International Graphic and Digital Media (E) - Professionele bachelor

 

In deze Engelstalige opleiding leer je de internationale grafische sector van binnen kennen.
In het eerste semester krijg je de basis van grafische media: inzicht in mediavormen, vormgeving en technologie. Je leert werken met Illustrator en maakt kennis met HTML en CSS. Je krijgt inzicht in printtechnologie, business modelling voor de creatieve industrie en user experience. Je leert werken met programma’s als Photoshop, Première Pro en InDesign. Je werkt ook aan je persoonlijke en professionele vaardigheden in het Engels. Om de bedrijfsrealiteit te verkennen, is er tijdens het eerste semester een ‘Meet The Professional’ event. Hier leer je de profielen kennen waarmee je later zal samenwerken.
In het eerste semester van het tweede jaar verdiep je je verder met vakken als ‘Accountmanagement’ en bouw je je commerciële vaardigheden verder uit. Ook de technologische kant komt aan bod met Material Science en New Media Technology. Het tweede semester start je met een internationale bootcamp. Je spendeert een week in een Europese creatieve stad. In het tweede semester wordt je kennis van het Engels en het Frans verder opgebouwd. Al doende leert men, zeker in de grafische en digitale industrie. Om je conceptueel denken aan te wakkeren ga je aan de slag met een reclamecampagne volgens de briefing van een klant.
Om je volledig klaar te stomen voor de internationale communicatiewereld, doorloop je je volledige laatste jaar in het Engels. In je derde jaar staat Conceptual Design centraal en ga je aan de slag met reële communicatievragen uit de internationale bedrijfswereld. Samen met internationale studenten werk je aan een crossmediaal project waarbij je de noden van de klant in beeld brengt en op zoek gaat naar creatieve oplossingen. In het tweede semester werk je aan het commercialiseren van je project. Verder ga je op buitenlandse stage. Wordt het Praag, Madrid, Amsterdam of Berlijn? Of toch liever Rusland of Canada? Dit is een uitgelezen kans om je zelfstandigheid te vergroten en je talenkennis bij te spijkeren. Je verwerft ook sterke 21st century skills en interculturele competenties en leer je samenwerken op internationaal niveau. Indien je besluit om in België te blijven, loop je tien weken stage in een Engelstalige context. Alles wat je tijdens je opleiding geleerd hebt, pas je toe in een reële werksituatie.


Aanvullende info:

Arteveldehogeschool - Campus Mariakerke


Studiepunten

180

International Graphic and Digital Media (E) - Professionele bachelor

Algemene info

In deze Engelstalige opleiding leer je de internationale grafische sector van binnen kennen.
In het eerste semester krijg je de basis van grafische media: inzicht in mediavormen, vormgeving en technologie. Je leert werken met Illustrator en maakt kennis met HTML en CSS. Je krijgt inzicht in printtechnologie, business modelling voor de creatieve industrie en user experience. Je leert werken met programma’s als Photoshop, Première Pro en InDesign. Je werkt ook aan je persoonlijke en professionele vaardigheden in het Engels. Om de bedrijfsrealiteit te verkennen, is er tijdens het eerste semester een ‘Meet The Professional’ event. Hier leer je de profielen kennen waarmee je later zal samenwerken.
In het eerste semester van het tweede jaar verdiep je je verder met vakken als ‘Accountmanagement’ en bouw je je commerciële vaardigheden verder uit. Ook de technologische kant komt aan bod met Material Science en New Media Technology. Het tweede semester start je met een internationale bootcamp. Je spendeert een week in een Europese creatieve stad. In het tweede semester wordt je kennis van het Engels en het Frans verder opgebouwd. Al doende leert men, zeker in de grafische en digitale industrie. Om je conceptueel denken aan te wakkeren ga je aan de slag met een reclamecampagne volgens de briefing van een klant.
Om je volledig klaar te stomen voor de internationale communicatiewereld, doorloop je je volledige laatste jaar in het Engels. In je derde jaar staat Conceptual Design centraal en ga je aan de slag met reële communicatievragen uit de internationale bedrijfswereld. Samen met internationale studenten werk je aan een crossmediaal project waarbij je de noden van de klant in beeld brengt en op zoek gaat naar creatieve oplossingen. In het tweede semester werk je aan het commercialiseren van je project. Verder ga je op buitenlandse stage. Wordt het Praag, Madrid, Amsterdam of Berlijn? Of toch liever Rusland of Canada? Dit is een uitgelezen kans om je zelfstandigheid te vergroten en je talenkennis bij te spijkeren. Je verwerft ook sterke 21st century skills en interculturele competenties en leer je samenwerken op internationaal niveau. Indien je besluit om in België te blijven, loop je tien weken stage in een Engelstalige context. Alles wat je tijdens je opleiding geleerd hebt, pas je toe in een reële werksituatie.


Studiepunten

180


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Arteveldehogeschool - Campus Mariakerke


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: International Graphic and Digital Media (E) 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Schoolvakken SO: Grafische technieken, Informatica, Plastische opvoeding,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie (en geomatica) - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Industrieweg 232  9030 Mariakerke
09 234 86 00    


Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 39 0,82 64,11 5 4 5 8 12 5
Economie-moderne talen (ASO) 146 0,53 79,27 6 10 9 27 84 10
Handel (TSO) 91 0,67 55,12 13 15 8 23 24 8
Humane wetenschappen (ASO) 172 0,66 75,57 10 16 14 33 88 11
Informaticabeheer (TSO) 60 1,56 57,40 5 9 9 17 16 4
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 45 0,44 88,96 2 0 2 6 34 1
Multimedia (TSO) 234 14,22 57,62 27 39 24 59 71 14
Printmedia (TSO) 93 15,74 56,94 8 19 11 23 30 2
Publiciteit en illustratie (BSO) 127 8,56 44,23 28 29 15 19 29 7
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 155 0,62 63,01 9 24 19 32 52 19
Toegepaste beeldende kunst (KSO) 67 4,76 59,67 8 8 11 13 21 6
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 62 0,16 85,34 1 2 4 10 42 3

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 25-01-2022

International Graphic and Digital Media (E) - Professionele bachelor

Algemene info

In deze Engelstalige opleiding leer je de internationale grafische sector van binnen kennen.
In het eerste semester krijg je de basis van grafische media: inzicht in mediavormen, vormgeving en technologie. Je leert werken met Illustrator en maakt kennis met HTML en CSS. Je krijgt inzicht in printtechnologie, business modelling voor de creatieve industrie en user experience. Je leert werken met programma’s als Photoshop, Première Pro en InDesign. Je werkt ook aan je persoonlijke en professionele vaardigheden in het Engels. Om de bedrijfsrealiteit te verkennen, is er tijdens het eerste semester een ‘Meet The Professional’ event. Hier leer je de profielen kennen waarmee je later zal samenwerken.
In het eerste semester van het tweede jaar verdiep je je verder met vakken als ‘Accountmanagement’ en bouw je je commerciële vaardigheden verder uit. Ook de technologische kant komt aan bod met Material Science en New Media Technology. Het tweede semester start je met een internationale bootcamp. Je spendeert een week in een Europese creatieve stad. In het tweede semester wordt je kennis van het Engels en het Frans verder opgebouwd. Al doende leert men, zeker in de grafische en digitale industrie. Om je conceptueel denken aan te wakkeren ga je aan de slag met een reclamecampagne volgens de briefing van een klant.
Om je volledig klaar te stomen voor de internationale communicatiewereld, doorloop je je volledige laatste jaar in het Engels. In je derde jaar staat Conceptual Design centraal en ga je aan de slag met reële communicatievragen uit de internationale bedrijfswereld. Samen met internationale studenten werk je aan een crossmediaal project waarbij je de noden van de klant in beeld brengt en op zoek gaat naar creatieve oplossingen. In het tweede semester werk je aan het commercialiseren van je project. Verder ga je op buitenlandse stage. Wordt het Praag, Madrid, Amsterdam of Berlijn? Of toch liever Rusland of Canada? Dit is een uitgelezen kans om je zelfstandigheid te vergroten en je talenkennis bij te spijkeren. Je verwerft ook sterke 21st century skills en interculturele competenties en leer je samenwerken op internationaal niveau. Indien je besluit om in België te blijven, loop je tien weken stage in een Engelstalige context. Alles wat je tijdens je opleiding geleerd hebt, pas je toe in een reële werksituatie.


Studiepunten

180


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Arteveldehogeschool - Campus Mariakerke


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: International Graphic and Digital Media (E) 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Schoolvakken SO: Grafische technieken, Informatica, Plastische opvoeding,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie (en geomatica) - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Industrieweg 232  9030 Mariakerke
09 234 86 00    


Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 39 0,82 64,11 5 4 5 8 12 5
Economie-moderne talen (ASO) 146 0,53 79,27 6 10 9 27 84 10
Handel (TSO) 91 0,67 55,12 13 15 8 23 24 8
Humane wetenschappen (ASO) 172 0,66 75,57 10 16 14 33 88 11
Informaticabeheer (TSO) 60 1,56 57,40 5 9 9 17 16 4
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 45 0,44 88,96 2 0 2 6 34 1
Multimedia (TSO) 234 14,22 57,62 27 39 24 59 71 14
Printmedia (TSO) 93 15,74 56,94 8 19 11 23 30 2
Publiciteit en illustratie (BSO) 127 8,56 44,23 28 29 15 19 29 7
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 155 0,62 63,01 9 24 19 32 52 19
Toegepaste beeldende kunst (KSO) 67 4,76 59,67 8 8 11 13 21 6
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 62 0,16 85,34 1 2 4 10 42 3

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 25-01-2022