Opleiding: Ergotherapie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Gezondheidszorg
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Techniek,
Schoolvakken SO: Psychologie, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

De opleiding leert je hoe je mensen in alle levensfasen begeleidt bij het terugwinnen, verbeteren en in stand houden van hun functioneren in hun leer-, leef-, werk- en ontspanningssituaties.

Je wordt opgeleid tot een professional met een sterke basis. Je leert betekenisvol handelen met als doel de levenskwaliteit van patiënten te verhogen, op alle gebieden van hun dagelijkse activiteiten.
Je opleidingsprogramma bestaat uit een wetenschappelijk-theoretische basis, met biomedische en humane vakken en een uitgebreid pakket specifieke ergotherapeutische vakken. Je verdiept je in verschillende doelgroepen, zoals ouderen, mensen met een psychische kwetsbaarheid, met fysieke of neurologische problemen, met ontwikkelingsproblemen, met een migratieachtergrond of mensen die in armoede leven.
Stap voor stap krijg je ook de praktijk onder de knie. Eerst via de praktijkvakken op de campus, later ook via projecten en in je stages. In de opleiding wordt er tevens veel aandacht besteed aan een kritische ingesteldheid, interdisciplinair samenwerken, creatief en probleemoplossend denken en handelen en communicatieve en sociale vaardigheden.
In het eerste jaar houden we de blik steeds op het werkveld gericht. Je leert de basisvaardigheden en theoretische achtergrond die je nodig hebt voor de ergotherapeutische praktijk.
In het tweede jaar verdiep je die kennis en competenties en krijg je de kans om stage te lopen.
In het derde jaar ligt de focus hoofdzakelijk op het professioneel handelen als therapeut. Zo bereik je uiteindelijk alle competenties om als beginnend ergotherapeut aan de slag te kunnen.

Is deze opleiding iets voor jou?
Versterkend omgaan met mensen, dat is wat jij doet. En je bent op zoek naar een stevige wetenschappelijke basis om dat in een job om te zetten. Om te starten is er geen specifieke voorkennis vereist.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Een ergotherapeut begeleidt kinderen, volwassenen of ouderen bij het terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van hun functioneren in hun leer-, leef-, werk- en ontspanningssituaties.
Samen met een team van paramedici stelt hij daarvoor een behandelingsplan op (individueel of in groep) dat afgestemd is op de mogelijkheden van de bewoner/cliënt om de zelfredzaamheid te verhogen met betrekking tot onder meer wonen, werken en vrijetijdsbesteding.
Het doel is hem (opnieuw) zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.
De gekozen activiteiten kunnen zowel creatief-artistieke als intellectuele spelelementen bevatten.
Het kan ook gaan om gewone activiteiten uit het dagelijkse leven zoals wassen, kleden en koken.
Tijdens deze behandeling vangt de ergotherapeut zowel de bewoners/cliënten als familieleden op en geeft advies over hulpmiddelen en voorzieningen die de kwaliteit van het leven kunnen verhogen.
Een ergotherapeut werkt meestal in de gezondheidssector: revalidatiecentra, algemene ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, woon- en zorgcentra, bejaardentehuizen, instellingen voor personen met een verstandelijke handicap, beschermende werkplaatsen en dagverblijven, psychiatrische ziekenhuizen, begeleide woonvormen, het gevangeniswezen, het buitengewoon onderwijs of de thuiszorg.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Odisee, Campus Brussel - Terranova ()
    Blekerijstraat 23-29 bus 1
1000 Brussel
AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Noorderplaats) ()
    Noorderplaats 2
2000 Antwerpen
Thomas More, Campus Geel (12A)
    Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
Hogeschool PXL, Campus Guffenslaan (21D)
    Guffenslaan 39
3500 Hasselt
Hogeschool VIVES, Campus Brugge Xaverianenstraat (26A)
    Xaverianenstraat 10
8200 Sint-Michiels
Howest, Campus Kortrijk Weide - The Penta ()
    Sint-Martens-Latemlaan 1B
8500 Kortrijk
Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg (22A)
    Voetweg 66
9000 Gent
HOGENT, Campus Vesalius (23C)
    Keramiekstraat 80
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 15-09-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.