevend lid opnemen.
Het aantal externe deskundigen bepaalt een school vrij, maar zij mogen in geen geval voordrachtgever bij de school zijn.
Elke kandidaat-leerling moet de geschiktheidsproef afleggen.

Welke lessen krijg ik in "Bijzondere muzikale vorming" ?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Bijzondere muzikale vorming" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Bijzondere muzikale vorming" ?

Je wordt toegelaten als je in het bezit bent van een diploma van secundair onderwijs.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4


Wat kan je behalen na "Bijzondere muzikale vorming" ?


Een attest van regelmatige lesbijwoning, als je het leerjaar geheel of ten dele hebt gevolgd.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Tot en met 30 september mag je binnen hetzelfde leerjaar veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting.

Wat na "Bijzondere muzikale vorming" ?

Na deze richting ga je verder studeren in het hoger onderwijs. 

Se-n-Se

Met je diploma secundair onderwijs op zak kan je ook kiezen voor een Se-n-Se- opleiding (secundair na secundair) kso of tso.
Deze opleidingen zijn sterk beroepsgericht.
Je wordt rechtstreeks toegelaten in Se-n-se-opleidingen van hetzelfde studiegebied waarin je het diploma secundair onderwijs hebt behaald.
Binnen het studiegebied Podiumkunsten worden echter geen Se-n-Se-opleiningen georganiseerd.
Bij de overgang naar een specialisatiejaar of Se-n-Se van een ander studiegebied heb je toestemming nodig van de toelatingsklassenraad, eventueel na een toelatingsproef.

Er worden in dit studiegebied geen/andere Se-n-Se opleidingen georganiseerd.

Voorbereidend jaar

In het aso en kso worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.
In het aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
In het kso bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.
Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.

Professionele Bachelors

Met het diploma van secundair onderwijs op zak is verder studeren in het Professioneel hoger onderwijs  mogelijk.
Uiteraard ben je het best voorbereid op studierichtingen die een beroep doen op je specifieke vooropleiding. Natuurlijk kan je ook voor een totaal andere vervolgstudie kiezen.
Niet alle opleidingen zijn even vlot haalbaar. Motivatie, studiehouding, vooropleiding en talent bepalen mee je succes. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Bespreek de keuze grondig vooraleer te beslissen.

Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen, doch voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
De academische opleidingen aan de universiteit zijn sterk theoretisch en hier is een instap na kso verre van vanzelfsprekend.
De academische opleidingen aan een 'School of Arts' zijn een voortzetting van het kunstonderwijs en leggen het accent meer op het artistieke dan op het theoretische.
Je moet voor deze richtingen een artistieke toelatingsproef doen. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:HBO

Deze opleidingen positioneren zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Ze maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor. 
De graduaatsopleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding. 

Via deze link kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen, het aanbod, ….

7de specialisatiejaren BSO

Als de toelatingsklassenraad van de school het toelaat kan je kiezen voor een 7de specialisatiejaar bso in een ander studiegebied.

Er worden in dit studiegebied geen/andere 7de specialisatiejaren BSO georganiseerd.

 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.