Grieks-wiskunde - Derde graad

Studierichting "Grieks-wiskunde"

In deze studierichting krijg je een brede algemene vorming in combinatie met een uitgebreid pakket Grieks en een uitgebreid pakket wiskunde.

 • Je verdiept je verder in authentieke Griekse en Latijnse teksten (lezen, vertalen, …).
  Zo begrijp je cultuur van de klassieke oudheid en de latere periodes nog beter.
 • Je bestudeert taal als een systeem vanuit een historisch en vergelijkend oogpunt.
 • Je leert abstracte wiskundige concepten gebruiken om je wiskundige vaardigheden uit te breiden.
  In het uitgebreide pakket wiskunde komen de informaticawetenschappen ook aan bod (o.a. algoritmen en programmeren).
 • Je krijgt ook een beperkte uitbreiding van de wetenschappen chemie, biologie en fysica.

Grieks-wiskunde               


Beschrijving

In deze studierichting krijg je een brede algemene vorming in combinatie met een uitgebreid pakket Grieks en een uitgebreid pakket wiskunde.

 • Je verdiept je verder in authentieke Griekse en Latijnse teksten (lezen, vertalen, …).
  Zo begrijp je cultuur van de klassieke oudheid en de latere periodes nog beter.
 • Je bestudeert taal als een systeem vanuit een historisch en vergelijkend oogpunt.
 • Je leert abstracte wiskundige concepten gebruiken om je wiskundige vaardigheden uit te breiden.
  In het uitgebreide pakket wiskunde komen de informaticawetenschappen ook aan bod (o.a. algoritmen en programmeren).
 • Je krijgt ook een beperkte uitbreiding van de wetenschappen chemie, biologie en fysica.

Situering binnen het studiedomein: Domeinoverschrijdend

2e graad

3e graad

Economische wetenschappen      
Freinetpedagogie      
Grieks-Latijn      
Humane wetenschappen      
Latijn      
Moderne talen      
Natuurwetenschappen      
Rudolf Steinerpedagogie      
Sportwetenschappen      
Topsport-economie      
Topsport-natuurwetenschappen      
Yeshiva      
Economie-moderne talen      
Economie-wiskunde      
Freinetpedagogie      
Grieks-Latijn      
Grieks-wiskunde      
Humane wetenschappen      
Latijn-moderne talen      
Latijn-wetenschappen      
Latijn-wiskunde      
Moderne talen      
Moderne talen-wetenschappen      
Rudolf Steinerpedagogie      
Sportwetenschappen      
Topsport-economie      
Topsport-wetenschappen      
Wetenschappen - wiskunde      
Yeshiva      

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Meer informatie over de inhoud, competenties en doelstellingen lees je in het curriculumdossier.

  Heilig-Hart & College Parklaan 7, 1500 Halle
  Het College Vilvoorde Mechelsestraat 7, 1800 Vilvoorde
  KOBOS Secundair Veldstraat 11, 1880 Kapelle-op-den-Bos
  Heilig Hartcollege ( HHC Tervuren) Albertlaan 44, 1970 Wezembeek-Oppem
  Onze-Lieve-Vrouwecollege plus Frankrijklei 91, 2000 Antwerpen
  Sint-Lievenscollege Kasteelpleinstraat 31, 2000 Antwerpen
  Sint-Ludgardisschool Maarschalk Grardstraat 18, 2000 Antwerpen
  Xaveriuscollege Collegelaan 36, 2140 Borgerhout
  kOsh23 Scheppersstraat 9, 2200 Herentals
  Sint-Jozefcollege Turnhout Koningin Astridlaan 33, 2300 Turnhout
  Sint-Jan Berchmanscollege Kasteellaan 18, 2390 Westmalle
  Sint-Rita Campus College Pierstraat 1, 2550 Kontich
  Onze-Lieve-Vrouwinstituut Pulhof Grote Steenweg 489, 2600 Berchem
  OLVE Rombaut Keldermansstraat 33, 2650 Edegem
  Vita et Pax-College Victor Frislei 18, 2900 Schoten
  College Essen - College van het Eucharistisch Hart Rouwmoer 7b, 2910 Essen
  Sint-Michielscollege Brasschaat Kapelsesteenweg 72, 2930 Brasschaat
  Heilige-Drievuldigheidscollege Leuven Oude Markt 28, 3000 Leuven
  Paridaensinstituut Leuven Janseniusstraat 2, 3000 Leuven
  Sint-Pieterscollege Leuven Minderbroedersstraat 13, 3000 Leuven
  Heilig Hartinstituut Heverlee Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
  Sint-Albertuscollege (SALCO Haasrode) Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee
  Don Bosco Haacht Stationsstraat 87-91, 3150 Haacht
  Sint-Jozefscollege Schaluin 28, 3200 Aarschot
  VIA Tienen Derde Graad Waaibergstraat 45, 3300 Tienen
  Virga Jessecollege Maastrichtersteenweg 62, 3500 Hasselt
  GO! Next het Atheneum Capucienenstraat 28, 3500 Hasselt
  Sint-Martinusscholen - Bovenbouw Veearts Strauvenlaan 5, 3540 Herk-de-Stad
  VIIO Tongeren Rode Kruislaan 27, 3700 Tongeren
  Hasp-O Centrum Fabriekstraat 51, 3800 Sint-Truiden
  WICO campus Overpelt Ursulinenstraat 13-17, 3900 Overpelt
  Sint-Jozef Humaniora Noordzandstraat 76, 8000 Brugge
  Sint-Leo Hemelsdaele Potterierei 11, 8000 Brugge
  Abdijschool van Zevenkerken Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries
  Sint-Lodewijkscollege Magdalenastraat 30, 8200 Sint-Andries
  Sint-Andreasinstituut Oostende Steensedijk 151, 8400 Oostende
  Sint-Andreasinstituut Oostende Steensedijk 151, 8400 Oostende
  Guldensporencollege Campus Kaai 3 Burgemeester Vercruysselaan 17C, 8500 Kortrijk
  Sint-Jozefsinstituut-college Bruggestraat 23, 8820 Torhout
  Sint-Jozefsinstituut-college Bruggestraat 23, 8820 Torhout
  Sint-Aloysiuscollege Menen Grote Markt 13, 8930 Menen
  Sint-Pietersinstituut Gent Koning Albertlaan 70, 9000 Gent
  Don Boscocollege Zwijnaarde Grotesteenweg-Noord 113, 9052 Zwijnaarde
  scar Romerocollege, Campus Noordlaan: domeinen STEM, Taal & Cultuur en Sport Kerkstraat 60, 9200 Dendermonde
  Sint-Gertrudiscollege - SGW Wegvoeringstraat 21, 9230 Wetteren
  Sint-Jozefscollege Pontstraat 7, 9300 Aalst
  GO! KAZ - Koninklijk Atheneum Zottegem Meerlaan 25, 9620 Zottegem
  Onze-Lieve-Vrouwcollege I Bevegem Ooststraat 44, 9620 Zottegem
  Bernarduscollege Hoogstraat 30, 9700 Oudenaarde
  Leiepoort campus Sint-Hendrik Guido Gezellelaan 105, 9800 Deinze
  College Ten Doorn - Collegium Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 6e jaar SO in een studierichting van de doorstroomfinaliteit als je:

 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de doorstroomfinaliteit in dezelfde studierichting.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de doorstroomfinaliteit in een andere studierichting onder volgende voorwaarden:
  Dit kan enkel omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, en na advies van de klassenraad van de studierichting waaruit je overstapt.

Als je uit het buitengewoon secundair onderwijs komt, kan je worden toegelaten op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
In afwachting van hun beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

Voor elke opleiding bestaat een curriculumdossier. Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Je behaalt het diploma van secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 4.
Hiermee kan je starten in alle graduaatsopleidingen, professionele en academische bachelors van het hoger onderwijs.

Wat na Grieks-wiskunde ?

Na het 6e leerjaar gaan de meeste leerlingen uit de doorstroomfinaliteit verder studeren. Je richting die je in het 5e en 6e jaar hebt gevolgd heeft je niet voorbereid om te gaan werken, wel om verder te studeren.

Om een goede keuze te maken ga je best eerst heel breed kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Het is een belangrijke beslissing waarbij je met een aantal zaken rekening houdt:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Welke opleidingen zouden mij kunnen boeien? Ontdek het met Explore.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het even met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Als je wenst verder te studeren zijn er tal van mogelijkheden:

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Meer info over doorstroom naar professionele of academische bachelor: zie AHOVOKS 

Andere mogelijkheden

 • Graduaatsopleidingen
 • 7e leerjaren aso, kso gericht op hoger onderwijs (vroegere voorbeidende jaren)
 • 7e leerjaren kso en tso
 • 7e leerjaar bso gericht op de arbeidsmarkt (vroegere specialisatiejaren bso)  
 • Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
  Er zijn andere opleidingsmogelijkheden bij Syntra, bij VDAB, bij DefensiePolitie, ...

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.