Zoeken via belangstelling

Je kunt je belangstelling onderzoeken door het invullen van de belangstellingsproef I-Prefer.
Klik op het logo om de I-Prefer in te vullen.

Als resultaat bekom je een overzicht van de belangstellingsdomeinen en de mate waarin je deze minder of meer interesseren. Aan elk domein zijn opleidingen gekoppeld, waarover je, door een eenvoudige klik, informatie kunt raadplegen. Je kunt ook, zonder de I-Prefer in te vullen, verkennen welke opleidingen tot welk domein horen. Je kunt tot 3 domeinen selecteren om de gemeenschappelijke opleidingen te zoeken. Als je bv. geïnteresseerd bent in ‘Talen’ en ‘Literatuur’ selecteer dan achtereenvolgens deze 2 domeinen en je krijgt een lijst met opleidingen die tot beide behoren. Voeg je nog een derde toe, zal de lijst nog verfijnen. Let wel dat het mogelijk is dat je combinatie geen resultaat oplevert!

Belangstellingsdomein 1:
Belangstellingsdomein 2:
Belangstellingsdomein 3:

 

Professionele bachelor

Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
Gezinswetenschappen
Human resources management
Integrale veiligheid
Maatschappelijke veiligheid
Netwerkeconomie
Orthopedagogie
Orthopedagogie- Toegepaste jeugdcriminologie
Pedagogie van het jonge kind
Sociaal werk- Kunst- en cultuurbemiddeling
Sociaal werk- Maatschappelijk werk
Sociaal werk- Maatschappelijke advisering
Sociaal werk- Personeelswerk
Sociaal werk- Sociaal-cultureel werk
Sociaal werk- zonder specifieke afstudeerrichtingen
Sociale readaptatiewetenschappen
Toegepaste psychologie- Arbeids- en organisatiepsychologie
Toegepaste psychologie- Klinische psychologie
Toegepaste psychologie- Schoolpsychologie en pedagogische psychologie
Toegepaste psychologie- zonder specifieke afstudeerrichtingen
Verpleegkunde
Vroedkunde

Educatieve graduaatsopleiding secundair
HR-support
Informatiebeheer: bibliotheek en archief - Archief
Informatiebeheer: bibliotheek en archief - Bibliotheek
Maatschappelijk werk
Orthopedagogische begeleiding
Sociaal - cultureel werk
Syndicaal werk
Verkeerskunde en mobiliteit

Academische bachelor

Afrikaanse talen en culturen
Agogische wetenschappen
Archeologie
Bestuurskunde en publiek management
Communicatiewetenschappen
Criminologische wetenschappen
Economische wetenschappen
European studies (E)
Geschiedenis- Geschiedenis van de oudheid
Geschiedenis- Geschiedenis van de oudheid tot heden
Geschiedenis- zonder specifieke afstudeerrichtingen
International and European law (E)
Kunstwetenschappen en archeologie
Mobiliteitswetenschappen
Moraalwetenschappen
Nautische wetenschappen
Onderwijskunde
Oost-Europese talen en culturen
Oosterse talen en culturen- Arabistiek en Islamkunde
Oosterse talen en culturen- China (China-traject)
Oosterse talen en culturen- China (UGent-traject)
Oosterse talen en culturen- India
Oosterse talen en culturen- Japan
Pedagogische wetenschappen- Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen- Pedagogiek en onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen- Sociale agogiek
Pedagogische wetenschappen- zonder specifieke afstudeerrichtingen
Pentecostal theology and biblical studies (E)
Philosophy (E)
Politieke wetenschappen
Politieke wetenschappen en Sociologie- Politieke wetenschappen
Politieke wetenschappen en Sociologie- Sociologie
Protestantse theologie en religiestudies
Psychologie- Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie- Klinische psychologie
Psychologie- Onderwijs
Psychologie- Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie- zonder specifieke afstudeerrichtingen
Rechten
Sociaal-economische wetenschappen
Social sciences- Communication studies (E)
Social sciences- Political sciences (E)
Social sciences- Sociology (E)
Social-economic sciences (E)
Sociale en militaire wetenschappen (KMS)
Sociale wetenschappen
Sociologie
Theologie en religiewetenschappen
Theology and religious studies (E)
Wijsbegeerte
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Master

Advanced research in criminology: border crossing, security and social justice (E)
Advanced Studies in Theology and Religion (Research Master) (E)
African Studies (E)
Agogische wetenschappen
Algemene economie
Applied economic sciences - Economic policy (E)
Archeologie
Bedrijfseconomie - Bedrijfseconomie
Bedrijfseconomie - Fiscaliteit
Bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid
Beleidseconomie
Bestuurskunde en publiek management
Clinical linguistics (E)
Communicatiewetenschappen - Communicatiemanagement
Communicatiewetenschappen - Film- en televisiestudies
Communicatiewetenschappen - Journalistiek
Communicatiewetenschappen - Journalistiek in de digitale samenleving
Communicatiewetenschappen - Media en samenleving
Communicatiewetenschappen - Media, cultuur en beleid
Communicatiewetenschappen - Media, strategie en marketing
Communicatiewetenschappen - Mediapsychologie
Communicatiewetenschappen - Mediastudies
Communicatiewetenschappen - Nieuwe media en maatschappij
Communicatiewetenschappen - Strategie en organisatie
Communicatiewetenschappen - Strategische communicatie
Communication studies - Digital Media in Europe (E)
Communication studies - Journalism and Media in Europe (E)
Conflict and Development Studies (E)
Criminologische wetenschappen
Criminology (E)
Economics (E)
Economics of Globalisation and European Integration (E)
Economie, recht en bedrijfskunde
Economische wetenschappen
Educatieve masteropleiding Cultuurwetenschappen
Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen
Educatieve masteropleiding Gezondheidswetenschappen
Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen
Educatieve studies
Educational sciences (E)
Educational studies (E)
EU-studies
European Studies: Transnational and global perspectives (E)
Europese studies: Transnationale en mondiale perspectieven
Evangelical and pentecostal studies (E)
Gender en diversiteit
Gerontological sciences (E)
Geschiedenis
Geschiedenis van de Oudheid
Gezondheidsbevordering
Global Studies (Erasmus Mundus) (E)
Global Studies (Erasmus Mundus) (E)
History (E)
International Politics (E)
Internationale betrekkingen en diplomatie
Kunstwetenschappen en archeologie
Law(s) (E)
Leading International Vaccinology Education (Erasmus Mundus)
Management en het beleid van de gezondheidszorg - Beleid
Management en het beleid van de gezondheidszorg - Management
Management en het beleid van de gezondheidszorg - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Management, zorg en beleid in de gerontologie
Milieuwetenschap
Mobiliteitswetenschappen
Moraalwetenschappen
Onderwijskunde
Oost-Europese talen en culturen
Oosterse talen en culturen - China
Oosterse talen en culturen - India
Oosterse talen en culturen - Japan
Oosterse talen en culturen - Midden-Oostenstudies
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Overheidsmanagement en -beleid
Pedagogische wetenschappen - Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen - Onderwijs- en vormingswetenschappen
Pedagogische wetenschappen - Orthopedagogiek
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Philosophy (E)
Philosophy (Research Master) (E)
Political Science (E)
Political science: European an international governance ((E)
Politieke communicatie
Politieke wetenschappen - Democratie en leiderschap
Politieke wetenschappen - Internationale politiek
Politieke wetenschappen - Nationale politiek
Politieke wetenschappen - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Protestantse theologie en religiestudies
Psychologie - Arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie kinderen en jongeren
Psychologie - Klinische psychologie volwassenen en ouderen
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie - Theorie en Onderzoek
Psychology - Theory and research (E)
Public sector innovation and eGovernance (E)
Rechten - Burgerlijk en procesrecht
Rechten - Criminologie
Rechten - Dual Master Comparative Corporate & Financial Law (E)
Rechten - Economisch recht
Rechten - Fiscaal recht
Rechten - Internationaal en Europees recht
Rechten - Law and technology
Rechten - Onderzoeksmaster rechten
Rechten - Overheid en recht
Rechten - Publiek recht
Rechten - Rechten
Rechten - Sociaal recht
Rechten - Strafrecht
Rechten - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Rural Development (Erasmus Mundus) (E)
Samenleving, recht en religie
Seksuologie
Sociaal werk
Sociaal werk en sociaal beleid
Sociaal-economische wetenschappen
Social and cultural anthropology (E)
Sociale en culturele antropologie
Society, law and religion (E)
Sociologie
Stedenbouw en ruimtelijke planning
Theologie en Religiewetenschappen
Theology and Religious Studies (E)
Transportation sciences - Mobility management (E)
Transportation sciences - Traffic safety (E)
Transportation sciences - Transport Policy and Planning (E)
Urban studies (E)
Veiligheidswetenschappen
Vergelijkende en internationale politiek
Wereldreligies
Wijsbegeerte
Wijsbegeerte en moraalwetenschappen - Moraalwetenschappen en humanistiek
Wijsbegeerte en moraalwetenschappen - Wijsbegeerte

Ba-na-ba

Wereldburgerschap en ontwikkeling

Ma-na-ma

Advanced studies in European policies and public administration (E)
Bioethics (E)
Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus) (E)
Data science for business (E)
Development Evaluation and Management (E)
Estudios Ib?ricos e Iberoamericanos (SP)
EU International Relations and Diplomacy Studies (E - F)
European Economic Studies (E - F)
European Integration (E)
European Interdisciplinary Studies (E - F)
European Law (E - F)
European Political and Governance Studies (E - F)
European Social Security (E)
Fiscaal recht
Fiscaliteit
Gespecialiseerde studies in de praktische theologie: academische pastoraatsopleiding
Globalisation and Development (E)
Governance and Development (E)
Human Settlements (E)
Intellectual Property and ICT Law (E)
Internationaal en Europees recht
International and European law- European Union Law (E)
International and European law- International and national legal orders (E)
International and European law- International business law (E)
International and European law- International human rights law (E)
International and European Law (E)
Jeugdgezondheidszorg
Kerkelijk recht
Law and Economics (E)
Laws (E)
Public goverance & leadership
Sant? Publique - Syst?mes de Sant? et Contr?le des Maladies (F)
Sociaal recht
Strategic Human Resource Management (N - E)
Urbanism, landscape and planning (E)
Vennootschapsrecht

Postgraduaat

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
Cultuurmanagement
Datagebruik en -management in de overheid
Duurzame ontwikkeling
Educational needs
EU policy making (E)
Executive summer school in social security (E)
Fiscaliteit
Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
Geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en ouderen
Gezondheidsrecht en gezondheidsethiek
Hulpverlening bij kindermishandeling
International Educating Class (IEC) (E)
International Module Spatial Development Planning (E)
Internationale researchjournalistiek
Leerlingenbegeleiding in het secundair onderwijs
Leerstoornissen
Migration & refugees (E)
Moraal en humanistische filosofie
Niet-confessionele zedenleer
Participatie IN arbeid
Participatie van ouderen bevorderen
Partnerrelatie-, gezins- en systeempyschotherapie
Perinatale psychologie
Positieve psychologie
Rampenmanagement
Referentiepersoon Ethiek
Relatie- en communicatiewetenschappen
Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen
Seksuologische hulpverlening
Sociale wetgeving en payroll
Sportpsychologie
Systemisch werken met paren
Werk en welzijn

Academische bachelor

Afrikaanse talen en culturen
Agogische wetenschappen
Archeologie
Bestuurskunde en publiek management
Communicatiewetenschappen
Criminologische wetenschappen
Economische wetenschappen
European studies (E)
Geschiedenis- Geschiedenis van de oudheid
Geschiedenis- Geschiedenis van de oudheid tot heden
Geschiedenis- zonder specifieke afstudeerrichtingen
International and European law (E)
Kunstwetenschappen en archeologie
Mobiliteitswetenschappen
Moraalwetenschappen
Nautische wetenschappen
Onderwijskunde
Oost-Europese talen en culturen
Oosterse talen en culturen- Arabistiek en Islamkunde
Oosterse talen en culturen- China (China-traject)
Oosterse talen en culturen- China (UGent-traject)
Oosterse talen en culturen- India
Oosterse talen en culturen- Japan
Pedagogische wetenschappen- Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen- Pedagogiek en onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen- Sociale agogiek
Pedagogische wetenschappen- zonder specifieke afstudeerrichtingen
Pentecostal theology and biblical studies (E)
Philosophy (E)
Politieke wetenschappen
Politieke wetenschappen en Sociologie- Politieke wetenschappen
Politieke wetenschappen en Sociologie- Sociologie
Protestantse theologie en religiestudies
Psychologie- Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie- Klinische psychologie
Psychologie- Onderwijs
Psychologie- Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie- zonder specifieke afstudeerrichtingen
Rechten
Sociaal-economische wetenschappen
Social sciences- Communication studies (E)
Social sciences- Political sciences (E)
Social sciences- Sociology (E)
Social-economic sciences (E)
Sociale en militaire wetenschappen (KMS)
Sociale wetenschappen
Sociologie
Theologie en religiewetenschappen
Theology and religious studies (E)
Wijsbegeerte
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Master

Advanced research in criminology: border crossing, security and social justice (E)
Advanced Studies in Theology and Religion (Research Master) (E)
African Studies (E)
Agogische wetenschappen
Algemene economie
Applied economic sciences - Economic policy (E)
Archeologie
Bedrijfseconomie - Bedrijfseconomie
Bedrijfseconomie - Fiscaliteit
Bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid
Beleidseconomie
Bestuurskunde en publiek management
Clinical linguistics (E)
Communicatiewetenschappen - Communicatiemanagement
Communicatiewetenschappen - Film- en televisiestudies
Communicatiewetenschappen - Journalistiek
Communicatiewetenschappen - Journalistiek in de digitale samenleving
Communicatiewetenschappen - Media en samenleving
Communicatiewetenschappen - Media, cultuur en beleid
Communicatiewetenschappen - Media, strategie en marketing
Communicatiewetenschappen - Mediapsychologie
Communicatiewetenschappen - Mediastudies
Communicatiewetenschappen - Nieuwe media en maatschappij
Communicatiewetenschappen - Strategie en organisatie
Communicatiewetenschappen - Strategische communicatie
Communication studies - Digital Media in Europe (E)
Communication studies - Journalism and Media in Europe (E)
Conflict and Development Studies (E)
Criminologische wetenschappen
Criminology (E)
Economics (E)
Economics of Globalisation and European Integration (E)
Economie, recht en bedrijfskunde
Economische wetenschappen
Educatieve masteropleiding Cultuurwetenschappen
Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen
Educatieve masteropleiding Gezondheidswetenschappen
Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen
Educatieve studies
Educational sciences (E)
Educational studies (E)
EU-studies
European Studies: Transnational and global perspectives (E)
Europese studies: Transnationale en mondiale perspectieven
Evangelical and pentecostal studies (E)
Gender en diversiteit
Gerontological sciences (E)
Geschiedenis
Geschiedenis van de Oudheid
Gezondheidsbevordering
Global Studies (Erasmus Mundus) (E)
Global Studies (Erasmus Mundus) (E)
History (E)
International Politics (E)
Internationale betrekkingen en diplomatie
Kunstwetenschappen en archeologie
Law(s) (E)
Leading International Vaccinology Education (Erasmus Mundus)
Management en het beleid van de gezondheidszorg - Beleid
Management en het beleid van de gezondheidszorg - Management
Management en het beleid van de gezondheidszorg - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Management, zorg en beleid in de gerontologie
Milieuwetenschap
Mobiliteitswetenschappen
Moraalwetenschappen
Onderwijskunde
Oost-Europese talen en culturen
Oosterse talen en culturen - China
Oosterse talen en culturen - India
Oosterse talen en culturen - Japan
Oosterse talen en culturen - Midden-Oostenstudies
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Overheidsmanagement en -beleid
Pedagogische wetenschappen - Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen - Onderwijs- en vormingswetenschappen
Pedagogische wetenschappen - Orthopedagogiek
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Philosophy (E)
Philosophy (Research Master) (E)
Political Science (E)
Political science: European an international governance ((E)
Politieke communicatie
Politieke wetenschappen - Democratie en leiderschap
Politieke wetenschappen - Internationale politiek
Politieke wetenschappen - Nationale politiek
Politieke wetenschappen - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Protestantse theologie en religiestudies
Psychologie - Arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie kinderen en jongeren
Psychologie - Klinische psychologie volwassenen en ouderen
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie - Theorie en Onderzoek
Psychology - Theory and research (E)
Public sector innovation and eGovernance (E)
Rechten - Burgerlijk en procesrecht
Rechten - Criminologie
Rechten - Dual Master Comparative Corporate & Financial Law (E)
Rechten - Economisch recht
Rechten - Fiscaal recht
Rechten - Internationaal en Europees recht
Rechten - Law and technology
Rechten - Onderzoeksmaster rechten
Rechten - Overheid en recht
Rechten - Publiek recht
Rechten - Rechten
Rechten - Sociaal recht
Rechten - Strafrecht
Rechten - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Rural Development (Erasmus Mundus) (E)
Samenleving, recht en religie
Seksuologie
Sociaal werk
Sociaal werk en sociaal beleid
Sociaal-economische wetenschappen
Social and cultural anthropology (E)
Sociale en culturele antropologie
Society, law and religion (E)
Sociologie
Stedenbouw en ruimtelijke planning
Theologie en Religiewetenschappen
Theology and Religious Studies (E)
Transportation sciences - Mobility management (E)
Transportation sciences - Traffic safety (E)
Transportation sciences - Transport Policy and Planning (E)
Urban studies (E)
Veiligheidswetenschappen
Vergelijkende en internationale politiek
Wereldreligies
Wijsbegeerte
Wijsbegeerte en moraalwetenschappen - Moraalwetenschappen en humanistiek
Wijsbegeerte en moraalwetenschappen - Wijsbegeerte

Ma-na-ma

Advanced studies in European policies and public administration (E)
Bioethics (E)
Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus) (E)
Data science for business (E)
Development Evaluation and Management (E)
Estudios Ib?ricos e Iberoamericanos (SP)
EU International Relations and Diplomacy Studies (E - F)
European Economic Studies (E - F)
European Integration (E)
European Interdisciplinary Studies (E - F)
European Law (E - F)
European Political and Governance Studies (E - F)
European Social Security (E)
Fiscaal recht
Fiscaliteit
Gespecialiseerde studies in de praktische theologie: academische pastoraatsopleiding
Globalisation and Development (E)
Governance and Development (E)
Human Settlements (E)
Intellectual Property and ICT Law (E)
Internationaal en Europees recht
International and European law- European Union Law (E)
International and European law- International and national legal orders (E)
International and European law- International business law (E)
International and European law- International human rights law (E)
International and European Law (E)
Jeugdgezondheidszorg
Kerkelijk recht
Law and Economics (E)
Laws (E)
Public goverance & leadership
Sant? Publique - Syst?mes de Sant? et Contr?le des Maladies (F)
Sociaal recht
Strategic Human Resource Management (N - E)
Urbanism, landscape and planning (E)
Vennootschapsrecht

Postgraduaat

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
Cultuurmanagement
Datagebruik en -management in de overheid
Duurzame ontwikkeling
Educational needs
EU policy making (E)
Executive summer school in social security (E)
Fiscaliteit
Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
Geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en ouderen
Gezondheidsrecht en gezondheidsethiek
Hulpverlening bij kindermishandeling
International Educating Class (IEC) (E)
International Module Spatial Development Planning (E)
Internationale researchjournalistiek
Leerlingenbegeleiding in het secundair onderwijs
Leerstoornissen
Migration & refugees (E)
Moraal en humanistische filosofie
Niet-confessionele zedenleer
Participatie IN arbeid
Participatie van ouderen bevorderen
Partnerrelatie-, gezins- en systeempyschotherapie
Perinatale psychologie
Positieve psychologie
Rampenmanagement
Referentiepersoon Ethiek
Relatie- en communicatiewetenschappen
Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen
Seksuologische hulpverlening
Sociale wetgeving en payroll
Sportpsychologie
Systemisch werken met paren
Werk en welzijn