Toegepaste informatica : Artificiële intelligentie - Professionele bachelor

 

De opleiding toegepaste informatica bereidt je voor de digitale toekomst.
Een van de snelst ontwikkelende it-domeinen is artificiële intelligentie. Denk maar aan bv. zelfrijdende auto’s, virtuele assistenten, slimme advertenties, zelflerende domotica, intelligente zoekmachines, ...
In de afstudeerrichting artificiële intelligentie leer je slimme software bouwen door gebruik te maken van machine learning, deep learning en data engineering. • In het eerste jaar worden de  fundamentele bouwstenen aangereikt vanuit drie perspectieven: Applicatieontwikkeling, Systemen & Netwerkbeheer en Business IT.

 • In het tweede en derde jaar ga je je specialiseren in de wereld van de artificiële intelligentie en de robotica. Je leert slimme software schrijven, zelflerende systemen ontwikkelen, data engineering, robots programmeren en machine learning technieken toepassen.

 • Je sluit je opleiding af met een bachelorproef die gekoppeld wordt aan een stageperiode waarin je op de werkvloer een reële opdracht moet uitvoeren.


Voor wie?
Een specifieke voorkennis is niet nodig om te starten. Bij elk opleidingsonderdeel start je allemaal samen bij de basis. Graag werken met computers en internet is wel een belangrijke troef.


Aanvullende info:

Karel de Grote Hogeschool - Campus Groenplaats

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Ellermanstraat)

Hogeschool UCLL - Campus Proximus

Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie

Howest - Campus Brugge Station - Gebouw J

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk


Studiepunten

180

Toegepaste informatica : Artificiële intelligentie - Professionele bachelor

Algemene info

De opleiding toegepaste informatica bereidt je voor de digitale toekomst.
Een van de snelst ontwikkelende it-domeinen is artificiële intelligentie. Denk maar aan bv. zelfrijdende auto’s, virtuele assistenten, slimme advertenties, zelflerende domotica, intelligente zoekmachines, ...
In de afstudeerrichting artificiële intelligentie leer je slimme software bouwen door gebruik te maken van machine learning, deep learning en data engineering. • In het eerste jaar worden de  fundamentele bouwstenen aangereikt vanuit drie perspectieven: Applicatieontwikkeling, Systemen & Netwerkbeheer en Business IT.

 • In het tweede en derde jaar ga je je specialiseren in de wereld van de artificiële intelligentie en de robotica. Je leert slimme software schrijven, zelflerende systemen ontwikkelen, data engineering, robots programmeren en machine learning technieken toepassen.

 • Je sluit je opleiding af met een bachelorproef die gekoppeld wordt aan een stageperiode waarin je op de werkvloer een reële opdracht moet uitvoeren.


Voor wie?
Een specifieke voorkennis is niet nodig om te starten. Bij elk opleidingsonderdeel start je allemaal samen bij de basis. Graag werken met computers en internet is wel een belangrijke troef.


Studiepunten

180


Instellingen:

Karel de Grote Hogeschool - Campus Groenplaats

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Ellermanstraat)

Hogeschool UCLL - Campus Proximus

Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie

Howest - Campus Brugge Station - Gebouw J

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Toegepaste informatica 

Afstudeerrichting: Artificiële intelligentie

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Informatica, Multimedia,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen binnen Toegepaste informatica zijn:

Toegepaste informatica : Applicatie-ontwikkeling (Professionele bachelor - HO)
Toegepaste informatica : Softwaremanagement (Professionele bachelor - HO)
Toegepaste informatica : Systemen en netwerkbeheer (Professionele bachelor - HO)
Toegepaste informatica : zonder specifieke afstudeerrichtingen (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Het aantal vrijstellingen dat je kan krijgen kan per opleiding en per hogeschool verschillen. Voor meer info neem je best contact op met de instelling.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Karel de Grote Hogeschool, Campus Groenplaats

Afstandsonderwijs
Starten in februari
VDAB-traject

Hogeschool UCLL, Campus Proximus

VDAB-traject

Instellingen

Nationalestraat 5  2000 Antwerpen

Ellermanstraat 33  2060 Antwerpen

Geldenaaksebaan 335  3001 Heverlee

Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt

Rijselstraat 5  8200 Sint-Michiels

Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk

Beroepsuitwegen

Met een professionele Bachelor Toegepaste informatica op zak heb je tal van mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Werkgevers uit diverse sectoren stellen je graag te werk als analist, data engineer of softwareontwikkelaar van AI-toepassingen.

Mogelijke beroepen

Analist communicatie- en informatiesystemen
Computeroperator ( knelpuntberoep)
Data engineer
Databankbeheerder ( knelpuntberoep)
ICT-medewerker
Integratie en implementatie expert ICT ( knelpuntberoep)
Multimediaontwikkelaar
Software ontwikkelaar
Technicus pc en kantoormateriaal ( knelpuntberoep)

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 09-10-2023

Toegepaste informatica : Artificiële intelligentie - Professionele bachelor

Algemene info

De opleiding toegepaste informatica bereidt je voor de digitale toekomst.
Een van de snelst ontwikkelende it-domeinen is artificiële intelligentie. Denk maar aan bv. zelfrijdende auto’s, virtuele assistenten, slimme advertenties, zelflerende domotica, intelligente zoekmachines, ...
In de afstudeerrichting artificiële intelligentie leer je slimme software bouwen door gebruik te maken van machine learning, deep learning en data engineering. • In het eerste jaar worden de  fundamentele bouwstenen aangereikt vanuit drie perspectieven: Applicatieontwikkeling, Systemen & Netwerkbeheer en Business IT.

 • In het tweede en derde jaar ga je je specialiseren in de wereld van de artificiële intelligentie en de robotica. Je leert slimme software schrijven, zelflerende systemen ontwikkelen, data engineering, robots programmeren en machine learning technieken toepassen.

 • Je sluit je opleiding af met een bachelorproef die gekoppeld wordt aan een stageperiode waarin je op de werkvloer een reële opdracht moet uitvoeren.


Voor wie?
Een specifieke voorkennis is niet nodig om te starten. Bij elk opleidingsonderdeel start je allemaal samen bij de basis. Graag werken met computers en internet is wel een belangrijke troef.


Studiepunten

180


Instellingen:

Karel de Grote Hogeschool - Campus Groenplaats

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Ellermanstraat)

Hogeschool UCLL - Campus Proximus

Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie

Howest - Campus Brugge Station - Gebouw J

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Toegepaste informatica 

Afstudeerrichting: Artificiële intelligentie

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Informatica, Multimedia,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen binnen Toegepaste informatica zijn:

Toegepaste informatica : Applicatie-ontwikkeling (Professionele bachelor - HO)
Toegepaste informatica : Softwaremanagement (Professionele bachelor - HO)
Toegepaste informatica : Systemen en netwerkbeheer (Professionele bachelor - HO)
Toegepaste informatica : zonder specifieke afstudeerrichtingen (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Het aantal vrijstellingen dat je kan krijgen kan per opleiding en per hogeschool verschillen. Voor meer info neem je best contact op met de instelling.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Karel de Grote Hogeschool, Campus Groenplaats

Afstandsonderwijs
Starten in februari
VDAB-traject

Hogeschool UCLL, Campus Proximus

VDAB-traject

Instellingen

Nationalestraat 5  2000 Antwerpen

Ellermanstraat 33  2060 Antwerpen

Geldenaaksebaan 335  3001 Heverlee

Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt

Rijselstraat 5  8200 Sint-Michiels

Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk

Beroepsuitwegen

Met een professionele Bachelor Toegepaste informatica op zak heb je tal van mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Werkgevers uit diverse sectoren stellen je graag te werk als analist, data engineer of softwareontwikkelaar van AI-toepassingen.

Mogelijke beroepen

Analist communicatie- en informatiesystemen
Computeroperator ( knelpuntberoep)
Data engineer
Databankbeheerder ( knelpuntberoep)
ICT-medewerker
Integratie en implementatie expert ICT ( knelpuntberoep)
Multimediaontwikkelaar
Software ontwikkelaar
Technicus pc en kantoormateriaal ( knelpuntberoep)

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 09-10-2023