Wat?

Het Hoger Beroepsonderwijs (HBO5) is een niveau tussen het secundair onderwijs en de professionele bachelor. Het leidt tot een diploma van 'gegradueerde'. Het is zeer praktisch en gericht op het uitoefenen van een beroep. Er zijn twee soorten HBO5:

  • het hoger beroepsonderwijs in het volwassenenonderwijs
    Dit omvat verschillende studierichtingen en wordt georganiseerd in een samenwerkingsverband van een hogeschool en een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO). De HBO- opleiding bestaat uit modules, die al dan niet in een vaste volgorde moeten doorlopen worden. Er zijn verschillende instapmomenten. De lessen kunnen zowel overdag als ‘s avonds georganiseerd worden. De totale opleidingsduur verschilt naargelang je eigen traject (minimum 2 jaar).
  • het hoger beroepsonderwijs verpleegkunde
    Dit wordt georganiseerd in een samenwerking van een school voor voltijds secundair onderwijs en een hogeschool. De opleiding is in modules georganiseerd. Alle modules samen lopen over 6 semesters (3 jaar). De lessen kunnen zowel overdag en/of ’s avonds georganiseerd worden.

 Veelgestelde vragen

(TOELATINGS)VOORWAARDEN

Wie kan hoger beroepsonderwijs (HBO5) volgen in een CVO ?


Wie kan HBO5- Verpleegkunde volgen?


Hoe behaal ik mijn diploma SO via HBO5 in het volwassenenonderwijs en HBO5-Verpleegkunde?


Ik heb vorig jaar een getuigschrift 6 BSO behaald en ben 20 jaar.
Ik voel me te oud voor het secundair onderwijs maar wil wel dat diploma behalen.
Kan ik starten in het HBO5?


Ik wil boekhouder worden maar ik heb in 6 SO een C- attest behaald.
Hoe haal ik het snelst én mijn diploma SO én een diploma boekhouden?


ALGEMEEN

Klopt het dat ik via HBO5-Verpleegkunde niet de hele opleiding moet volgen om mijn diploma SO te behalen?


Is het tijdswinst om mijn diploma SO proberen te behalen via een combinatie van de eerste 2 modules van HBO5-Verpleegkunde + de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) binnen een CVO?


Waarom moet ik nog Aanvullende Algemene Vorming (AAV) volgen, als ik er voor kies om mijn diploma SO te behalen via het volgen van enkel de eerste 2 modules HBO5/HBO5-Verpleegkunde?


Waarvoor kan een diploma secundair onderwijs interessant zijn?


Is mijn diploma na HBO5-Verpleegkunde (gegradueerde) gelijk aan het diploma van een professionele bachelor verpleegkunde aan een hogeschool?KOSTEN

Hoeveel kost een HBO5- opleiding?


ORGANISATIE

Hoe worden de HBO5-lessen georganiseerd?


Hoe lang duurt een HBO5- opleiding?


TOELATINGSPROEF

Wie organiseert de toelatingsproef?


Waarover kan de toelatingsproef gaan?


Ik ben geslaagd in de toelatingsproef om te mogen starten met een HBO5- opleiding. Is mijn resultaat ook geldig in een ander CVO?


Ik ben geslaagd in de toelatingsproef om met HBO5-Verpleegkunde te kunnen starten.
Geldt deze toelating ook voor een andere school?


Houden ze in een toelatingsproef rekening met leerstoornissen?


VRIJSTELLING(EN)

Kan ik vrijstellingen krijgen voor bepaalde modules uit mijn HBO5- opleiding?


Zie ook de info op de site van het ministerie van onderwijs en vorming

Download de brochure Hoe haal ik mijn diploma secundair onderwijs.