Verpleegkunde - Professionele bachelor

 

De opleiding bereidt je voor op het beroep van verpleegkundige. Deze beroepsopleiding brengt je kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes bij, die als grondslag moeten dienen voor het zelfstandig vervullen van verpleegkundige taken, in matig-complexe tot complexe situaties.


Je verwerft grondige wetenschappelijk kennis via hoorcolleges, groepswerk, zelfstudie, simulatie- en/of vaardigheidsonderwijs. Zo verkrijg je de vereiste competenties en basisvaardigheden. Je krijgt o.a. een wetenschappelijke basis anatomie, fysiologie, pathologie, klinisch redeneren, farmacologie, …

Je verwerft competenties in 3 domeinen: • Zorg (zorg voor zieken en stervenden, individuele en collectieve preventie en GVO).

 • Organisatie van de zorg (zorgprogrammering, verpleegbeleid, werkbegeleiding, kwaliteitszorg).

 • Beroep (beroepsinnovatie, deskundigheidsbevordering).


Binnen ieder domein vervul je één of meerdere rollen: binnen het domein zorg is dit de rol van zorgverlener en regisseur; binnen het domein organisatie van de zorg de rol van ontwerper en coach; en binnen het domein beroep de rol van beroepsbeoefenaar.

Leren op de werkvloer is cruciaal in je opleiding tot verpleegkundige. Daarom wordt er (minstens) 2300 uur stage in de zorgsector gepland. Ook internationale stages zijn mogelijk. Daarbij leer je in teamverband en door rechtstreeks contact met de patiënten de juiste zorg te plannen, verstrekken en beoordelen. Je ervaart hoe de zorgsector georganiseerd wordt. Je leert als teamleider op te treden en bouwt de nodige competenties op om bijvoorbeeld gezondheidseducatie te geven aan individuen en/of groepen.


De opleiding leidt tot de erkende titel van Verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er.


Sinds 2016-2017 omvat de opleiding 240 studiepunten (=4 jaar). De Europese richtlijn vereist dat studenten tijdens de volledige opleiding 2300 u stage lopen waarvan 800u in de het 4e jaar onder de vorm van een contractstage. Deze contractstage bestaat uit 2 stages van elk 400 uur gespreid over het academiejaar, waarbij je werkt als verpleegkundige-in-opleiding. Je werkt bij 1 of 2 werkgevers.

De 1e contractstages zullen doorgaan vanaf het academiejaar 2019-2020. Er wordt momenteel nog bekeken of er een vergoeding kan worden geregeld, zodat studenten het studentenstatuut kunnen behouden en het bv. geen impact heeft op het kindergeld. Je krijgt tijdens die stages de bijhorende verantwoordelijkheid voor patiënten. De stage kan (indien gewenst) ook plaatsvinden in het buitenland.

Je stageplek in het 3e jaar, je keuzevakken in het 4e jaar en het onderwerp van je bachelorproef bepalen in welk domein jij je kennis verbreedt en wil toepassen. Dankzij je brede basisopleiding kan je in alle domeinen aan de slag.


Voor wie?
Specifieke voorkennis is niet vereist.
Interesse in hoe de mens lichamelijk, psychisch en sociaal functioneert, is wel een troef als je Verpleegkunde studeert. Net zoals zorgzaam en geduldig omgaan met mensen. Maar vooral je motivatie en inzet verhogen je slaagkansen. Je opleiding besteedt aandacht aan jou als persoon en aan de emotionele aspecten waarmee je in de opleiding verpleegkunde wordt geconfronteerd. Je moet mensenkennis hebben, handig zijn in het uitvoeren van technische handelingen en beschikken over voldoende kennis en redeneervermogen om op elk moment de juiste beslissingen te kunnen nemen. Tot slot moet je ook goede sociale vaardigheden hebben.Studiepunten

240

Verpleegkunde - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

De opleiding bereidt je voor op het beroep van verpleegkundige. Deze beroepsopleiding brengt je kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes bij, die als grondslag moeten dienen voor het zelfstandig vervullen van verpleegkundige taken, in matig-complexe tot complexe situaties.


Je verwerft grondige wetenschappelijk kennis via hoorcolleges, groepswerk, zelfstudie, simulatie- en/of vaardigheidsonderwijs. Zo verkrijg je de vereiste competenties en basisvaardigheden. Je krijgt o.a. een wetenschappelijke basis anatomie, fysiologie, pathologie, klinisch redeneren, farmacologie, …

Je verwerft competenties in 3 domeinen: • Zorg (zorg voor zieken en stervenden, individuele en collectieve preventie en GVO).

 • Organisatie van de zorg (zorgprogrammering, verpleegbeleid, werkbegeleiding, kwaliteitszorg).

 • Beroep (beroepsinnovatie, deskundigheidsbevordering).


Binnen ieder domein vervul je één of meerdere rollen: binnen het domein zorg is dit de rol van zorgverlener en regisseur; binnen het domein organisatie van de zorg de rol van ontwerper en coach; en binnen het domein beroep de rol van beroepsbeoefenaar.

Leren op de werkvloer is cruciaal in je opleiding tot verpleegkundige. Daarom wordt er (minstens) 2300 uur stage in de zorgsector gepland. Ook internationale stages zijn mogelijk. Daarbij leer je in teamverband en door rechtstreeks contact met de patiënten de juiste zorg te plannen, verstrekken en beoordelen. Je ervaart hoe de zorgsector georganiseerd wordt. Je leert als teamleider op te treden en bouwt de nodige competenties op om bijvoorbeeld gezondheidseducatie te geven aan individuen en/of groepen.


De opleiding leidt tot de erkende titel van Verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er.


Sinds 2016-2017 omvat de opleiding 240 studiepunten (=4 jaar). De Europese richtlijn vereist dat studenten tijdens de volledige opleiding 2300 u stage lopen waarvan 800u in de het 4e jaar onder de vorm van een contractstage. Deze contractstage bestaat uit 2 stages van elk 400 uur gespreid over het academiejaar, waarbij je werkt als verpleegkundige-in-opleiding. Je werkt bij 1 of 2 werkgevers.

De 1e contractstages zullen doorgaan vanaf het academiejaar 2019-2020. Er wordt momenteel nog bekeken of er een vergoeding kan worden geregeld, zodat studenten het studentenstatuut kunnen behouden en het bv. geen impact heeft op het kindergeld. Je krijgt tijdens die stages de bijhorende verantwoordelijkheid voor patiënten. De stage kan (indien gewenst) ook plaatsvinden in het buitenland.

Je stageplek in het 3e jaar, je keuzevakken in het 4e jaar en het onderwerp van je bachelorproef bepalen in welk domein jij je kennis verbreedt en wil toepassen. Dankzij je brede basisopleiding kan je in alle domeinen aan de slag.


Voor wie?
Specifieke voorkennis is niet vereist.
Interesse in hoe de mens lichamelijk, psychisch en sociaal functioneert, is wel een troef als je Verpleegkunde studeert. Net zoals zorgzaam en geduldig omgaan met mensen. Maar vooral je motivatie en inzet verhogen je slaagkansen. Je opleiding besteedt aandacht aan jou als persoon en aan de emotionele aspecten waarmee je in de opleiding verpleegkunde wordt geconfronteerd. Je moet mensenkennis hebben, handig zijn in het uitvoeren van technische handelingen en beschikken over voldoende kennis en redeneervermogen om op elk moment de juiste beslissingen te kunnen nemen. Tot slot moet je ook goede sociale vaardigheden hebben.


Studiepunten

240

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

Odisee - Campus Brussel - Terranova

Internationaal trajectInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Erasmushogeschool Brussel - Campus Jette

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training )

Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

Thomas More - Campus Turnhout

Thomas More - Campus Lier

Thomas More - Campus Mechelen De Vest

Hogeschool UCLL - Campus Gasthuisberg

Hogeschool PXL - Campus Guffenslaan

Hogeschool UCLL - Campus LiZa

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

Howest - Campus Brugge Station - BST5

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Hogeschool VIVES - Campus Roeselare

HOGENT - Campus Vesalius

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg

Odisee - Campus Sint-Niklaas

Odisee - Campus Aalst


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Verpleegkunde 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Verzorging,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Verpleegkunde


Gezondheidsbevordering - Universiteit Gent Campus Gent

Management en beleid van de gezondheidszorg - Universiteit Gent Campus Gent

Management en beleid van de gezondheidszorg - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Management, zorg en beleid in de gerontologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Marine biological resources - Universiteit Gent Campus Gent


Pedagogische wetenschappen of Educatieve studies - KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

Psychologie Klinische psychologie - Universiteit Gent Campus GentSeksuologie - KU Leuven

Sociaal werk - Universiteit Gent Campus Gent

Sociaal werk - Universiteit Antwerpen Stadscampus
Verpleegkunde en vroedkunde - Universiteit Gent Campus Gent

Verpleegkunde en vroedkunde - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel RITCS, Campus Dansaert

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie (en geomatica) - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Jette

Starten in februari
Werkstudententraject

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training )

Afstandsonderwijs

Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid

Werkstudententraject

Thomas More, Campus Turnhout

Starten in februari
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Lier

Starten in februari
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Mechelen De Vest

Starten in februari
Werkstudententraject

Hogeschool UCLL, Campus Gasthuisberg

Werkstudententraject

Hogeschool PXL, Campus Guffenslaan

Avondonderwijs
VDAB-traject
Werkstudententraject

Hogeschool UCLL, Campus LiZa

Werkstudententraject

Howest, Campus Brugge Station - BST5

Starten in februari

Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk

Afstandsonderwijs
Starten in februari

HOGENT, Campus Vesalius

Starten in februari

Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg

Starten in februari

Odisee, Campus Sint-Niklaas

Starten in februari

Instellingen

Blekerijstraat 23-29 bus 1  1000 Brussel
02 608 14 44    


Laarbeeklaan 121  1090 Jette
02 472 52 00    


Noorderplaats 2  2000 Antwerpen
03 220 55 00    


Brusselstraat 45  2018 Antwerpen
03 613 13 13    


Campus Blairon 800  2300 Turnhout
014 80 61 01    


Antwerpsestraat 99  2500 Lier
014 56 44 50    


Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
015 36 91 00    


Herestraat 49  3000 Leuven
016 37 52 00    


Guffenslaan 39  3500 Hasselt
011 77 52 00    


Schiepse bos 5  3600 Genk
011 180 600    


Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels
050 30 51 00    


Rijselstraat 5  8200 Sint-Michiels
050 38 12 77    


Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 60    


Wilgenstraat 32  8800 Roeselare
051 23 23 30    


Keramiekstraat 80  9000 Gent
09 243 20 09    


Voetweg 66  9000 Gent
09 234 70 00    


Hospitaalstraat 23  9100 Sint-Niklaas
03 776 43 48    


Kwalestraat 154  9320 Nieuwerkerken
053 72 71 70    


Beroepsuitwegen

Een verpleegkundige verleent algemene en gespecialiseerde zorgen aan zieken, gewonden, bejaarden, gehandicapten, …
De concrete inhoud van de functie is verschillend naargelang de tewerkstellingsplaats (algemeen ziekenhuis, gespecialiseerde dienst, eenheid voor intensieve zorgen, operatiezaal, …).
De meest voorkomende taken zijn: inspuitingen geven, geneesmiddelen toedienen, verbanden aanbrengen, wondverzorging, temperatuur opnemen, ademhaling en polsslag controleren en daar de aantekeningen van bijhouden, wassen en voeden van de patiënten.
Dit alles gebeurt op een wetenschappelijk verantwoorde manier, systematisch en probleemgericht, met aandacht voor de begeleiding van de zieke mens.
Wat de zorgverlening betreft, heeft de verpleegkundige een coördinerende taak.
Hij heeft ook een taak als tussenpersoon tussen arts en patiënt (observatie van de zieke en rapportering aan de arts).
Buiten de ziekenhuizen hebben verpleegkundigen ofwel de verzorgings- en begeleidingstaak die zij ook in het ziekenhuis hebben (bv. thuisverpleging) ofwel een taak in diensten voor preventieve geneeskunde.
De uitwegen voor verpleegkundigen zijn zeer ruim.
Je kan terecht in: o.a. algemene en/of gespecialiseerde afdelingen van ziekenhuizen, poliklinieken, revalidatiecentra, woon- en zorgcentra, bejaardentehuizen, thuisverpleging (zelfstandig of in dienstverband), serviceflats, kraamklinieken, kinderdagverblijven, peutertuinen, MPI’s, psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, ziekenfondsen, CLB’s, OCMW’s, Kind en Gezin, diensten voor arbeidsgeneeskunde, ...

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Geriatrisch verpleegkundige
Hoofdverpleegkundige ( knelpuntberoep)
Sociaal verpleegkundige
Verpleegkundige ( knelpuntberoep)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Verpleegkunde

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Biotechnische wetenschappen (TSO) 48 3,58 83,46 0 5 2 10 30 1
Boekhouden - informatica (TSO) 45 0,94 72,50 4 2 6 11 22 0
Chemie (TSO) 33 2,16 79,12 5 0 0 6 20 2
Dier- en landbouwtechnische wetenschappen (TSO) 30 2,30 61,76 4 2 5 9 7 3
Economie-moderne talen (ASO) 526 1,92 85,10 26 11 31 91 347 20
Economie-wetenschappen (ASO) 83 2,54 92,67 2 1 2 7 66 5
Economie-wiskunde (ASO) 49 0,73 89,42 3 1 2 4 38 1
Farmaceutisch-technisch assistent (TSO) 90 10,74 73,93 6 3 13 18 47 3
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 1350 20,79 76,34 107 82 117 242 768 34
Handel (TSO) 195 1,44 62,65 25 18 26 47 64 15
Humane wetenschappen (ASO) 1377 5,28 85,95 49 30 80 216 955 47
Jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO) 253 8,44 62,75 37 27 27 65 90 7
Kinderzorg (BSO) 142 2,62 33,62 50 24 20 19 18 11
Latijn-moderne talen (ASO) 107 1,39 90,53 4 0 1 20 77 5
Latijn-wetenschappen (ASO) 72 1,14 93,91 1 0 2 5 61 3
Latijn-wiskunde (ASO) 41 0,36 96,29 1 0 0 5 34 1
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 407 5,74 62,51 56 46 47 79 151 28
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 331 3,27 91,23 6 9 10 30 271 5
Onthaal en public relations (TSO) 41 2,37 40,37 15 7 3 10 6 0
Schoonheidsverzorging (TSO) 176 6,10 59,99 34 16 20 38 60 8
Secretariaat-talen (TSO) 86 1,90 57,89 11 7 14 23 20 11
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 2324 9,33 71,85 214 205 196 498 1 131 80
Sportwetenschappen (ASO) 84 2,69 86,29 3 1 6 14 57 3
Techniek-wetenschappen (TSO) 139 3,03 84,49 3 5 8 30 93 0
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (BSO) 640 6,90 43,24 175 99 86 109 121 50
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 346 0,89 91,65 8 3 12 37 270 16

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 07-03-2022

Verpleegkunde - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

De opleiding bereidt je voor op het beroep van verpleegkundige. Deze beroepsopleiding brengt je kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes bij, die als grondslag moeten dienen voor het zelfstandig vervullen van verpleegkundige taken, in matig-complexe tot complexe situaties.


Je verwerft grondige wetenschappelijk kennis via hoorcolleges, groepswerk, zelfstudie, simulatie- en/of vaardigheidsonderwijs. Zo verkrijg je de vereiste competenties en basisvaardigheden. Je krijgt o.a. een wetenschappelijke basis anatomie, fysiologie, pathologie, klinisch redeneren, farmacologie, …

Je verwerft competenties in 3 domeinen: • Zorg (zorg voor zieken en stervenden, individuele en collectieve preventie en GVO).

 • Organisatie van de zorg (zorgprogrammering, verpleegbeleid, werkbegeleiding, kwaliteitszorg).

 • Beroep (beroepsinnovatie, deskundigheidsbevordering).


Binnen ieder domein vervul je één of meerdere rollen: binnen het domein zorg is dit de rol van zorgverlener en regisseur; binnen het domein organisatie van de zorg de rol van ontwerper en coach; en binnen het domein beroep de rol van beroepsbeoefenaar.

Leren op de werkvloer is cruciaal in je opleiding tot verpleegkundige. Daarom wordt er (minstens) 2300 uur stage in de zorgsector gepland. Ook internationale stages zijn mogelijk. Daarbij leer je in teamverband en door rechtstreeks contact met de patiënten de juiste zorg te plannen, verstrekken en beoordelen. Je ervaart hoe de zorgsector georganiseerd wordt. Je leert als teamleider op te treden en bouwt de nodige competenties op om bijvoorbeeld gezondheidseducatie te geven aan individuen en/of groepen.


De opleiding leidt tot de erkende titel van Verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er.


Sinds 2016-2017 omvat de opleiding 240 studiepunten (=4 jaar). De Europese richtlijn vereist dat studenten tijdens de volledige opleiding 2300 u stage lopen waarvan 800u in de het 4e jaar onder de vorm van een contractstage. Deze contractstage bestaat uit 2 stages van elk 400 uur gespreid over het academiejaar, waarbij je werkt als verpleegkundige-in-opleiding. Je werkt bij 1 of 2 werkgevers.

De 1e contractstages zullen doorgaan vanaf het academiejaar 2019-2020. Er wordt momenteel nog bekeken of er een vergoeding kan worden geregeld, zodat studenten het studentenstatuut kunnen behouden en het bv. geen impact heeft op het kindergeld. Je krijgt tijdens die stages de bijhorende verantwoordelijkheid voor patiënten. De stage kan (indien gewenst) ook plaatsvinden in het buitenland.

Je stageplek in het 3e jaar, je keuzevakken in het 4e jaar en het onderwerp van je bachelorproef bepalen in welk domein jij je kennis verbreedt en wil toepassen. Dankzij je brede basisopleiding kan je in alle domeinen aan de slag.


Voor wie?
Specifieke voorkennis is niet vereist.
Interesse in hoe de mens lichamelijk, psychisch en sociaal functioneert, is wel een troef als je Verpleegkunde studeert. Net zoals zorgzaam en geduldig omgaan met mensen. Maar vooral je motivatie en inzet verhogen je slaagkansen. Je opleiding besteedt aandacht aan jou als persoon en aan de emotionele aspecten waarmee je in de opleiding verpleegkunde wordt geconfronteerd. Je moet mensenkennis hebben, handig zijn in het uitvoeren van technische handelingen en beschikken over voldoende kennis en redeneervermogen om op elk moment de juiste beslissingen te kunnen nemen. Tot slot moet je ook goede sociale vaardigheden hebben.


Studiepunten

240

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

Odisee - Campus Brussel - Terranova

Internationaal trajectInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Erasmushogeschool Brussel - Campus Jette

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training )

Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

Thomas More - Campus Turnhout

Thomas More - Campus Lier

Thomas More - Campus Mechelen De Vest

Hogeschool UCLL - Campus Gasthuisberg

Hogeschool PXL - Campus Guffenslaan

Hogeschool UCLL - Campus LiZa

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

Howest - Campus Brugge Station - BST5

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Hogeschool VIVES - Campus Roeselare

HOGENT - Campus Vesalius

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg

Odisee - Campus Sint-Niklaas

Odisee - Campus Aalst


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Verpleegkunde 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Verzorging,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Verpleegkunde


Gezondheidsbevordering - Universiteit Gent Campus Gent

Management en beleid van de gezondheidszorg - Universiteit Gent Campus Gent

Management en beleid van de gezondheidszorg - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Management, zorg en beleid in de gerontologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Marine biological resources - Universiteit Gent Campus Gent


Pedagogische wetenschappen of Educatieve studies - KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

Psychologie Klinische psychologie - Universiteit Gent Campus GentSeksuologie - KU Leuven

Sociaal werk - Universiteit Gent Campus Gent

Sociaal werk - Universiteit Antwerpen Stadscampus
Verpleegkunde en vroedkunde - Universiteit Gent Campus Gent

Verpleegkunde en vroedkunde - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel RITCS, Campus Dansaert

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie (en geomatica) - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Jette

Starten in februari
Werkstudententraject

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training )

Afstandsonderwijs

Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid

Werkstudententraject

Thomas More, Campus Turnhout

Starten in februari
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Lier

Starten in februari
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Mechelen De Vest

Starten in februari
Werkstudententraject

Hogeschool UCLL, Campus Gasthuisberg

Werkstudententraject

Hogeschool PXL, Campus Guffenslaan

Avondonderwijs
VDAB-traject
Werkstudententraject

Hogeschool UCLL, Campus LiZa

Werkstudententraject

Howest, Campus Brugge Station - BST5

Starten in februari

Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk

Afstandsonderwijs
Starten in februari

HOGENT, Campus Vesalius

Starten in februari

Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg

Starten in februari

Odisee, Campus Sint-Niklaas

Starten in februari

Instellingen

Blekerijstraat 23-29 bus 1  1000 Brussel
02 608 14 44    


Laarbeeklaan 121  1090 Jette
02 472 52 00    


Noorderplaats 2  2000 Antwerpen
03 220 55 00    


Brusselstraat 45  2018 Antwerpen
03 613 13 13    


Campus Blairon 800  2300 Turnhout
014 80 61 01    


Antwerpsestraat 99  2500 Lier
014 56 44 50    


Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
015 36 91 00    


Herestraat 49  3000 Leuven
016 37 52 00    


Guffenslaan 39  3500 Hasselt
011 77 52 00    


Schiepse bos 5  3600 Genk
011 180 600    


Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels
050 30 51 00    


Rijselstraat 5  8200 Sint-Michiels
050 38 12 77    


Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 60    


Wilgenstraat 32  8800 Roeselare
051 23 23 30    


Keramiekstraat 80  9000 Gent
09 243 20 09    


Voetweg 66  9000 Gent
09 234 70 00    


Hospitaalstraat 23  9100 Sint-Niklaas
03 776 43 48    


Kwalestraat 154  9320 Nieuwerkerken
053 72 71 70    


Beroepsuitwegen

Een verpleegkundige verleent algemene en gespecialiseerde zorgen aan zieken, gewonden, bejaarden, gehandicapten, …
De concrete inhoud van de functie is verschillend naargelang de tewerkstellingsplaats (algemeen ziekenhuis, gespecialiseerde dienst, eenheid voor intensieve zorgen, operatiezaal, …).
De meest voorkomende taken zijn: inspuitingen geven, geneesmiddelen toedienen, verbanden aanbrengen, wondverzorging, temperatuur opnemen, ademhaling en polsslag controleren en daar de aantekeningen van bijhouden, wassen en voeden van de patiënten.
Dit alles gebeurt op een wetenschappelijk verantwoorde manier, systematisch en probleemgericht, met aandacht voor de begeleiding van de zieke mens.
Wat de zorgverlening betreft, heeft de verpleegkundige een coördinerende taak.
Hij heeft ook een taak als tussenpersoon tussen arts en patiënt (observatie van de zieke en rapportering aan de arts).
Buiten de ziekenhuizen hebben verpleegkundigen ofwel de verzorgings- en begeleidingstaak die zij ook in het ziekenhuis hebben (bv. thuisverpleging) ofwel een taak in diensten voor preventieve geneeskunde.
De uitwegen voor verpleegkundigen zijn zeer ruim.
Je kan terecht in: o.a. algemene en/of gespecialiseerde afdelingen van ziekenhuizen, poliklinieken, revalidatiecentra, woon- en zorgcentra, bejaardentehuizen, thuisverpleging (zelfstandig of in dienstverband), serviceflats, kraamklinieken, kinderdagverblijven, peutertuinen, MPI’s, psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, ziekenfondsen, CLB’s, OCMW’s, Kind en Gezin, diensten voor arbeidsgeneeskunde, ...

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Geriatrisch verpleegkundige
Hoofdverpleegkundige ( knelpuntberoep)
Sociaal verpleegkundige
Verpleegkundige ( knelpuntberoep)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Verpleegkunde

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Biotechnische wetenschappen (TSO) 48 3,58 83,46 0 5 2 10 30 1
Boekhouden - informatica (TSO) 45 0,94 72,50 4 2 6 11 22 0
Chemie (TSO) 33 2,16 79,12 5 0 0 6 20 2
Dier- en landbouwtechnische wetenschappen (TSO) 30 2,30 61,76 4 2 5 9 7 3
Economie-moderne talen (ASO) 526 1,92 85,10 26 11 31 91 347 20
Economie-wetenschappen (ASO) 83 2,54 92,67 2 1 2 7 66 5
Economie-wiskunde (ASO) 49 0,73 89,42 3 1 2 4 38 1
Farmaceutisch-technisch assistent (TSO) 90 10,74 73,93 6 3 13 18 47 3
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 1350 20,79 76,34 107 82 117 242 768 34
Handel (TSO) 195 1,44 62,65 25 18 26 47 64 15
Humane wetenschappen (ASO) 1377 5,28 85,95 49 30 80 216 955 47
Jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO) 253 8,44 62,75 37 27 27 65 90 7
Kinderzorg (BSO) 142 2,62 33,62 50 24 20 19 18 11
Latijn-moderne talen (ASO) 107 1,39 90,53 4 0 1 20 77 5
Latijn-wetenschappen (ASO) 72 1,14 93,91 1 0 2 5 61 3
Latijn-wiskunde (ASO) 41 0,36 96,29 1 0 0 5 34 1
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 407 5,74 62,51 56 46 47 79 151 28
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 331 3,27 91,23 6 9 10 30 271 5
Onthaal en public relations (TSO) 41 2,37 40,37 15 7 3 10 6 0
Schoonheidsverzorging (TSO) 176 6,10 59,99 34 16 20 38 60 8
Secretariaat-talen (TSO) 86 1,90 57,89 11 7 14 23 20 11
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 2324 9,33 71,85 214 205 196 498 1 131 80
Sportwetenschappen (ASO) 84 2,69 86,29 3 1 6 14 57 3
Techniek-wetenschappen (TSO) 139 3,03 84,49 3 5 8 30 93 0
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (BSO) 640 6,90 43,24 175 99 86 109 121 50
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 346 0,89 91,65 8 3 12 37 270 16

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 07-03-2022