Open ICT

Beschrijving

De open module ICT is een selectie van competenties uit het studiegebied informatie- en communicatietechnologie.

De cursist leert een aantal specten van:

  • digitale toestellen en toepassingen bedienen
  • digitale toestellen en toepassingen veilig en verantwoord en kritisch en doelmatig gebruiken
  • werken met digitale informatie en digitaal communiceren
  • digitale toepassingen gebruiken bij het levenslang en levensbreed leren

 

Situering

Studiegebied Informatie- en Communicatietechnologie
   
Studieomvang

Een open module duurt 20, 40 of 60 lestijden.

Tot een met 2023-24 kunnen centra ook een open module van 10 lestijden organiseren. Meer info

 

Sanctie

De cursist verwerft een deelcertificaat behorend tot het opleidingsaanbod van het studiegebied informatie- en communicatietechnologie. Bij een deelcertificaat wordt een deelcertificaatsupplement uitgereikt met de inhoud van de module en bereikte eindtermen of basiscompetenties verduidelijkt. Meer info

 

Instellingen

 

Beroepen

ICT-medewerker

 

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Open ICT

Beschrijving

De open module ICT is een selectie van competenties uit het studiegebied informatie- en communicatietechnologie.

De cursist leert een aantal specten van:

  • digitale toestellen en toepassingen bedienen
  • digitale toestellen en toepassingen veilig en verantwoord en kritisch en doelmatig gebruiken
  • werken met digitale informatie en digitaal communiceren
  • digitale toepassingen gebruiken bij het levenslang en levensbreed leren

 

Situering

Studiegebied Informatie- en Communicatietechnologie
   
Studieomvang

Een open module duurt 20, 40 of 60 lestijden.

Tot een met 2023-24 kunnen centra ook een open module van 10 lestijden organiseren. Meer info

 

Sanctie

De cursist verwerft een deelcertificaat behorend tot het opleidingsaanbod van het studiegebied informatie- en communicatietechnologie. Bij een deelcertificaat wordt een deelcertificaatsupplement uitgereikt met de inhoud van de module en bereikte eindtermen of basiscompetenties verduidelijkt. Meer info

 

Instellingen

 

Beroepen

ICT-medewerker

 


Gegevens bijgewerkt tot 19-06-2022