Wat?

Dankzij een samenwerking van VDAB met Onderwijspartners* kunnen werkzoekenden zonder secundair diploma een knelpuntberoep leren met een grote kans op het vinden van werk én tegelijkertijd een secundair diploma behalen. Zo een opleidingstraject heet OKOT-VDAB. 
Daarnaast bestaan ook OKOT-VDAB die leiden naar een hoger onderwijsdiploma. Deze worden hier niet besproken gezien dit onderdeel van onderwijskiezer bedoeld is voor mensen die hun diploma secundair onderwijs willen behalen..

* centra voor volwassenenonderwijs (CVO) en secundaire scholen

 Veelgestelde vragen

(TOELATINGS)VOORWAARDEN

Wie komt in aanmerking om een onderwijskwalificerend traject (OKOT) bij VDAB te volgen, waarmee je een diploma SO kan behalen?


Zijn de toelatingsvoorwaarden dezelfde bij alle onderwijskwalificerende (OKOT-) opleidingen?


Ik zou graag een onderwijskwalificerend opleidingstraject (OKOT) bij VDAB volgen.
Maar ik vrees dat mijn Nederlands niet goed genoeg is. Is dat een probleem?Wat is de minimumleeftijd waarop ik in aanmerking kan komen voor een onderwijskwalificerend traject (OKOT) bij VDAB?ALGEMEEN

Wat betekent de afkorting OKOT-VDAB?


Kan ik in een andere provincie gaan werken als waar ik een onderwijskwalificerend traject (OKOT) van VDAB volgde?


Bij wie kan ik terecht met mijn vragen in verband met de onderwijskwalificerende trajecten (OKOT) van VDAB?Wat is het verschil tussen een opleiding die volledig georganiseerd wordt door een onderwijsinstelling (CVO...) en een vergelijkbaar onderwijskwalificerend traject (OKOT) waarbij VDAB de opleiding samen met een onderwijsinstelling organiseert?


Waarom zou ik in plaats van een gewone VDAB- beroepsopleiding, een onderwijskwalificerend traject (OKOT) bij VDAB volgen (=met extra lessen in een CVO/secundaire school...)?


Waar vind ik het volledige overzicht van de onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) van VDAB?


KOSTEN

Hoeveel kost een onderwijskwalificerend traject (OKOT) bij VDAB?


Krijg ik nog stempelgeld als ik een onderwijskwalificerend traject (OKOT) bij VDAB volg?


MOEILIJK?

Is een onderwijskwalificerend traject (OKOT) bij VDAB een zware opleiding?


ORGANISATIE

Worden alle onderwijskwalificerende trajecten (OKOT) van VDAB in alle regio's aangeboden?


Kan ik verschillende onderwijskwalificerende trajecten (OKOT) bij VDAB na elkaar volgen?


Moet ik nadien gaan werken in het beroep waarvoor ik een onderwijskwalificerend traject (OKOT) bij VDAB heb gevolgd?


Is het onderwijskwalificerend traject (OKOT) van VDAB altijd een voltijdse opleiding?


Wie geeft de opleidingen bij de onderwijskwalificerende trajecten (OKOT) van VDAB?


Kan ik herkansen voor een onderwijskwalificerend traject (OKOT) van VDAB?Hoe schrijf ik me in? Wat gebeurt er na de inschrijving?


Wie kan me helpen bij mijn inschrijving voor een onderwijskwalificerend traject (OKOT) bij VDAB?


REGIO- VRAGEN

Waarom zijn er in Brussel minder onderwijskwalificerende trajecten (OKOT) van VDAB?


Kan ik een onderwijskwalificerend traject (OKOT) van VDAB volgen in een andere provincie dan waar ik woon?


VRIJSTELLING(EN)

Kan ik vrijstellingen krijgen voor sommige vakken uit de algemene vorming?


Zie ook de info op de site van het ministerie van onderwijs en vorming

Download de brochure Hoe haal ik mijn diploma secundair onderwijs.