Bijzondere beeldende vorming - Derde graad - KSO

Studierichting "Bijzondere beeldende vorming"

Dit jaar is bedoeld voor leerlingen die zich aangetrokken voelen tot de kunstwereld en die daaraan zelf actief willen deelnemen.
Je wordt voorbereid op de artistieke toelatingsproef van het hoger Kunstonderwijs in de beeldende kunsten (schilderen, beeldhouwen, grafiek, mode, ontwerpwetenschappen, …).
Onder professionele begeleiding verken je het actuele kunstgebeuren.
Ook het verwerven van techniek en inzicht in het artistiek proces, vertrekkende vanuit de actuele, sociale en culturele realiteit komt aan bod.

Aanleg voor en interesse in kunst en cultuur zijn absoluut noodzakelijk.
Tijdens deze doorgedreven opleiding probeert men zoveel mogelijk rekening te houden met je individuele mogelijkheden en voorkeuren.
Het is dan ook een opleiding tijdens dewelke je permanent ondersteund wordt bij de ontwikkeling van je persoonlijkheid.

Gedurende één schooljaar krijg je een intensieve basisopleiding.
Zoals in elke opleiding in de beeldende kunsten staat het waarnemingstekenen (constructief en modeltekenen) centraal.
In de beeldende vorming wordt aandacht besteed aan zowel de 2- als de 3-dimensionele aspecten en aan de studie van de beeldelementen.
Ook schilderen, vrije grafiek, beeldhouwen, installaties, audiovisuele media, grafische vormgeving, scenografie, het kostuum, de mode, experimentele video, … kunnen aan bod komen.

Bijzondere beeldende vorming - Derde graad - KSO

 

Dit jaar is bedoeld voor leerlingen die zich aangetrokken voelen tot de kunstwereld en die daaraan zelf actief willen deelnemen.
Je wordt voorbereid op de artistieke toelatingsproef van het hoger Kunstonderwijs in de beeldende kunsten (schilderen, beeldhouwen, grafiek, mode, ontwerpwetenschappen, …).
Onder professionele begeleiding verken je het actuele kunstgebeuren.
Ook het verwerven van techniek en inzicht in het artistiek proces, vertrekkende vanuit de actuele, sociale en culturele realiteit komt aan bod.

Aanleg voor en interesse in kunst en cultuur zijn absoluut noodzakelijk.
Tijdens deze doorgedreven opleiding probeert men zoveel mogelijk rekening te houden met je individuele mogelijkheden en voorkeuren.
Het is dan ook een opleiding tijdens dewelke je permanent ondersteund wordt bij de ontwikkeling van je persoonlijkheid.

Gedurende één schooljaar krijg je een intensieve basisopleiding.
Zoals in elke opleiding in de beeldende kunsten staat het waarnemingstekenen (constructief en modeltekenen) centraal.
In de beeldende vorming wordt aandacht besteed aan zowel de 2- als de 3-dimensionele aspecten en aan de studie van de beeldelementen.
Ook schilderen, vrije grafiek, beeldhouwen, installaties, audiovisuele media, grafische vormgeving, scenografie, het kostuum, de mode, experimentele video, … kunnen aan bod komen.

 

Alternatieve benaming(en) voor deze richting

Beeldende kunsten

Welke lessen krijg ik in "Bijzondere beeldende vorming" ?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

  • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
  • vorming die typisch is voor de studierichting +
  • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Bijzondere beeldende vorming" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Bijzondere beeldende vorming" ?

Je wordt toegelaten als je in het bezit bent van een diploma van secundair onderwijs.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4


Wat kan je behalen na "Bijzondere beeldende vorming" ?


Een attest van regelmatige lesbijwoning, als je het leerjaar geheel of ten dele hebt gevolgd.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Tot en met 30 september mag je binnen hetzelfde leerjaar veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting.

Wat na "Bijzondere beeldende vorming" ?

Na deze richting ga je verder studeren in het hoger onderwijs.
Als je toch wil gaan werken, raadpleeg dan de rubriek 'mogelijke beroepen'. 

Se-n-Se

Je wordt toegelaten tot alle Se-n-Se-opleidingen uit hetzelfde studiegebied.
Dit betekent niet dat in de praktijk alle overgangen haalbaar of vanzelfsprekend zijn.
Als je kiest voor een Se-n-Se opleiding uit een ander studiegebied dan Beeldende kunsten, heb je de toestemming nodig van de toelatingsklassenraad.
Realiseer je vooraf dat niet alle overgangen evident zijn.

Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied:

Architecturale vormgeving (KSO - Se-n-Se)

Audiovisuele vormgeving (KSO - Se-n-Se)

Grafische vormgeving (KSO - Se-n-Se)

Industriële vormgeving (KSO - Se-n-Se)

Ruimtelijke vormgeving (KSO - Se-n-Se)

Voorbereidend jaar

In het ASO en KSO worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.
In het ASO gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
In het KSO bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs. Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.

Professionele Bachelors

Je mag starten in het professioneel hoger onderwijs.
Uiteraard ben je het best voorbereid op studierichtingen die een beroep doen op je specifieke vooropleiding. Natuurlijk kan je ook voor een totaal andere vervolgstudie kiezen.
Niet alle opleidingen zijn even vlot haalbaar. Motivatie, studiehouding, vooropleiding en talent bepalen mee je succes.
Bespreek de keuze grondig vooraleer te beslissen.
Volgende opleidingen hebben een kunstzinnig karakter en/of liggen in het verlengde van het studiegebied Beeldende Kunsten.
Dit betekent niet dat alle hieronder vermelde opleidingen even haalbaar zijn of je goed zullen liggen. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

Academische Bachelors

Je mag starten in de meeste academische bacheloropleidingen, doch voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
De academische opleidingen aan de universiteit zijn sterk theoretisch en hier is een instap na KSO verre van vanzelfsprekend.
De academische opleidingen aan een school of arts zijn een voortzetting van het kunstonderwijs en hier ligt meer accent op het artistieke dan op het theoretische. Je moet voor deze richtingen een artistieke toelatingsproef doen. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:


HBO

Deze opleidingen positioneren zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Ze maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor. 
De graduaatsopleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding. 

Via deze link kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen, het aanbod, ….

7de specialisatiejaren BSO

Als de toelatingsklassenraad van de school het toelaat kan je kiezen voor een 7de specialisatiejaar BSO in een ander studiegebied, omdat er in dit studiegebied geen zevende jaren bso bestaan. 
Er is één 7de jaar dat zich specifiek richt op doorstroming naar het hoger onderwijs. Meer info vind je hier

Dit zijn de mogelijkheden:

Grafische opmaaksystemen (BSO - Derde leerjaar)

 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.