Verpleegkunde - Professionele bachelor

 

Heb je een hart voor zorg? Met een diploma verpleegkunde maak jij het verschil voor je toekomstige patiënten!


Na de opleiding Verpleegkunde kan je terecht in één van de 7 beroepsdomeinen van de verpleegkunde: eerstelijnsgezondheidszorg en thuisverpleging, geneeskunde, heelkunde, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, moeder-kindzorg en pediatrie. Daarom staan er op je programma vakken als anatomie, fysiologie, pathologie, klinisch redeneren en farmacologie. Je leert zorgen voor individuen, voor zieken en stervenden, je leert een goed verpleegbeleid voeren en gezondheidsadvies geven. Blijvend leren is iets dat ingebakken is in de opleiding.


Als verpleegkundige kan je op verschillende niveaus werken. Je kan zelf de zorgverlener zijn maar je kan ook regisseur van de zorg zijn, je kan mee zorgplannen ontwerpen of je kan de zorg aansturen zoals een coach.


En wil je naar het buitenland? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken.


Leren op de werkvloer is cruciaal in de opleiding verpleegkunde. Je doet minstens 2.300 uur stage. Dat kan zelfs in het buitenland. Tijdens de stages leer je in een team werken en door het rechtstreekse contact met de patiënten ondervind je hoe je op de meeste efficiënte manier zorgt voor je patiënten.


De opleiding leidt tot de erkende titel van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger.


Is deze opleiding iets voor jou?
Specifieke voorkennis is niet vereist. Heb je interesse in hoe de mens lichamelijk, psychisch en sociaal functioneert? Dan is verpleegkunde misschien wel iets voor jou. Zorgzaam en geduldig kunnen omgaan met mensen is een troef maar je motivatie en inzet zijn erg belangrijk om te slagen.


Je opleiding besteedt aandacht aan jou als persoon en aan de emotionele aspecten waarmee je in de opleiding verpleegkunde wordt geconfronteerd. Je hebt wat mensenkennis, je bent vlot in de omgang, je bent handig en je kan doordachte beslissingen nemen.



Studiepunten

240

Verpleegkunde - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

Heb je een hart voor zorg? Met een diploma verpleegkunde maak jij het verschil voor je toekomstige patiënten!


Na de opleiding Verpleegkunde kan je terecht in één van de 7 beroepsdomeinen van de verpleegkunde: eerstelijnsgezondheidszorg en thuisverpleging, geneeskunde, heelkunde, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, moeder-kindzorg en pediatrie. Daarom staan er op je programma vakken als anatomie, fysiologie, pathologie, klinisch redeneren en farmacologie. Je leert zorgen voor individuen, voor zieken en stervenden, je leert een goed verpleegbeleid voeren en gezondheidsadvies geven. Blijvend leren is iets dat ingebakken is in de opleiding.


Als verpleegkundige kan je op verschillende niveaus werken. Je kan zelf de zorgverlener zijn maar je kan ook regisseur van de zorg zijn, je kan mee zorgplannen ontwerpen of je kan de zorg aansturen zoals een coach.


En wil je naar het buitenland? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken.


Leren op de werkvloer is cruciaal in de opleiding verpleegkunde. Je doet minstens 2.300 uur stage. Dat kan zelfs in het buitenland. Tijdens de stages leer je in een team werken en door het rechtstreekse contact met de patiënten ondervind je hoe je op de meeste efficiënte manier zorgt voor je patiënten.


De opleiding leidt tot de erkende titel van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger.


Is deze opleiding iets voor jou?
Specifieke voorkennis is niet vereist. Heb je interesse in hoe de mens lichamelijk, psychisch en sociaal functioneert? Dan is verpleegkunde misschien wel iets voor jou. Zorgzaam en geduldig kunnen omgaan met mensen is een troef maar je motivatie en inzet zijn erg belangrijk om te slagen.


Je opleiding besteedt aandacht aan jou als persoon en aan de emotionele aspecten waarmee je in de opleiding verpleegkunde wordt geconfronteerd. Je hebt wat mensenkennis, je bent vlot in de omgang, je bent handig en je kan doordachte beslissingen nemen.


Studiepunten

240

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

Odisee - Campus Brussel - Terranova

Internationaal traject



Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Erasmushogeschool Brussel - Campus Jette

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Noorderplaats)

Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

Thomas More - Campus Turnhout

Thomas More - Campus Lier

Thomas More - Campus De Vest

Hogeschool UCLL - Campus Gasthuisberg

Hogeschool PXL - Campus Guffenslaan

Hogeschool UCLL - Campus Genk

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

Howest - Campus Brugge Station - Gebouw J

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Hogeschool VIVES - Campus Roeselare

HOGENT - Campus Vesalius

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg

Odisee - Campus Sint-Niklaas

Odisee - Campus Aalst


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Verpleegkunde 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Verzorging,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Het aantal vrijstellingen dat je kan krijgen kan per opleiding en per hogeschool verschillen. Voor meer info neem je best contact op met de instelling.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Jette

Starten in februari
VDAB-traject
Werkstudententraject

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Noorderplaats)

Avondonderwijs
VDAB-traject

Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid

Starten in februari
VDAB-traject
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Turnhout

VDAB-traject

Thomas More, Campus Lier

Avondonderwijs
Starten in februari
Werkstudententraject

Thomas More, Campus De Vest

Avondonderwijs
Starten in februari
Werkstudententraject

Hogeschool UCLL, Campus Gasthuisberg

Werkstudententraject

Hogeschool PXL, Campus Guffenslaan

Avondonderwijs
VDAB-traject
Werkstudententraject

Hogeschool UCLL, Campus Genk

VDAB-traject
Werkstudententraject

Howest, Campus Brugge Station - Gebouw J

Starten in februari

Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk

Afstandsonderwijs
Starten in februari

HOGENT, Campus Vesalius

Starten in februari

Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg

Afstandsonderwijs
Starten in februari
VDAB-traject
Werkstudententraject

Odisee, Campus Sint-Niklaas

Starten in februari

Instellingen

Blekerijstraat 23-29 bus 1  1000 Brussel

Laarbeeklaan 121  1090 Jette

Noorderplaats 2  2000 Antwerpen

Brusselstraat 45  2018 Antwerpen

Campus Blairon 800  2300 Turnhout

Antwerpsestraat 99  2500 Lier

Zandpoortvest 60  2800 Mechelen

Herestraat 49  3000 Leuven

Guffenslaan 39  3500 Hasselt

Schiepse bos 5  3600 Genk

Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels

Rijselstraat 5  8200 Sint-Michiels

Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk

Wilgenstraat 32  8800 Roeselare

Keramiekstraat 80  9000 Gent

Voetweg 66  9000 Gent

Hospitaalstraat 23  9100 Sint-Niklaas

Kwalestraat 154  9320 Nieuwerkerken

Beroepsuitwegen

Een verpleegkundige verleent algemene en gespecialiseerde zorgen aan zieken, gewonden, bejaarden, gehandicapten, …
De concrete inhoud van de functie is verschillend naargelang de tewerkstellingsplaats (algemeen ziekenhuis, gespecialiseerde dienst, eenheid voor intensieve zorgen, operatiezaal, …).
De meest voorkomende taken zijn: inspuitingen geven, geneesmiddelen toedienen, verbanden aanbrengen, wondverzorging, temperatuur opnemen, ademhaling en polsslag controleren en daar de aantekeningen van bijhouden, wassen en voeden van de patiënten.
Dit alles gebeurt op een wetenschappelijk verantwoorde manier, systematisch en probleemgericht, met aandacht voor de begeleiding van de zieke mens.
Wat de zorgverlening betreft, heeft de verpleegkundige een coördinerende taak.
Hij heeft ook een taak als tussenpersoon tussen arts en patiënt (observatie van de zieke en rapportering aan de arts).
Buiten de ziekenhuizen hebben verpleegkundigen ofwel de verzorgings- en begeleidingstaak die zij ook in het ziekenhuis hebben (bv. thuisverpleging) ofwel een taak in diensten voor preventieve geneeskunde.
De uitwegen voor verpleegkundigen zijn zeer ruim.
Je kan terecht in: o.a. algemene en/of gespecialiseerde afdelingen van ziekenhuizen, poliklinieken, revalidatiecentra, woon- en zorgcentra, bejaardentehuizen, thuisverpleging (zelfstandig of in dienstverband), serviceflats, kraamklinieken, kinderdagverblijven, peutertuinen, MPI’s, psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, ziekenfondsen, CLB’s, OCMW’s, Kind en Gezin, diensten voor arbeidsgeneeskunde, ...

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Geriatrisch verpleegkundige
Hoofdverpleegkundige ( knelpuntberoep)
Sociaal verpleegkundige
Verpleegkundige ( knelpuntberoep)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Verpleegkunde

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
7e leerjaar gericht op het hoger onderwijs (BSO) 37 4,54 58,8 8 3 4 8 10 4
Biotechnische wetenschappen (TSO) 42 3,23 84,6 2 1 2 8 28 1
Boekhouden - informatica (TSO) 39 0,85 67,3 4 3 5 8 19 0
Chemie (TSO) 31 1,95 77,6 3 2 1 4 19 2
Economie-moderne talen (ASO) 468 1,74 86,6 23 9 17 79 322 18
Economie-wetenschappen (ASO) 88 2,15 91,4 3 0 3 11 67 4
Economie-wiskunde (ASO) 43 0,66 92,8 0 0 3 4 34 2
Farmaceutisch-technisch assistent (TSO) 65 8,61 75,5 5 3 6 15 35 1
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 1111 17,31 75,8 92 75 87 210 620 27
Handel (TSO) 155 1,19 64,5 23 17 15 28 64 8
Humane wetenschappen (ASO) 1224 4,45 85,5 48 32 71 194 845 34
Jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO) 217 8,43 63,4 31 17 32 56 76 5
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 52 0,65 28,4 25 4 3 7 5 8
Kinderzorg (BSO) 110 2,20 33,9 39 20 16 15 11 9
Latijn-moderne talen (ASO) 80 1,22 87,5 2 3 3 13 56 3
Latijn-wetenschappen (ASO) 62 1,06 96,2 2 0 1 0 58 1
Latijn-wiskunde (ASO) 38 0,35 98,3 0 0 0 2 34 2
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 382 4,88 65,1 53 34 50 61 164 20
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 268 2,75 93,2 4 4 6 24 228 2
Onthaal en public relations (TSO) 30 1,89 44,1 10 5 4 4 6 1
Schoonheidsverzorging (TSO) 126 4,86 55,2 37 9 11 25 38 6
Secretariaat-talen (TSO) 63 1,56 67,3 6 5 7 15 23 7
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 2092 8,01 71,5 234 162 179 408 1027 82
Sportwetenschappen (ASO) 82 2,29 88,8 3 2 0 18 57 2
Techniek-wetenschappen (TSO) 123 2,62 87,9 4 1 4 25 87 2
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (BSO) 708 8,19 43,9 192 105 90 119 138 64
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 366 0,87 93,7 6 2 11 35 296 16

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendement



bron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 04-06-2024

Verpleegkunde - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

Heb je een hart voor zorg? Met een diploma verpleegkunde maak jij het verschil voor je toekomstige patiënten!


Na de opleiding Verpleegkunde kan je terecht in één van de 7 beroepsdomeinen van de verpleegkunde: eerstelijnsgezondheidszorg en thuisverpleging, geneeskunde, heelkunde, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, moeder-kindzorg en pediatrie. Daarom staan er op je programma vakken als anatomie, fysiologie, pathologie, klinisch redeneren en farmacologie. Je leert zorgen voor individuen, voor zieken en stervenden, je leert een goed verpleegbeleid voeren en gezondheidsadvies geven. Blijvend leren is iets dat ingebakken is in de opleiding.


Als verpleegkundige kan je op verschillende niveaus werken. Je kan zelf de zorgverlener zijn maar je kan ook regisseur van de zorg zijn, je kan mee zorgplannen ontwerpen of je kan de zorg aansturen zoals een coach.


En wil je naar het buitenland? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken.


Leren op de werkvloer is cruciaal in de opleiding verpleegkunde. Je doet minstens 2.300 uur stage. Dat kan zelfs in het buitenland. Tijdens de stages leer je in een team werken en door het rechtstreekse contact met de patiënten ondervind je hoe je op de meeste efficiënte manier zorgt voor je patiënten.


De opleiding leidt tot de erkende titel van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger.


Is deze opleiding iets voor jou?
Specifieke voorkennis is niet vereist. Heb je interesse in hoe de mens lichamelijk, psychisch en sociaal functioneert? Dan is verpleegkunde misschien wel iets voor jou. Zorgzaam en geduldig kunnen omgaan met mensen is een troef maar je motivatie en inzet zijn erg belangrijk om te slagen.


Je opleiding besteedt aandacht aan jou als persoon en aan de emotionele aspecten waarmee je in de opleiding verpleegkunde wordt geconfronteerd. Je hebt wat mensenkennis, je bent vlot in de omgang, je bent handig en je kan doordachte beslissingen nemen.


Studiepunten

240

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

Odisee - Campus Brussel - Terranova

Internationaal traject



Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Erasmushogeschool Brussel - Campus Jette

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Noorderplaats)

Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

Thomas More - Campus Turnhout

Thomas More - Campus Lier

Thomas More - Campus De Vest

Hogeschool UCLL - Campus Gasthuisberg

Hogeschool PXL - Campus Guffenslaan

Hogeschool UCLL - Campus Genk

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

Howest - Campus Brugge Station - Gebouw J

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Hogeschool VIVES - Campus Roeselare

HOGENT - Campus Vesalius

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg

Odisee - Campus Sint-Niklaas

Odisee - Campus Aalst


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Verpleegkunde 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Verzorging,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Het aantal vrijstellingen dat je kan krijgen kan per opleiding en per hogeschool verschillen. Voor meer info neem je best contact op met de instelling.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Jette

Starten in februari
VDAB-traject
Werkstudententraject

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Noorderplaats)

Avondonderwijs
VDAB-traject

Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid

Starten in februari
VDAB-traject
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Turnhout

VDAB-traject

Thomas More, Campus Lier

Avondonderwijs
Starten in februari
Werkstudententraject

Thomas More, Campus De Vest

Avondonderwijs
Starten in februari
Werkstudententraject

Hogeschool UCLL, Campus Gasthuisberg

Werkstudententraject

Hogeschool PXL, Campus Guffenslaan

Avondonderwijs
VDAB-traject
Werkstudententraject

Hogeschool UCLL, Campus Genk

VDAB-traject
Werkstudententraject

Howest, Campus Brugge Station - Gebouw J

Starten in februari

Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk

Afstandsonderwijs
Starten in februari

HOGENT, Campus Vesalius

Starten in februari

Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg

Afstandsonderwijs
Starten in februari
VDAB-traject
Werkstudententraject

Odisee, Campus Sint-Niklaas

Starten in februari

Instellingen

Blekerijstraat 23-29 bus 1  1000 Brussel

Laarbeeklaan 121  1090 Jette

Noorderplaats 2  2000 Antwerpen

Brusselstraat 45  2018 Antwerpen

Campus Blairon 800  2300 Turnhout

Antwerpsestraat 99  2500 Lier

Zandpoortvest 60  2800 Mechelen

Herestraat 49  3000 Leuven

Guffenslaan 39  3500 Hasselt

Schiepse bos 5  3600 Genk

Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels

Rijselstraat 5  8200 Sint-Michiels

Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk

Wilgenstraat 32  8800 Roeselare

Keramiekstraat 80  9000 Gent

Voetweg 66  9000 Gent

Hospitaalstraat 23  9100 Sint-Niklaas

Kwalestraat 154  9320 Nieuwerkerken

Beroepsuitwegen

Een verpleegkundige verleent algemene en gespecialiseerde zorgen aan zieken, gewonden, bejaarden, gehandicapten, …
De concrete inhoud van de functie is verschillend naargelang de tewerkstellingsplaats (algemeen ziekenhuis, gespecialiseerde dienst, eenheid voor intensieve zorgen, operatiezaal, …).
De meest voorkomende taken zijn: inspuitingen geven, geneesmiddelen toedienen, verbanden aanbrengen, wondverzorging, temperatuur opnemen, ademhaling en polsslag controleren en daar de aantekeningen van bijhouden, wassen en voeden van de patiënten.
Dit alles gebeurt op een wetenschappelijk verantwoorde manier, systematisch en probleemgericht, met aandacht voor de begeleiding van de zieke mens.
Wat de zorgverlening betreft, heeft de verpleegkundige een coördinerende taak.
Hij heeft ook een taak als tussenpersoon tussen arts en patiënt (observatie van de zieke en rapportering aan de arts).
Buiten de ziekenhuizen hebben verpleegkundigen ofwel de verzorgings- en begeleidingstaak die zij ook in het ziekenhuis hebben (bv. thuisverpleging) ofwel een taak in diensten voor preventieve geneeskunde.
De uitwegen voor verpleegkundigen zijn zeer ruim.
Je kan terecht in: o.a. algemene en/of gespecialiseerde afdelingen van ziekenhuizen, poliklinieken, revalidatiecentra, woon- en zorgcentra, bejaardentehuizen, thuisverpleging (zelfstandig of in dienstverband), serviceflats, kraamklinieken, kinderdagverblijven, peutertuinen, MPI’s, psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, ziekenfondsen, CLB’s, OCMW’s, Kind en Gezin, diensten voor arbeidsgeneeskunde, ...

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Geriatrisch verpleegkundige
Hoofdverpleegkundige ( knelpuntberoep)
Sociaal verpleegkundige
Verpleegkundige ( knelpuntberoep)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Verpleegkunde

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
7e leerjaar gericht op het hoger onderwijs (BSO) 37 4,54 58,8 8 3 4 8 10 4
Biotechnische wetenschappen (TSO) 42 3,23 84,6 2 1 2 8 28 1
Boekhouden - informatica (TSO) 39 0,85 67,3 4 3 5 8 19 0
Chemie (TSO) 31 1,95 77,6 3 2 1 4 19 2
Economie-moderne talen (ASO) 468 1,74 86,6 23 9 17 79 322 18
Economie-wetenschappen (ASO) 88 2,15 91,4 3 0 3 11 67 4
Economie-wiskunde (ASO) 43 0,66 92,8 0 0 3 4 34 2
Farmaceutisch-technisch assistent (TSO) 65 8,61 75,5 5 3 6 15 35 1
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 1111 17,31 75,8 92 75 87 210 620 27
Handel (TSO) 155 1,19 64,5 23 17 15 28 64 8
Humane wetenschappen (ASO) 1224 4,45 85,5 48 32 71 194 845 34
Jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO) 217 8,43 63,4 31 17 32 56 76 5
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 52 0,65 28,4 25 4 3 7 5 8
Kinderzorg (BSO) 110 2,20 33,9 39 20 16 15 11 9
Latijn-moderne talen (ASO) 80 1,22 87,5 2 3 3 13 56 3
Latijn-wetenschappen (ASO) 62 1,06 96,2 2 0 1 0 58 1
Latijn-wiskunde (ASO) 38 0,35 98,3 0 0 0 2 34 2
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 382 4,88 65,1 53 34 50 61 164 20
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 268 2,75 93,2 4 4 6 24 228 2
Onthaal en public relations (TSO) 30 1,89 44,1 10 5 4 4 6 1
Schoonheidsverzorging (TSO) 126 4,86 55,2 37 9 11 25 38 6
Secretariaat-talen (TSO) 63 1,56 67,3 6 5 7 15 23 7
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 2092 8,01 71,5 234 162 179 408 1027 82
Sportwetenschappen (ASO) 82 2,29 88,8 3 2 0 18 57 2
Techniek-wetenschappen (TSO) 123 2,62 87,9 4 1 4 25 87 2
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (BSO) 708 8,19 43,9 192 105 90 119 138 64
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 366 0,87 93,7 6 2 11 35 296 16

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendement



bron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 04-06-2024