Voor het Eén-programma Iedereen Beroemd leert Brecht verschillende beroepen kennen. Hij vat samen wat hij ervan vond.