Ergotherapie - Professionele bachelor

 

Algemene info


Ergotherapie is een opleiding die de zorg om de medemens centraal stelt.
Ziekte of een handicap maken dagelijkse handelingen soms moeilijk tot bijna onmogelijk en de ergotherapeut helpt mensen om opnieuw zo zelfstandig mogelijk alle dagelijkse activiteiten uit te voeren.
Of het nu gaat om wonen, leren, werken, spelen of genieten van de vrije tijd, het werkveld van de ergotherapeut is ruim.


Het opleidingsprogramma bestaat uit een wetenschappelijk-theoretische basis, waarin vooral biomedische en humane vakken zitten (anatomie, pathologie, psychologie, recht, …) en een uitgebreid pakket specifiek ergotherapeutische vakken opgebouwd rond de 4 doelgroepen: geriatrie, psychiatrie, fysieke revalidatie en ontwikkelingsstoornissen.
De uiteindelijke toepassing gebeurt in de praktijkvakken, projecten of stages, waarbij de student een gerichte probleeminventarisatie leert uitvoeren en een (be)handelingsplan leert opstellen en uitvoeren.
In de opleiding wordt er tevens veel aandacht besteed aan creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden.
In het 1ste jaar ligt de klemtoon vooral op de ontwikkeling en het functioneren van de gezonde mens.
In het 2de jaar verschuift de aandacht naar de zieke, gehandicapte en disfunctionerende mens.
In het 3de jaar ligt het accent hoofdzakelijk op het professioneel handelen als therapeut. Stages zijn een zeer belangrijk onderdeel van de opleiding. 


Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd.
Info vind je onder het gelijknamige tabblaadje.


Voor wie?
Om te starten is er geen specifieke voorkennis vereist.
Zorgzaam kunnen omgaan met mensen is zeker een troef, maar vooral je motivatie en inzet verhogen je slaagkansen.Studiepunten

180

Ergotherapie - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

 

Algemene info


Ergotherapie is een opleiding die de zorg om de medemens centraal stelt.
Ziekte of een handicap maken dagelijkse handelingen soms moeilijk tot bijna onmogelijk en de ergotherapeut helpt mensen om opnieuw zo zelfstandig mogelijk alle dagelijkse activiteiten uit te voeren.
Of het nu gaat om wonen, leren, werken, spelen of genieten van de vrije tijd, het werkveld van de ergotherapeut is ruim.


Het opleidingsprogramma bestaat uit een wetenschappelijk-theoretische basis, waarin vooral biomedische en humane vakken zitten (anatomie, pathologie, psychologie, recht, …) en een uitgebreid pakket specifiek ergotherapeutische vakken opgebouwd rond de 4 doelgroepen: geriatrie, psychiatrie, fysieke revalidatie en ontwikkelingsstoornissen.
De uiteindelijke toepassing gebeurt in de praktijkvakken, projecten of stages, waarbij de student een gerichte probleeminventarisatie leert uitvoeren en een (be)handelingsplan leert opstellen en uitvoeren.
In de opleiding wordt er tevens veel aandacht besteed aan creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden.
In het 1ste jaar ligt de klemtoon vooral op de ontwikkeling en het functioneren van de gezonde mens.
In het 2de jaar verschuift de aandacht naar de zieke, gehandicapte en disfunctionerende mens.
In het 3de jaar ligt het accent hoofdzakelijk op het professioneel handelen als therapeut. Stages zijn een zeer belangrijk onderdeel van de opleiding. 


Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd.
Info vind je onder het gelijknamige tabblaadje.


Voor wie?
Om te starten is er geen specifieke voorkennis vereist.
Zorgzaam kunnen omgaan met mensen is zeker een troef, maar vooral je motivatie en inzet verhogen je slaagkansen.Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een existentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Katholieke Hogeschool VIVES - Campus Brugge

F.L.O.W.S.
 

Focus on healthy Life, Organisations and Wellbeing in Society.
In dit Engelstalig keuzetraject of minor ligt de focus op een gezond leven en hoe je dit als professional kan ondersteunen en realiseren, op individueel niveau maar ook op organisatorisch of maatschappelijk niveau.


Howest - The Square

Wellbeing & Coaching


Howest - Campus Graaf Karel de Goedelaan

Adaptation & Design
 

In Adaptation & Design focussen we op de noden van de woon- en leefomgeving van mensen met een beperking. Vandaag de dag denken ergotherapeuten, ontwerpers en cliënten samen na over de beperking en de oplossing. In co-design creëert men het product op maat. Er is meteen aanvaarding van het hulpmiddel door de cliënt. Het hulpmiddel is een vriend, geen vijand die binnenkomt.
In deze keuzeminor exploreer je innovaties, materialen en productietechnieken en help je ontwerpers, mantelzorgers, steunfiguren uit de omgeving van de cliënt en andere professionals om specifieke hulpmiddelen te maken die het leven van de cliënt makkelijker maken.

Experience & Challenge
 

In de minor Experience & Challenge leer je avontuurlijke activiteiten in de natuur inzetten om de cliënt een veilige uitdaging te bieden. Cliënten treden uit hun comfortzone en krijgen zo de kans om talenten te activeren. De cliënt komt tot bewustzijn en neemt hierdoor verantwoorde keuzes in zijn of haar betekenisvol handelen. Deze minor vertrekt vanuit de methodiek van het ervaringsleren. Je leert activiteiten te begeleiden en het reflecteren, zowel individueel als in groep, te faciliteren.

Wellbeing & Coaching
 

In Wellbeing & Coaching empoweren we de cliënt vanuit zijn eigen kracht. We streven ernaar ‘wellbeing’ te bereiken, een optimale toestand van gezondheid. 
Vanzelfsprekend is de klassieke manier van werken in de ergotherapie de hoofdmoot maar in deze keuzeminor leer je wat coachingsmethodieken en complementaire technieken zoals Tai Chi, Aromatherapie, Mindfulness en Yoga, kunnen betekenen voor een cliënt. Kritisch omgaan met die technieken en ze - naast de klassieke - integreren binnen de dagelijkse praktijk van de ergotherapeut, kan voor bepaalde cliënten nieuwe deuren openen.Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Odisee - Campus Brussel - Terranova

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training )

Thomas More - Campus Geel

Hogeschool PXL - Campus Guffenslaan

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg

Hogeschool Gent - Campus Vesalius


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Ergotherapie 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Techniek,

Schoolvakken SO: Psychologie, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Ergotherapie
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Ergotherapie


Ergotherapeutische wetenschap - Universiteit Gent Campus Gent

Gezondheidsvoorlichting en -bevordering - Universiteit Gent Campus Gent

Management en beleid van de gezondheidszorg - Universiteit Gent Campus Gent

Management en beleid van de gezondheidszorg - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Management, zorg en beleid in de gerontologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering CampusPsychologie - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Seksuologie - KU Leuven

Sociaal werk - Universiteit Gent Campus Gent


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

HUB, Campus Brussel -Terranova

Starten in februari

Thomas More, Campus Geel

Starten in februari

Hogeschool PXL, Campus Guffenslaan

Werkstudententraject

Hogeschool Gent, Campus Vesalius

Starten in februari

Instellingen

Blekerijstraat 23-29 bus 1  1000 Brussel
02 608 14 44    


Noorderplaats 2  2000 Antwerpen
03 220 55 00    


Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    


Guffenslaan 39  3500 Hasselt
011 77 52 00    


Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels
0800 96322    


Graaf Karel de Goedelaan 5  8500 Kortrijk
056 24 12 11    


Voetweg 66  9000 Gent
09 234 70 00    


Keramiekstraat 80  9000 Gent
09 243 23 30    


Beroepsuitwegen

Een ergotherapeut begeleidt kinderen, volwassenen of ouderen bij het terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van hun functioneren in hun leer-, leef-, werk- en ontspanningssituaties.
Samen met een team van paramedici stelt hij daarvoor een behandelingsplan op (individueel of in groep) dat afgestemd is op de mogelijkheden van de bewoner/cliënt om de zelfredzaamheid te verhogen met betrekking tot onder meer wonen, werken en vrijetijdsbesteding.
Het doel is hem (opnieuw) zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.
De gekozen activiteiten kunnen zowel creatief-artistieke als intellectuele spelelementen bevatten.
Het kan ook gaan om gewone activiteiten uit het dagelijkse leven zoals wassen, kleden en koken.
Tijdens deze behandeling vangt de ergotherapeut zowel de bewoners/cliënten als familieleden op en geeft advies over hulpmiddelen en voorzieningen die de kwaliteit van het leven kunnen verhogen.
Een ergotherapeut werkt meestal in de gezondheidssector: revalidatiecentra, algemene ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, woon- en zorgcentra, bejaardentehuizen, instellingen voor personen met een verstandelijke handicap, beschermende werkplaatsen en dagverblijven, psychiatrische ziekenhuizen, begeleide woonvormen, het gevangeniswezen, het buitengewoon onderwijs of de thuiszorg.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Ergotherapeut(e)
Monitor begeleider in de sociale economie ( knelpuntberoep)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Ergotherapie

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 31 0,58% 79,41% 2 2 2 6 16 3
Economie-moderne talen (ASO) 228 0,79% 82,87% 13 8 15 42 146 4
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 290 4,60% 69,43% 22 23 43 62 131 9
Handel (TSO) 104 0,74% 64,82% 14 8 16 25 36 5
Humane wetenschappen (ASO) 653 2,47% 83,52% 17 33 41 111 436 15
Jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO) 161 4,78% 61,58% 17 23 28 27 64 2
Latijn-moderne talen (ASO) 40 0,41% 89,12% 1 1 2 1 35 0
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 413 6,18% 46,72% 91 81 62 64 98 17
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 97 0,91% 89,54% 2 6 4 6 78 1
Schoonheidsverzorging (TSO) 109 2,90% 47,74% 22 19 22 15 26 5
Secretariaat-talen (TSO) 48 0,90% 61,55% 14 2 7 2 20 3
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 875 3,75% 66,14% 76 97 130 184 360 28
Sportwetenschappen (ASO) 53 1,80% 72,84% 7 1 8 6 30 1
Techniek-wetenschappen (TSO) 61 1,40% 75,21% 5 3 6 11 35 1
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (BSO) 56 0,72% 38,05% 11 11 10 11 6 7
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 95 0,27% 94,33% 0 1 2 10 81 1

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming

Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Vantage (B2)
Arteveldehogeschool Vantage (B2)
Hogeschool Gent Vantage (B2)
Hogeschool PXL Vantage (B2)
Howest Vantage (B2)
Katholieke Hogeschool VIVES Vantage (B2)
Odisee Vantage (B2)
Thomas More Vantage (B2)

Gegevens bijgewerkt tot 04-10-2018

Ergotherapie - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

 

Algemene info


Ergotherapie is een opleiding die de zorg om de medemens centraal stelt.
Ziekte of een handicap maken dagelijkse handelingen soms moeilijk tot bijna onmogelijk en de ergotherapeut helpt mensen om opnieuw zo zelfstandig mogelijk alle dagelijkse activiteiten uit te voeren.
Of het nu gaat om wonen, leren, werken, spelen of genieten van de vrije tijd, het werkveld van de ergotherapeut is ruim.


Het opleidingsprogramma bestaat uit een wetenschappelijk-theoretische basis, waarin vooral biomedische en humane vakken zitten (anatomie, pathologie, psychologie, recht, …) en een uitgebreid pakket specifiek ergotherapeutische vakken opgebouwd rond de 4 doelgroepen: geriatrie, psychiatrie, fysieke revalidatie en ontwikkelingsstoornissen.
De uiteindelijke toepassing gebeurt in de praktijkvakken, projecten of stages, waarbij de student een gerichte probleeminventarisatie leert uitvoeren en een (be)handelingsplan leert opstellen en uitvoeren.
In de opleiding wordt er tevens veel aandacht besteed aan creatieve, communicatieve en sociale vaardigheden.
In het 1ste jaar ligt de klemtoon vooral op de ontwikkeling en het functioneren van de gezonde mens.
In het 2de jaar verschuift de aandacht naar de zieke, gehandicapte en disfunctionerende mens.
In het 3de jaar ligt het accent hoofdzakelijk op het professioneel handelen als therapeut. Stages zijn een zeer belangrijk onderdeel van de opleiding. 


Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd.
Info vind je onder het gelijknamige tabblaadje.


Voor wie?
Om te starten is er geen specifieke voorkennis vereist.
Zorgzaam kunnen omgaan met mensen is zeker een troef, maar vooral je motivatie en inzet verhogen je slaagkansen.Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een existentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Katholieke Hogeschool VIVES - Campus Brugge

F.L.O.W.S.
 

Focus on healthy Life, Organisations and Wellbeing in Society.
In dit Engelstalig keuzetraject of minor ligt de focus op een gezond leven en hoe je dit als professional kan ondersteunen en realiseren, op individueel niveau maar ook op organisatorisch of maatschappelijk niveau.


Howest - The Square

Wellbeing & Coaching


Howest - Campus Graaf Karel de Goedelaan

Adaptation & Design
 

In Adaptation & Design focussen we op de noden van de woon- en leefomgeving van mensen met een beperking. Vandaag de dag denken ergotherapeuten, ontwerpers en cliënten samen na over de beperking en de oplossing. In co-design creëert men het product op maat. Er is meteen aanvaarding van het hulpmiddel door de cliënt. Het hulpmiddel is een vriend, geen vijand die binnenkomt.
In deze keuzeminor exploreer je innovaties, materialen en productietechnieken en help je ontwerpers, mantelzorgers, steunfiguren uit de omgeving van de cliënt en andere professionals om specifieke hulpmiddelen te maken die het leven van de cliënt makkelijker maken.

Experience & Challenge
 

In de minor Experience & Challenge leer je avontuurlijke activiteiten in de natuur inzetten om de cliënt een veilige uitdaging te bieden. Cliënten treden uit hun comfortzone en krijgen zo de kans om talenten te activeren. De cliënt komt tot bewustzijn en neemt hierdoor verantwoorde keuzes in zijn of haar betekenisvol handelen. Deze minor vertrekt vanuit de methodiek van het ervaringsleren. Je leert activiteiten te begeleiden en het reflecteren, zowel individueel als in groep, te faciliteren.

Wellbeing & Coaching
 

In Wellbeing & Coaching empoweren we de cliënt vanuit zijn eigen kracht. We streven ernaar ‘wellbeing’ te bereiken, een optimale toestand van gezondheid. 
Vanzelfsprekend is de klassieke manier van werken in de ergotherapie de hoofdmoot maar in deze keuzeminor leer je wat coachingsmethodieken en complementaire technieken zoals Tai Chi, Aromatherapie, Mindfulness en Yoga, kunnen betekenen voor een cliënt. Kritisch omgaan met die technieken en ze - naast de klassieke - integreren binnen de dagelijkse praktijk van de ergotherapeut, kan voor bepaalde cliënten nieuwe deuren openen.Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Odisee - Campus Brussel - Terranova

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training )

Thomas More - Campus Geel

Hogeschool PXL - Campus Guffenslaan

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg

Hogeschool Gent - Campus Vesalius


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Ergotherapie 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Techniek,

Schoolvakken SO: Psychologie, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Ergotherapie
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Ergotherapie


Ergotherapeutische wetenschap - Universiteit Gent Campus Gent

Gezondheidsvoorlichting en -bevordering - Universiteit Gent Campus Gent

Management en beleid van de gezondheidszorg - Universiteit Gent Campus Gent

Management en beleid van de gezondheidszorg - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Management, zorg en beleid in de gerontologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering CampusPsychologie - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Seksuologie - KU Leuven

Sociaal werk - Universiteit Gent Campus Gent


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

HUB, Campus Brussel -Terranova

Starten in februari

Thomas More, Campus Geel

Starten in februari

Hogeschool PXL, Campus Guffenslaan

Werkstudententraject

Hogeschool Gent, Campus Vesalius

Starten in februari

Instellingen

Blekerijstraat 23-29 bus 1  1000 Brussel
02 608 14 44    


Noorderplaats 2  2000 Antwerpen
03 220 55 00    


Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    


Guffenslaan 39  3500 Hasselt
011 77 52 00    


Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels
0800 96322    


Graaf Karel de Goedelaan 5  8500 Kortrijk
056 24 12 11    


Voetweg 66  9000 Gent
09 234 70 00    


Keramiekstraat 80  9000 Gent
09 243 23 30    


Beroepsuitwegen

Een ergotherapeut begeleidt kinderen, volwassenen of ouderen bij het terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van hun functioneren in hun leer-, leef-, werk- en ontspanningssituaties.
Samen met een team van paramedici stelt hij daarvoor een behandelingsplan op (individueel of in groep) dat afgestemd is op de mogelijkheden van de bewoner/cliënt om de zelfredzaamheid te verhogen met betrekking tot onder meer wonen, werken en vrijetijdsbesteding.
Het doel is hem (opnieuw) zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.
De gekozen activiteiten kunnen zowel creatief-artistieke als intellectuele spelelementen bevatten.
Het kan ook gaan om gewone activiteiten uit het dagelijkse leven zoals wassen, kleden en koken.
Tijdens deze behandeling vangt de ergotherapeut zowel de bewoners/cliënten als familieleden op en geeft advies over hulpmiddelen en voorzieningen die de kwaliteit van het leven kunnen verhogen.
Een ergotherapeut werkt meestal in de gezondheidssector: revalidatiecentra, algemene ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, woon- en zorgcentra, bejaardentehuizen, instellingen voor personen met een verstandelijke handicap, beschermende werkplaatsen en dagverblijven, psychiatrische ziekenhuizen, begeleide woonvormen, het gevangeniswezen, het buitengewoon onderwijs of de thuiszorg.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Ergotherapeut(e)
Monitor begeleider in de sociale economie ( knelpuntberoep)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Ergotherapie

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 31 0,58% 79,41% 2 2 2 6 16 3
Economie-moderne talen (ASO) 228 0,79% 82,87% 13 8 15 42 146 4
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 290 4,60% 69,43% 22 23 43 62 131 9
Handel (TSO) 104 0,74% 64,82% 14 8 16 25 36 5
Humane wetenschappen (ASO) 653 2,47% 83,52% 17 33 41 111 436 15
Jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO) 161 4,78% 61,58% 17 23 28 27 64 2
Latijn-moderne talen (ASO) 40 0,41% 89,12% 1 1 2 1 35 0
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 413 6,18% 46,72% 91 81 62 64 98 17
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 97 0,91% 89,54% 2 6 4 6 78 1
Schoonheidsverzorging (TSO) 109 2,90% 47,74% 22 19 22 15 26 5
Secretariaat-talen (TSO) 48 0,90% 61,55% 14 2 7 2 20 3
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 875 3,75% 66,14% 76 97 130 184 360 28
Sportwetenschappen (ASO) 53 1,80% 72,84% 7 1 8 6 30 1
Techniek-wetenschappen (TSO) 61 1,40% 75,21% 5 3 6 11 35 1
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (BSO) 56 0,72% 38,05% 11 11 10 11 6 7
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 95 0,27% 94,33% 0 1 2 10 81 1

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming

Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Vantage (B2)
Arteveldehogeschool Vantage (B2)
Hogeschool Gent Vantage (B2)
Hogeschool PXL Vantage (B2)
Howest Vantage (B2)
Katholieke Hogeschool VIVES Vantage (B2)
Odisee Vantage (B2)
Thomas More Vantage (B2)

Gegevens bijgewerkt tot 04-10-2018