Opleiding: Verpleegkunde
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Gezondheidszorg
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Verzorging,
 
 
Klemtonen
 

 


De opleiding bereidt je voor op het beroep van verpleegkundige.
Deze beroepsopleiding brengt je kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes bij, die als grondslag moeten dienen voor het zelfstandig vervullen van verpleegkundige taken in matig-complexe tot complexe situaties.
Je verwerft grondige wetenschappelijk kennis via hoorcolleges, groepswerk, zelfstudie, simulatie- en/of vaardigheidsonderwijs.
Zo verkrijg je de vereiste competenties en basisvaardigheden. Je krijgt o.a. een wetenschappelijke basis anatomie, fysiologie, pathologie, klinisch redeneren, farmacologie, …

Je verwerft competenties in 3 domeinen:
- zorg (zorg voor zieken en stervenden, individuele en collectieve preventie en GVO)
- organisatie van de zorg (zorgprogrammering, verpleegbeleid, werkbegeleiding, kwaliteitszorg)
- beroep (beroepsinnovatie, deskundigheidsbevordering).
Binnen ieder domein vervul je één of meerdere rollen: binnen het domein zorg is dit de rol van zorgverlener en regisseur; binnen het domein organisatie van de zorg de rol van ontwerper en coach en binnen het domein beroep tenslotte de rol van beroepsbeoefenaar.

Leren op de werkvloer is cruciaal in je opleiding tot verpleegkundige.
Daarom wordt er (minstens) 2300 uur stage in de zorgsector gepland.
Ook internationale stages zijn mogelijk.
Daarbij leer je in teamverband en door rechtstreeks contact met de patiënten de juiste zorg te plannen, verstrekken en beoordelen.
Je ervaart hoe de zorgsector georganiseerd wordt. Je leert als teamleider op te treden en bouwt de nodige competenties op om bijvoorbeeld gezondheidseducatie te geven aan individuen en/of groepen.
De opleiding leidt tot de erkende titel van Verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er


Sinds 2016-2017 omvat de opleiding 240 studiepunten (=4 jaar).
De Europese richtlijn vereist dat studenten tijdens de volledige opleiding 2300 u stage lopen waarvan 800u in de het 4e jaar onder de vorm van een contractstage
Deze contractstage bestaat uit 2 stages van elk 400 uur gespreid over het academiejaar waarbij je werkt als verpleegkundige-in-opleiding. Je werkt bij 1 of 2 werkgevers.

De 1e contractstages zullen doorgaan vanaf het academiejaar 2019-2020.  
Er wordt momenteel nog bekeken of er een vergoeding kan worden geregeld, zodat studenten het studentenstatuut kunnen behouden en het bv. geen impact heeft op het kindergeld. 
Je krijgt tijdens die stages de bijhorende verantwoordelijkheid voor patiënten. De stage kan (indien gewenst) ook plaatsvinden in het buitenland.

Je stageplek in het 3e jaar, je keuzevakken in het 4e jaar en het onderwerp van je bachelorproef bepalen in welk domein jij je kennis verbreedt en wil toepassen. Dankzij je brede basisopleiding kan je in alle domeinen aan de slag.


Voor wie?
Specifieke voorkennis is niet vereist.
Interesse in hoe de mens lichamelijk, psychisch en sociaal functioneert, is wel een troef als je Verpleegkunde studeert.
Net zoals zorgzaam en geduldig omgaan met mensen. Maar vooral je motivatie en inzet verhogen je slaagkansen. 
Je opleiding besteedt aandacht aan jou als persoon en aan de emotionele aspecten waarmee je in de opleiding verpleegkunde wordt geconfronteerd.
Je moet mensenkennis hebben, handig zijn in het uitvoeren van technische handelingen en beschikken over voldoende kennis en redeneervermogen om op elk moment de juiste beslissingen te kunnen nemen. 
Tot slot moet je ook goede sociale vaardigheden hebben.

 
Studiepunten
  240
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Een verpleegkundige verleent algemene en gespecialiseerde zorgen aan zieken, gewonden, bejaarden, gehandicapten, …
De concrete inhoud van de functie is verschillend naargelang de tewerkstellingsplaats (algemeen ziekenhuis, gespecialiseerde dienst, eenheid voor intensieve zorgen, operatiezaal, …).
De meest voorkomende taken zijn: inspuitingen geven, geneesmiddelen toedienen, verbanden aanbrengen, wondverzorging, temperatuur opnemen, ademhaling en polsslag controleren en daar de aantekeningen van bijhouden, wassen en voeden van de patiënten.
Dit alles gebeurt op een wetenschappelijk verantwoorde manier, systematisch en probleemgericht, met aandacht voor de begeleiding van de zieke mens.
Wat de zorgverlening betreft, heeft de verpleegkundige een coördinerende taak.
Hij heeft ook een taak als tussenpersoon tussen arts en patiënt (observatie van de zieke en rapportering aan de arts).
Buiten de ziekenhuizen hebben verpleegkundigen ofwel de verzorgings- en begeleidingstaak die zij ook in het ziekenhuis hebben (bv. thuisverpleging) ofwel een taak in diensten voor preventieve geneeskunde.
De uitwegen voor verpleegkundigen zijn zeer ruim.
Je kan terecht in: o.a. algemene en/of gespecialiseerde afdelingen van ziekenhuizen, poliklinieken, revalidatiecentra, woon- en zorgcentra, bejaardentehuizen, thuisverpleging (zelfstandig of in dienstverband), serviceflats, kraamklinieken, kinderdagverblijven, peutertuinen, MPI’s, psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, ziekenfondsen, CLB’s, OCMW’s, Kind en Gezin, diensten voor arbeidsgeneeskunde, ...


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Odisee, Campus Brussel - Terranova ()
    Blekerijstraat 23-29 bus 1
1000 Brussel
Erasmushogeschool Brussel, Campus Jette (15F)
    Laarbeeklaan 121
1090 Jette
AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training ) ()
    Noorderplaats 2
2000 Antwerpen
Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid (9H)
    Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
Thomas More, Campus Turnhout (12C)
    Campus Blairon 800
2300 Turnhout
Thomas More, Campus Lier (12B)
    Antwerpsestraat 99
2500 Lier
Thomas More, Campus Mechelen De Vest (13D)
    Zandpoortvest 60
2800 Mechelen
UC Leuven-Limburg, Campus Gasthuisberg (18A)
    Herestraat 49
3000 Leuven
Hogeschool PXL, Campus Guffenslaan (21D)
    Guffenslaan 39
3500 Hasselt
UC Leuven-Limburg, Campus LiZa ()
    Schiepse bos 5
3600 Genk
Katholieke Hogeschool VIVES, Campus Brugge Xaverianenstraat (26A)
    Xaverianenstraat 10
8200 Sint-Michiels
Howest, Campus Brugge Station - BST5 (25B)
    Rijselstraat 5
8200 Sint-Michiels
Katholieke Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk (27A)
    Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
Katholieke Hogeschool VIVES, Campus Roeselare (27E)
    Wilgenstraat 32
8800 Roeselare
HOGENT, Campus Vesalius (23C)
    Keramiekstraat 80
9000 Gent
Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg (22A)
    Voetweg 66
9000 Gent
Odisee, Campus Sint-Niklaas (24B)
    Hospitaalstraat 23
9100 Sint-Niklaas
Odisee, Campus Aalst (24C)
    Kwalestraat 154
9320 Nieuwerkerken
 
Gegevens bijgewerkt tot 23-04-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.