Chemische procestechnieken duaal - Derde graad - TSO

Studierichting "Chemische procestechnieken duaal"

Elke duale opleiding bestaat uit leren op school + leren op de werkvloer. 

In secundair-na-secundair onderwijs (Se-n-Se) krijg je tijdens 1 schooljaar (2 semesters) beroepsgerichte vorming. Algemene vorming wordt niet opgelegd. De onderwijsinstelling wordt hierin vrijgelaten.

De Beroepsgerichte vorming krijg je vnl. op je reële werkplek of gesimuleerde werkomgeving (bvb. een opleidingscentrum). Je gaat een stageovereenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

 • productiegegevens opvolgen en analyseren
 • de productie instellen, omstellen, bedienen, opvolgen en sturen aan de installatie en vanuit de controlekamer

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Beroepskwalificatie procesoperator chemische en farmaceutische industrie ( niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)

Je brengt heel wat opleidingstijd door op de werkvloer.
Gemiddeld tussen de 14 en 19 u per week (op jaarbasis). Zo wordt je opleiding direct veel realistischer. De rest van je opleiding gebeurt in de klas.

Bron: https://www.duaalleren.vlaanderen/opleidingen

 

Chemische procestechnieken duaal - Derde graad - TSO

 

Elke duale opleiding bestaat uit leren op school + leren op de werkvloer. 

In secundair-na-secundair onderwijs (Se-n-Se) krijg je tijdens 1 schooljaar (2 semesters) beroepsgerichte vorming. Algemene vorming wordt niet opgelegd. De onderwijsinstelling wordt hierin vrijgelaten.

De Beroepsgerichte vorming krijg je vnl. op je reële werkplek of gesimuleerde werkomgeving (bvb. een opleidingscentrum). Je gaat een stageovereenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

 • productiegegevens opvolgen en analyseren
 • de productie instellen, omstellen, bedienen, opvolgen en sturen aan de installatie en vanuit de controlekamer

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Beroepskwalificatie procesoperator chemische en farmaceutische industrie ( niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)

Je brengt heel wat opleidingstijd door op de werkvloer.
Gemiddeld tussen de 14 en 19 u per week (op jaarbasis). Zo wordt je opleiding direct veel realistischer. De rest van je opleiding gebeurt in de klas.

Bron: https://www.duaalleren.vlaanderen/opleidingen

 

Welke lessen krijg ik?

Scholen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject (zie beschrijving studierichting) vertalen naar lessentabellen. Er zijn geen algemene lessenroosters voorhanden.
Met andere woorden: elke school beslist vrij hoe de opleiding wordt uitgebouwd. De invulling van de lessen kan verschillen van school tot school en zelfs van leerling tot leerling. Om hier zicht op te krijgen dien je de school van je keuze zélf te contacteren.

De school geeft je opleiding vorm en volgt deze op. Aangezien het werk op de werkvloer bv. kan verschillen naargelang de werkgever, vult de school de opleiding aan tot een succesvol traject. Scholen kunnen ook eigen accenten leggen.

Waar kan ik "Chemische procestechnieken duaal" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "Chemische procestechnieken duaal" ?

-Je wordt toegelaten bij de start van de 1-jarige Se-n-Se 'Chemische procestechnieken duaal' als je:

 • het diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting uit hetzelfde studiegebied.

           Als je komt uit een ander studiegebied, zijn er 3 mogelijkheden:

  • ofwel beslist de toelatingsklassenraad dat je mag starten met de duale opleiding

  • ofwel slaag je in de toelatingsproef die de school organiseert

  • ofwel wordt je toegelaten door de toelatingsklassenraad op basis van een erkenning van elders verworven competenties of kwalificaties

 • Hoewel het geen formele toelatingsvoorwaarde is, wordt er verwacht dat je (quasi) arbeidsrijp bent.

 • Ook moet je een overeenkomst hebben afgesloten (binnen de 20 opleidingsdagen te tellen vanaf de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst). Als dit niet lukt ben je verplicht met je duale opleiding te stoppen.

 • Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling of uit een Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

-Je wordt toegelaten na de start van het aanvangsjaar van de opleiding 'Chemische procestechnieken duaal' als je:

 • Voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven +

 • als de klassenraad akkoord gaat met de laattijdige instap. De klassenraad bestaat uit tenminste de voorzitter + 3 leraars.

Wat na "Chemische procestechnieken duaal" ?

Je kan volgende studiebewijzen behalen:

 • het certificaat van Se-n-Se als je geslaagd bent voor je volledige opleiding.

 • een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op bovenvermeld studiebewijs.

 • het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer kan nog steeds uitgereikt worden onder de voorwaarden vermeld in de omzendbrief SO/2008/01

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

 • Veranderen van school in de loop van een schooljaar mag altijd.
 • Tijdens je opleiding mag je tot en met 30 september (1 maart indien de studierichting waaruit je stapt pas op 1 februari is opgestart) mag je veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
  Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder volgende voorwaarden :
  a) na kennisname van het advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die je tot dan volgt;
  b) omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

-Uiteraard moet steeds voldaan zijn aan de (specifieke) toelatingsvoorwaarden van de opleiding waarnaar je overstapt.

-Over de overgang, bij instap vanuit een niet- Vlaamse school of een OKAN-klas, wordt beslist door de klassenraad binnen de 25 dagen na de aanvang van de lesbijwoning. 

Wat na "Chemische procestechnieken duaal" ?

Na deze opleiding kan je gaan werken. Indien er beroepen aan deze studierichting zijn gekoppeld, kan je hierover meer informatie vinden onder het beroepentabblad.

Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.
Je krijgt hieronder per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen .
Let wel: 'inhoudelijk verwant' betekent niet altijd 'vlot haalbaar'.

Professionele Bachelors

Je mag starten in een professionele bacheloropleiding. Na de richtingen van dit studiegebied is dergelijke overstap meestal geen probleem, zeker niet als je kiest voor een inhoudelijk verwante richting. Houd bij je keuze steeds rekening met je vooropleiding. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:

Academische Bachelors

Je mag starten in de meeste academische bacheloropleidingen, doch voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat het academisch onderwijs sterk theoretisch is. Na Techniek-Wetenschappen zijn hier, mits voldoende inzet, zeker mogelijkheden. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

HBO

Het hoger beroepsonderwijs positioneert zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur; vandaar de roepnaam HBO5. Het maakt deel uit van het hoger onderwijs en situeert zich qua niveau net onder de professionele bachelor. 
De opleidingen uit het HBO bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Er zijn twee soorten:
- de graduaatsopleidingen 
- de opleiding hoger beroepsonderwijss Verpleegkunde. 
Let wel dat de toelatingsvoorwaarden voor beide soorten verschillen, maar met een diploma secundair kan je altijd starten in elke opleiding van het HBO5. Controleer daarom goed de toelatingsvoorwaarden.

Via deze link kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen, het aanbod, ….

Voorbereidend jaar

In het aso en kso worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.
In het aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
In het kso bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs. 
Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen. 

Se-n-Se

Je kan nog een ander Se-n-Se-jaar volgen, als je dit wenst.
Als je kiest voor een ander studiegebied, moet de toelatingsklassenraad dit toestaan.

Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied:

Apotheekassistent (TSO - Se-n-Se)

Biochemie (TSO - Se-n-Se)


Drogisterij-cosmetica (TSO - Se-n-Se)


7de specialisatiejaren BSO

Vanuit dit studiegebied kiezen voor een zevende jaar BSO is onlogisch.
Wettelijk mag het enkel als de toelatingsklassenraad van de school het toelaat. Je kiest dan voor een 7de specialisatiejaar in een ander studiegebied, omdat er in dit studiegebied geen georganiseerd worden.

Er worden in dit studiegebied geen/andere 7de specialisatiejaren BSO georganiseerd.

 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.