Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal - DBSO

Studierichting "Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal"

Ben je iemand die het best leert vanuit de praktijk en ook graag een diploma behaalt, dan is deze opleiding misschien geknipt voor jou.
Duale opleidingen bestaan immers uit leren op school + leren op de werkvloer. Voor elke duale opleiding bestaat 1 standaardtraject. 

Gedetailleerde informatie over het standaardtraject van (pdf) Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal (specialisatiejaar bso) (pdf, 18 p.) .

Je volgt hetzelfde standaardtraject als leerlingen die dezelfde duale opleiding volgen binnen de leertijd of in het 7e specialisatiejaar BSO van het voltijds secundair onderwijs.

Hierin staat beschreven wat jij moet leren op vlak van:

  • algemene vorming en

  • beroepsgerichte vorming.

Algemene vorming krijg je op school. Deze bestaat uit het Project Algemene vakken, Moderne vreemde talen (Frans of Engels), Lichamelijke Opvoeding, vakoverschrijdende eindtermen en lessen Levensbeschouwing.
Beroepsgerichte vorming krijg je vnl. op je reële werkplek of gesimuleerde werkomgeving (bvb. een opleidingscentrum). Deze komt ook op school aan bod.
De beroepsgerichte opleiding is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie:

  • operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines (niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)

Je brengt heel wat opleidingstijd door op de werkvloer. Concreet gaat het over minstens 20 u/week (gemiddeld en op jaarbasis). Op deze manier wordt je opleiding direct veel realistischer.
De rest van je opleidingstijd breng je door in het Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO).
Je  beroepsgerichte opleiding kan lineair (jaarsysteem) of modulair (opgedeeld in clusters) georganiseerd worden.
Het CDO beslist hoe je opleiding er uit ziet en volgt deze op, in nauwe samenwerking met de mentor/werkplek

Je sluit een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) af.
Als je binnen de vastgelegde termijn (= binnen de 20 opleidingsdagen vanaf de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst) geen overeenkomst hebt afgesloten, moet je met de duale opleiding stoppen.

Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal - DBSO

 

Ben je iemand die het best leert vanuit de praktijk en ook graag een diploma behaalt, dan is deze opleiding misschien geknipt voor jou.
Duale opleidingen bestaan immers uit leren op school + leren op de werkvloer. Voor elke duale opleiding bestaat 1 standaardtraject. 

Gedetailleerde informatie over het standaardtraject van (pdf) Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal (specialisatiejaar bso) (pdf, 18 p.) .

Je volgt hetzelfde standaardtraject als leerlingen die dezelfde duale opleiding volgen binnen de leertijd of in het 7e specialisatiejaar BSO van het voltijds secundair onderwijs.

Hierin staat beschreven wat jij moet leren op vlak van:

  • algemene vorming en

  • beroepsgerichte vorming.

Algemene vorming krijg je op school. Deze bestaat uit het Project Algemene vakken, Moderne vreemde talen (Frans of Engels), Lichamelijke Opvoeding, vakoverschrijdende eindtermen en lessen Levensbeschouwing.
Beroepsgerichte vorming krijg je vnl. op je reële werkplek of gesimuleerde werkomgeving (bvb. een opleidingscentrum). Deze komt ook op school aan bod.
De beroepsgerichte opleiding is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie:

  • operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines (niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)

Je brengt heel wat opleidingstijd door op de werkvloer. Concreet gaat het over minstens 20 u/week (gemiddeld en op jaarbasis). Op deze manier wordt je opleiding direct veel realistischer.
De rest van je opleidingstijd breng je door in het Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO).
Je  beroepsgerichte opleiding kan lineair (jaarsysteem) of modulair (opgedeeld in clusters) georganiseerd worden.
Het CDO beslist hoe je opleiding er uit ziet en volgt deze op, in nauwe samenwerking met de mentor/werkplek

Je sluit een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) af.
Als je binnen de vastgelegde termijn (= binnen de 20 opleidingsdagen vanaf de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst) geen overeenkomst hebt afgesloten, moet je met de duale opleiding stoppen.

 

Waar kan ik "Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal" ?

Wat na "Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal" ?

Je kan 1 van de volgende studiebewijzen behalen:

  • Het diploma secundair onderwijs als je geslaagd bent voor je volledige duale opleiding en vooraf BSO hebt gevolgd

  • Het studiegetuigschrift van het 3e leerjaar van de 3e graad ( uitgereikt aan leerlingen die eerder  6 ASO, TSO of KSO hebben gevolgd)

  • een certificaat als je slaagt voor de vakken van de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de vakken algemene vorming. 

  • een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op 1 van de bovenvermelde studiebewijzen.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Wat na "Operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines duaal" ?

De meeste leerlingen gaan na DBSO werken.

Als je toch wil verder studeren kan je je best informeren bij je CLB.
Er zijn afhankelijk van het door jou behaalde studiebewijs, zeker nog mogelijkheden: Volwassenenonderwijs, VDAB, SYNTRA, Defensie, …
Als je je diploma van secundair onderwijs behaalt, is  doorstroming naar het hoger onderwijs (Hoger beroepsonderwijs, Professionele bachelor…) mogelijk. Realiseer je dat deze overstap in de praktijk vaak zeer moeilijk is.

De meeste leerlingen gaan na DBSO werken.
Met een/enkele beroepskwalificatie(s) op zak weet je toekomstige werkgever wat je kunt en kent. Deze kwalificaties zijn relevant voor de arbeidsmarkt.

 

Als je wil verder studeren kan je je best informeren bij je CLB.
Er zijn afhankelijk van het door jou behaalde studiebewijs, verschillende  mogelijkheden.

 

Zo kan je je studie vervolledigen met een Se-n-Se maar je kan evengoed een bijkomend specialisatiejaar BSO volgen uit eenzelfde studiegebied  of uit een ander studiegebied. In het laatste geval heb je de toestemming van de toelatingsklassenraad nodig.  

Met je diploma van secundair onderwijs op zak, is doorstroming naar het hoger onderwijs (graduaten, HBO5 Verpleegkunde, Professionele bachelor…) ook mogelijk. Realiseer je dat deze overstap in de praktijk niet altijd evident is.

 

Ook binnen het Volwassenenonderwijs, VDAB, SYNTRA, Defensie, … kan je opleidingen volgen.