Human resources management - Professionele bachelor

 


 • Mensen in een werkcontext. Dat boeit jou. 

 • Jij wil bouwen aan duurzaam welzijn op het werk en bijdragen aan bevlogen medewerkers in een succesvolle en duurzame organisatie.

 • Je bent positief ingesteld en speelt een verbindende rol in een organisatie

 • Je bent een teamspeler die mensgerichte (sociale) en bedrijfsgerichte (economische) vraagstukken combineert

 • Je krijgt inzicht in Human Resources, bedrijfsprocessen, sociaal juridische praktijk en de arbeidsmarkt.  Je focust op  HR-methodieken waaronder werving en selectie.

 • Je haalt energie uit het werken met diverse HR-tools, het motiveren en helpen ontwikkelen van medewerkers, het adviseren omtrent sociale wetgeving en het zorgen voor een efficiënte personeelsadministratie. Op die manier zet je  jouw carrière verder in de steigers. 

 • Je leert om kritisch, discreet en loyaal op zoek te gaan naar het evenwicht tussen de belangen van medewerker en organisatie. Met focus op talenten en waarden. Zo maak jij écht het verschil voor mensen, teams en organisaties. 

 • Verwacht je aan inspirerende praktijkopdrachten, workshops en stages. 


Aanvullende info:

Odisee - Campus Brussel

Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Noorderplaats)

Thomas More - Campus Geel

Hogeschool UCLL - Campus Proximus

Hogeschool UCLL - Campus Diepenbeek

Howest - Campus Brugge Station - Gebouw J

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg

De Arteveldehogeschool is mede-inrichter van deze opleiding, in samenwerking met HOGENT en Odisee.
Voor het volgen van de lessen kies je voor één van die twee campussen. 

HOGENT - Campus Schoonmeersen


Studiepunten

180

Human resources management - Professionele bachelor

Algemene info


 • Mensen in een werkcontext. Dat boeit jou. 

 • Jij wil bouwen aan duurzaam welzijn op het werk en bijdragen aan bevlogen medewerkers in een succesvolle en duurzame organisatie.

 • Je bent positief ingesteld en speelt een verbindende rol in een organisatie

 • Je bent een teamspeler die mensgerichte (sociale) en bedrijfsgerichte (economische) vraagstukken combineert

 • Je krijgt inzicht in Human Resources, bedrijfsprocessen, sociaal juridische praktijk en de arbeidsmarkt.  Je focust op  HR-methodieken waaronder werving en selectie.

 • Je haalt energie uit het werken met diverse HR-tools, het motiveren en helpen ontwikkelen van medewerkers, het adviseren omtrent sociale wetgeving en het zorgen voor een efficiënte personeelsadministratie. Op die manier zet je  jouw carrière verder in de steigers. 

 • Je leert om kritisch, discreet en loyaal op zoek te gaan naar het evenwicht tussen de belangen van medewerker en organisatie. Met focus op talenten en waarden. Zo maak jij écht het verschil voor mensen, teams en organisaties. 

 • Verwacht je aan inspirerende praktijkopdrachten, workshops en stages. 


Studiepunten

180


Instellingen:

Odisee - Campus Brussel

Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Noorderplaats)

Thomas More - Campus Geel

Hogeschool UCLL - Campus Proximus

Hogeschool UCLL - Campus Diepenbeek

Howest - Campus Brugge Station - Gebouw J

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg

De Arteveldehogeschool is mede-inrichter van deze opleiding, in samenwerking met HOGENT en Odisee.
Voor het volgen van de lessen kies je voor één van die twee campussen. 

HOGENT - Campus Schoonmeersen


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Human resources management 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Studiegebied: Sociaal-agogisch werk

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Economie, Gedragswetenschappen, Psychologie, Recht, Sociale wetenschappen, Toegepaste economie,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Het aantal vrijstellingen dat je kan krijgen kan per opleiding en per hogeschool verschillen. Voor meer info neem je best contact op met de instelling.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Noorderplaats)

VDAB-traject

Thomas More, Campus Geel

Starten in februari
VDAB-traject

Hogeschool UCLL, Campus Proximus

VDAB-traject

Hogeschool UCLL, Campus Diepenbeek

VDAB-traject

Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk

Afstandsonderwijs

HOGENT, Campus Schoonmeersen

Afstandsonderwijs
Werkstudententraject

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel

Noorderplaats 2  2000 Antwerpen

Brusselstraat 45  2018 Antwerpen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

Geldenaaksebaan 335  3001 Heverlee

Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek

Rijselstraat 5  8200 Sint-Michiels

Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk

Voetweg 66  9000 Gent

Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 25-09-2023

Human resources management - Professionele bachelor

Algemene info


 • Mensen in een werkcontext. Dat boeit jou. 

 • Jij wil bouwen aan duurzaam welzijn op het werk en bijdragen aan bevlogen medewerkers in een succesvolle en duurzame organisatie.

 • Je bent positief ingesteld en speelt een verbindende rol in een organisatie

 • Je bent een teamspeler die mensgerichte (sociale) en bedrijfsgerichte (economische) vraagstukken combineert

 • Je krijgt inzicht in Human Resources, bedrijfsprocessen, sociaal juridische praktijk en de arbeidsmarkt.  Je focust op  HR-methodieken waaronder werving en selectie.

 • Je haalt energie uit het werken met diverse HR-tools, het motiveren en helpen ontwikkelen van medewerkers, het adviseren omtrent sociale wetgeving en het zorgen voor een efficiënte personeelsadministratie. Op die manier zet je  jouw carrière verder in de steigers. 

 • Je leert om kritisch, discreet en loyaal op zoek te gaan naar het evenwicht tussen de belangen van medewerker en organisatie. Met focus op talenten en waarden. Zo maak jij écht het verschil voor mensen, teams en organisaties. 

 • Verwacht je aan inspirerende praktijkopdrachten, workshops en stages. 


Studiepunten

180


Instellingen:

Odisee - Campus Brussel

Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Noorderplaats)

Thomas More - Campus Geel

Hogeschool UCLL - Campus Proximus

Hogeschool UCLL - Campus Diepenbeek

Howest - Campus Brugge Station - Gebouw J

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg

De Arteveldehogeschool is mede-inrichter van deze opleiding, in samenwerking met HOGENT en Odisee.
Voor het volgen van de lessen kies je voor één van die twee campussen. 

HOGENT - Campus Schoonmeersen


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Human resources management 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Studiegebied: Sociaal-agogisch werk

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Economie, Gedragswetenschappen, Psychologie, Recht, Sociale wetenschappen, Toegepaste economie,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Het aantal vrijstellingen dat je kan krijgen kan per opleiding en per hogeschool verschillen. Voor meer info neem je best contact op met de instelling.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Noorderplaats)

VDAB-traject

Thomas More, Campus Geel

Starten in februari
VDAB-traject

Hogeschool UCLL, Campus Proximus

VDAB-traject

Hogeschool UCLL, Campus Diepenbeek

VDAB-traject

Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk

Afstandsonderwijs

HOGENT, Campus Schoonmeersen

Afstandsonderwijs
Werkstudententraject

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel

Noorderplaats 2  2000 Antwerpen

Brusselstraat 45  2018 Antwerpen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

Geldenaaksebaan 335  3001 Heverlee

Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek

Rijselstraat 5  8200 Sint-Michiels

Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk

Voetweg 66  9000 Gent

Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 25-09-2023