Zoeken via belangstelling

Je kunt je belangstelling onderzoeken door het invullen van de belangstellingsproef I-Prefer.
Klik op het logo om de I-Prefer in te vullen.

Als resultaat bekom je een overzicht van de belangstellingsdomeinen en de mate waarin je deze minder of meer interesseren. Aan elk domein zijn opleidingen gekoppeld, waarover je, door een eenvoudige klik, informatie kunt raadplegen. Je kunt ook, zonder de I-Prefer in te vullen, verkennen welke opleidingen tot welk domein horen. Je kunt tot 3 domeinen selecteren om de gemeenschappelijke opleidingen te zoeken. Als je bv. geïnteresseerd bent in ‘Talen’ en ‘Literatuur’ selecteer dan achtereenvolgens deze 2 domeinen en je krijgt een lijst met opleidingen die tot beide behoren. Voeg je nog een derde toe, zal de lijst nog verfijnen. Let wel dat het mogelijk is dat je combinatie geen resultaat oplevert!

Belangstellingsdomein 1:
Belangstellingsdomein 2:
Belangstellingsdomein 3:

 

Professionele bachelor

Gezinswetenschappen
Maatschappelijke veiligheid
Netwerkeconomie
Orthopedagogie
Orthopedagogie- Toegepaste jeugdcriminologie
Pedagogie van het jonge kind
Sociaal werk- Kunst- en cultuurbemiddeling
Sociaal werk- Maatschappelijk werk
Sociaal werk- Maatschappelijke advisering
Sociaal werk- Personeelswerk
Sociaal werk- Sociaal-cultureel werk
Sociaal werk- zonder afstudeerrichtingen
Sociale readaptatiewetenschappen
Toegepaste psychologie- Arbeids- en organisatiepsychologie
Toegepaste psychologie- Klinische psychologie
Toegepaste psychologie- Schoolpsychologie en pedagogische psychologie
Toegepaste psychologie- zonder afstudeerrichtingen
Verpleegkunde
Vroedkunde

Educatieve graduaatsopleiding secundair
HR-suppport
Maatschappelijk werk
Orthopedagogie (Orthopedagogische begeleiding)
Sociaal - cultureel werk
Syndicaal werk
Verkeerskunde en mobiliteit

Academische bachelor

Afrikaanse talen en culturen
Agogische wetenschappen
Archeologie
Bestuurskunde en publiek management
Communicatiewetenschappen
Criminologische wetenschappen
Economische wetenschappen
Geschiedenis- Geschiedenis van de oudheid
Geschiedenis- Geschiedenis van de oudheid tot heden
Geschiedenis- zonder afstudeerrichtingen
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF)- Bijbel en Theologie
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF)- Godsdienst en Onderwijs
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF)- Kerk en Pastoraat
International and European law (E)
Kunstwetenschappen en archeologie
Milieu- en preventiemanagement
Mobiliteitswetenschappen
Moraalwetenschappen
Onderwijskunde
Oost-Europese talen en culturen
Oosterse talen en culturen- Arabistiek en Islamkunde
Oosterse talen en culturen- China (China-traject)
Oosterse talen en culturen- China (UGent-traject)
Oosterse talen en culturen- India
Oosterse talen en culturen- Japan
Pedagogische wetenschappen- Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen- Pedagogiek en onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen- Sociale agogiek
Pedagogische wetenschappen- zonder afstudeerrichtingen
Pentecostal theology and biblical studies (E)
Philosophy (E)
Politieke wetenschappen
Politieke wetenschappen en Sociologie- Politieke wetenschappen
Politieke wetenschappen en Sociologie- Sociologie
Protestantse theologie en religiestudies
Psychologie- Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie- Klinische psychologie
Psychologie- Onderwijs
Psychologie- Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie- zonder afstudeerrichtingen
Rechten
Sociaal-economische wetenschappen
Social sciences- Communication studies (E)
Social sciences- Political sciences (E)
Social sciences- Sociology (E)
Social-economic sciences (E)
Sociale en militaire wetenschappen (KMS)
Sociologie
Theologie en religiewetenschappen
Theology and religious studies (E)
Wijsbegeerte
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Master

Advanced Studies in Theology and Religion (Research Master) (E)
African Studies (E)
Agogische wetenschappen
Algemene economie
Applied economic sciences - Economic policy (E)
Archeologie
Bedrijfseconomie - Bedrijfseconomie
Bedrijfseconomie - Fiscaliteit
Bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid
Beleidseconomie
Bestuurskunde en publiek management
Business economics (E)
Communicatiewetenschappen
Communicatiewetenschappen - Communicatiemanagement
Communicatiewetenschappen - Film- en televisiestudies
Communicatiewetenschappen - Journalistiek
Communicatiewetenschappen - Media en cultuur
Communicatiewetenschappen - Media, internet & globalisering
Communicatiewetenschappen - Media, journalistiek en politiek
Communicatiewetenschappen - Media, strategische communicatie en marketing
Communicatiewetenschappen - Mediastudies
Communicatiewetenschappen - Nieuwe media en maatschappij
Communicatiewetenschappen - Strategische communicatie
Communication studies - Journalism and Media in Europe (E)
Communication studies - New Media and Society in Europe (E)
Conflict and Development Studies (E)
Criminologische wetenschappen
Criminology (E)
Criminology: border crossing, security and social justice (E)
Economics (E)
Economie, recht en bedrijfskunde
Economische wetenschappen
Educatieve masteropleiding Cultuurwetenschappen
Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen
Educatieve masteropleiding Gezondheidswetenschappen
Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen
Educatieve studies
Educational sciences (E)
Educational studies (E)
EU External Relations (E)
EU-studies
European Studies: Transnational and global perspectives (E)
Europese studies: Transnationale en mondiale perspectieven
Evangelical and pentecostal studies (E)
Gender en diversiteit
Gerontological sciences (research master) (E)
Geschiedenis
Geschiedenis van de Oudheid
Gezondheidsbevordering
Global Studies (Erasmus Mundus) (E)
Global Studies (Erasmus Mundus) (E)
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen - Bible & Theology (E)
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen - Church & Pastoral Ministries (E)
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen - Religion & Education (E)
History (E)
Human Rights Law (E)
International Conflict and Security (E)
International Development (E)
International Law (E)
International Migration (E)
International Political Economy (E)
International Politics (E)
International Relations (E)
Internationale betrekkingen en diplomatie
Kunstwetenschappen en archeologie
Law(s) (E)
Leading International Vaccinology Education (Erasmus Mundus)
Management en het beleid van de gezondheidszorg
Management en het beleid van de gezondheidszorg - Beleid
Management en het beleid van de gezondheidszorg - Management
Management, zorg en beleid in de gerontologie
Milieuwetenschap
Mobiliteitswetenschappen
Moraalwetenschappen
Onderwijskunde
Oost-Europese talen en culturen
Oosterse talen en culturen - China
Oosterse talen en culturen - India
Oosterse talen en culturen - Japan
Oosterse talen en culturen - Midden-Oosten Studies
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Overheidsmanagement en -beleid
Pedagogische wetenschappen - Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen - Onderwijs- en vormingswetenschappen
Pedagogische wetenschappen - Orthopedagogiek
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Philosophy (E)
Philosophy (Research Master) (E)
Political Science (E)
Political science: European an international governance ((E)
Political Strategy and Communication (E)
Politieke communicatie
Politieke wetenschappen
Politieke wetenschappen - Internationale politiek
Politieke wetenschappen - Nationale politiek
Protestantse theologie en religiestudies
Psychologie - Arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie kinderen en jongeren
Psychologie - Klinische psychologie volwassenen en ouderen
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie - Theorie en Onderzoek
Psychology - Theory and research (E)
Rechten
Rechten - Burgerlijk en procesrecht
Rechten - Criminologie
Rechten - Dual Master Comparative Corporate & Financial Law (E)
Rechten - Economisch recht
Rechten - Fiscaal recht
Rechten - Internationaal en Europees recht
Rechten - Onderzoeksmaster rechten
Rechten - Overheid en recht
Rechten - Publiek recht
Rechten - Rechten
Rechten - Sociaal recht
Rechten - Strafrecht
Rural Development (Erasmus Mundus) (E)
Samenleving, recht en religie
Seksuologie
Sociaal werk
Sociaal werk en sociaal beleid
Sociaal-economische wetenschappen
Social and cultural anthropology (E)
Sociale en culturele antropologie
Society, law and religion (E)
Sociologie
Statistics: Quantitative Analysis in the Social Sciences (E)
Stedenbouw en ruimtelijke planning
Theologie en Religiewetenschappen
Theology and Religious Studies (E)
Transportation sciences - Traffic safety (E)
Transportation sciences - Transport Policy and Planning (E)
Urban studies (E)
Veiligheidswetenschappen
Vergelijkende en internationale politiek
Wereldreligies
Wijsbegeerte
Wijsbegeerte en moraalwetenschappen - Moraalwetenschappen en humanistiek
Wijsbegeerte en moraalwetenschappen - Wijsbegeerte

Ba-na-ba

Internationale samenwerking Noord-Zuid

Ma-na-ma

Bioethics (E)
Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus) (E)
Data science for business (E)
Development Evaluation and Management (E)
Estudios Ibéricos e Iberoamericanos (SP)
EU International Relations and Diplomacy Studies (E - F)
European Economic Studies (E - F)
European Integration (E)
European Interdisciplinary Studies (E - F)
European Law (E - F)
European policies and public administration (E)
European Political and Governance Studies (E - F)
European Social Security (E)
European Union Law (E)
Fiscaal recht
Fiscaliteit
Gespecialiseerde studies in de praktische theologie: academische pastoraatsopleiding
Globalisation and Development (E)
Governance and Development (E)
Human Resource Management (N - E)
Human Settlements (E)
Intellectual Property and ICT Law (E)
Internationaal en Europees recht
International and European Law (E)
International business law (E)
Jeugdgezondheidszorg
Kerkelijk recht
Law and Economics (E)
Laws (E)
Medieval and Renaissance Studies (E)
Publiek management
Santé Publique - Systèmes de Santé et Contrôle des Maladies (F)
Sociaal recht
Urbanism, landscape and planning (E)
Vennootschapsrecht

Postgraduaat

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
Cultuurmanagement
Duurzame ontwikkeling
Educational needs
European Policy Making (E)
Executive Summer School Social Security (E)
Filosofie, filosoferen, kritisch denken en burgerzin
Fiscale wetenschappen
Fiscaliteit
Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
Geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en ouderen
Gezondheidsrecht en gezondheidsethiek
HR voor KMO\'s
International Educating Class (IEC) (E)
International Module Spatial Development Planning (E)
Internationale researchjournalistiek
Leerstoornissen
Migration & refugees (E)
Milieu en gezondheidswetenschappen
Moraal en Humanistische filosofie
Niet-confessionele zedenleer
Publiek en Social Profit Management
Rampenmanagement
Referentiepersoon Ethiek
Relatie- en communicatiewetenschappen
Seksuologische hulpverlening
Studiekeuzebegeleiding
Trendanalyse en implementatie

Academische bachelor

Afrikaanse talen en culturen
Agogische wetenschappen
Archeologie
Bestuurskunde en publiek management
Communicatiewetenschappen
Criminologische wetenschappen
Economische wetenschappen
Geschiedenis- Geschiedenis van de oudheid
Geschiedenis- Geschiedenis van de oudheid tot heden
Geschiedenis- zonder afstudeerrichtingen
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF)- Bijbel en Theologie
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF)- Godsdienst en Onderwijs
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF)- Kerk en Pastoraat
International and European law (E)
Kunstwetenschappen en archeologie
Milieu- en preventiemanagement
Mobiliteitswetenschappen
Moraalwetenschappen
Onderwijskunde
Oost-Europese talen en culturen
Oosterse talen en culturen- Arabistiek en Islamkunde
Oosterse talen en culturen- China (China-traject)
Oosterse talen en culturen- China (UGent-traject)
Oosterse talen en culturen- India
Oosterse talen en culturen- Japan
Pedagogische wetenschappen- Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen- Pedagogiek en onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen- Sociale agogiek
Pedagogische wetenschappen- zonder afstudeerrichtingen
Pentecostal theology and biblical studies (E)
Philosophy (E)
Politieke wetenschappen
Politieke wetenschappen en Sociologie- Politieke wetenschappen
Politieke wetenschappen en Sociologie- Sociologie
Protestantse theologie en religiestudies
Psychologie- Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie- Klinische psychologie
Psychologie- Onderwijs
Psychologie- Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie- zonder afstudeerrichtingen
Rechten
Sociaal-economische wetenschappen
Social sciences- Communication studies (E)
Social sciences- Political sciences (E)
Social sciences- Sociology (E)
Social-economic sciences (E)
Sociale en militaire wetenschappen (KMS)
Sociologie
Theologie en religiewetenschappen
Theology and religious studies (E)
Wijsbegeerte
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Master

Advanced Studies in Theology and Religion (Research Master) (E)
African Studies (E)
Agogische wetenschappen
Algemene economie
Applied economic sciences - Economic policy (E)
Archeologie
Bedrijfseconomie - Bedrijfseconomie
Bedrijfseconomie - Fiscaliteit
Bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid
Beleidseconomie
Bestuurskunde en publiek management
Business economics (E)
Communicatiewetenschappen
Communicatiewetenschappen - Communicatiemanagement
Communicatiewetenschappen - Film- en televisiestudies
Communicatiewetenschappen - Journalistiek
Communicatiewetenschappen - Media en cultuur
Communicatiewetenschappen - Media, internet & globalisering
Communicatiewetenschappen - Media, journalistiek en politiek
Communicatiewetenschappen - Media, strategische communicatie en marketing
Communicatiewetenschappen - Mediastudies
Communicatiewetenschappen - Nieuwe media en maatschappij
Communicatiewetenschappen - Strategische communicatie
Communication studies - Journalism and Media in Europe (E)
Communication studies - New Media and Society in Europe (E)
Conflict and Development Studies (E)
Criminologische wetenschappen
Criminology (E)
Criminology: border crossing, security and social justice (E)
Economics (E)
Economie, recht en bedrijfskunde
Economische wetenschappen
Educatieve masteropleiding Cultuurwetenschappen
Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen
Educatieve masteropleiding Gezondheidswetenschappen
Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen
Educatieve studies
Educational sciences (E)
Educational studies (E)
EU External Relations (E)
EU-studies
European Studies: Transnational and global perspectives (E)
Europese studies: Transnationale en mondiale perspectieven
Evangelical and pentecostal studies (E)
Gender en diversiteit
Gerontological sciences (research master) (E)
Geschiedenis
Geschiedenis van de Oudheid
Gezondheidsbevordering
Global Studies (Erasmus Mundus) (E)
Global Studies (Erasmus Mundus) (E)
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen - Bible & Theology (E)
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen - Church & Pastoral Ministries (E)
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen - Religion & Education (E)
History (E)
Human Rights Law (E)
International Conflict and Security (E)
International Development (E)
International Law (E)
International Migration (E)
International Political Economy (E)
International Politics (E)
International Relations (E)
Internationale betrekkingen en diplomatie
Kunstwetenschappen en archeologie
Law(s) (E)
Leading International Vaccinology Education (Erasmus Mundus)
Management en het beleid van de gezondheidszorg
Management en het beleid van de gezondheidszorg - Beleid
Management en het beleid van de gezondheidszorg - Management
Management, zorg en beleid in de gerontologie
Milieuwetenschap
Mobiliteitswetenschappen
Moraalwetenschappen
Onderwijskunde
Oost-Europese talen en culturen
Oosterse talen en culturen - China
Oosterse talen en culturen - India
Oosterse talen en culturen - Japan
Oosterse talen en culturen - Midden-Oosten Studies
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Overheidsmanagement en -beleid
Pedagogische wetenschappen - Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen - Onderwijs- en vormingswetenschappen
Pedagogische wetenschappen - Orthopedagogiek
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Philosophy (E)
Philosophy (Research Master) (E)
Political Science (E)
Political science: European an international governance ((E)
Political Strategy and Communication (E)
Politieke communicatie
Politieke wetenschappen
Politieke wetenschappen - Internationale politiek
Politieke wetenschappen - Nationale politiek
Protestantse theologie en religiestudies
Psychologie - Arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie kinderen en jongeren
Psychologie - Klinische psychologie volwassenen en ouderen
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie - Theorie en Onderzoek
Psychology - Theory and research (E)
Rechten
Rechten - Burgerlijk en procesrecht
Rechten - Criminologie
Rechten - Dual Master Comparative Corporate & Financial Law (E)
Rechten - Economisch recht
Rechten - Fiscaal recht
Rechten - Internationaal en Europees recht
Rechten - Onderzoeksmaster rechten
Rechten - Overheid en recht
Rechten - Publiek recht
Rechten - Rechten
Rechten - Sociaal recht
Rechten - Strafrecht
Rural Development (Erasmus Mundus) (E)
Samenleving, recht en religie
Seksuologie
Sociaal werk
Sociaal werk en sociaal beleid
Sociaal-economische wetenschappen
Social and cultural anthropology (E)
Sociale en culturele antropologie
Society, law and religion (E)
Sociologie
Statistics: Quantitative Analysis in the Social Sciences (E)
Stedenbouw en ruimtelijke planning
Theologie en Religiewetenschappen
Theology and Religious Studies (E)
Transportation sciences - Traffic safety (E)
Transportation sciences - Transport Policy and Planning (E)
Urban studies (E)
Veiligheidswetenschappen
Vergelijkende en internationale politiek
Wereldreligies
Wijsbegeerte
Wijsbegeerte en moraalwetenschappen - Moraalwetenschappen en humanistiek
Wijsbegeerte en moraalwetenschappen - Wijsbegeerte

Ma-na-ma

Bioethics (E)
Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus) (E)
Data science for business (E)
Development Evaluation and Management (E)
Estudios Ibéricos e Iberoamericanos (SP)
EU International Relations and Diplomacy Studies (E - F)
European Economic Studies (E - F)
European Integration (E)
European Interdisciplinary Studies (E - F)
European Law (E - F)
European policies and public administration (E)
European Political and Governance Studies (E - F)
European Social Security (E)
European Union Law (E)
Fiscaal recht
Fiscaliteit
Gespecialiseerde studies in de praktische theologie: academische pastoraatsopleiding
Globalisation and Development (E)
Governance and Development (E)
Human Resource Management (N - E)
Human Settlements (E)
Intellectual Property and ICT Law (E)
Internationaal en Europees recht
International and European Law (E)
International business law (E)
Jeugdgezondheidszorg
Kerkelijk recht
Law and Economics (E)
Laws (E)
Medieval and Renaissance Studies (E)
Publiek management
Santé Publique - Systèmes de Santé et Contrôle des Maladies (F)
Sociaal recht
Urbanism, landscape and planning (E)
Vennootschapsrecht

Postgraduaat

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
Cultuurmanagement
Duurzame ontwikkeling
Educational needs
European Policy Making (E)
Executive Summer School Social Security (E)
Filosofie, filosoferen, kritisch denken en burgerzin
Fiscale wetenschappen
Fiscaliteit
Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
Geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en ouderen
Gezondheidsrecht en gezondheidsethiek
HR voor KMO\'s
International Educating Class (IEC) (E)
International Module Spatial Development Planning (E)
Internationale researchjournalistiek
Leerstoornissen
Migration & refugees (E)
Milieu en gezondheidswetenschappen
Moraal en Humanistische filosofie
Niet-confessionele zedenleer
Publiek en Social Profit Management
Rampenmanagement
Referentiepersoon Ethiek
Relatie- en communicatiewetenschappen
Seksuologische hulpverlening
Studiekeuzebegeleiding
Trendanalyse en implementatie