Mechanische vormgeving duaal - DBSO

Studierichting "Mechanische vormgeving duaal"

Elke duale opleiding bestaat uit leren op school + leren op de werkvloer.
Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat beschreven wat jij moet leren op vlak van:

 • algemene vorming en

 • beroepsgerichte vorming.

Algemene vorming krijg je op het centrum voor deeltijds onderwijs (CDO).
Deze bestaat uit het Project Algemene vakken, Moderne vreemde talen (Frans of Engels) en de vakoverschrijdende eindtermen van het SO.
Beroepsgerichte vorming krijg je vnl. op je reële werkplek of gesimuleerde werkomgeving (vb. een opleidingscentrum).
Je moet je opleiding vervullen binnen de 3 specialiteiten: montage, verspaning en plaatbewerking.
Ook op het CDO wordt beroepsgerichte vorming gegeven.  

Meer gedetailleerde info over het standaardtraject van (pdf) Mechanische vormgeving duaal (3de graad bso) (pdf, 32 p.)
Je volgt hetzelfde standaardtraject als voor de vergelijkbare duale opleiding binnen de Leertijd of het voltijds secundair onderwijs (5+6 BSO). De opleidingen duren dan ook even lang.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de beroepskwalificaties :

 • samensteller (niveau 1 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)
 • plaatbewerking (niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)
 • verspaning (niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)
 • monteerder (niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)

Meer dan de helft van je opleiding breng je door op de werkvloer. Gemiddeld gaat het over minstens 20 u/week (op jaarbasis).
De rest van je opleiding volg je in het centrum voor deeltijds onderwijs (CDO). Het CDO beslist hoe je opleiding er uit ziet en volgt deze op, in nauwe samenwerking met de mentor/werkplek.

Duaal leren is enkel bedoeld voor arbeidsrijpe of quasi arbeidsrijpe leerlingen. De klassenraad en de trajectbegeleider beslissen over je arbeidsrijpheid en formuleren hierover een niet- bindend advies nadat je een screening hebt doorlopen. Deze screening kan georganiseerd worden op het einde van vorig schooljaar of bij de start van het nieuwe schooljaar. 

Je sluit een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) af.
Als je binnen de vastgelegde termijn* geen overeenkomst hebt afgesloten, moet je verplicht met de duale opleiding stoppen.

*= binnen de 20 opleidingsdagen vanaf de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst.

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Mechanische vormgeving duaal - DBSO

 

Elke duale opleiding bestaat uit leren op school + leren op de werkvloer.
Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat beschreven wat jij moet leren op vlak van:

 • algemene vorming en

 • beroepsgerichte vorming.

Algemene vorming krijg je op het centrum voor deeltijds onderwijs (CDO).
Deze bestaat uit het Project Algemene vakken, Moderne vreemde talen (Frans of Engels) en de vakoverschrijdende eindtermen van het SO.
Beroepsgerichte vorming krijg je vnl. op je reële werkplek of gesimuleerde werkomgeving (vb. een opleidingscentrum).
Je moet je opleiding vervullen binnen de 3 specialiteiten: montage, verspaning en plaatbewerking.
Ook op het CDO wordt beroepsgerichte vorming gegeven.  

Meer gedetailleerde info over het standaardtraject van (pdf) Mechanische vormgeving duaal (3de graad bso) (pdf, 32 p.)
Je volgt hetzelfde standaardtraject als voor de vergelijkbare duale opleiding binnen de Leertijd of het voltijds secundair onderwijs (5+6 BSO). De opleidingen duren dan ook even lang.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de beroepskwalificaties :

 • samensteller (niveau 1 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)
 • plaatbewerking (niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)
 • verspaning (niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)
 • monteerder (niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)

Meer dan de helft van je opleiding breng je door op de werkvloer. Gemiddeld gaat het over minstens 20 u/week (op jaarbasis).
De rest van je opleiding volg je in het centrum voor deeltijds onderwijs (CDO). Het CDO beslist hoe je opleiding er uit ziet en volgt deze op, in nauwe samenwerking met de mentor/werkplek.

Duaal leren is enkel bedoeld voor arbeidsrijpe of quasi arbeidsrijpe leerlingen. De klassenraad en de trajectbegeleider beslissen over je arbeidsrijpheid en formuleren hierover een niet- bindend advies nadat je een screening hebt doorlopen. Deze screening kan georganiseerd worden op het einde van vorig schooljaar of bij de start van het nieuwe schooljaar. 

Je sluit een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) af.
Als je binnen de vastgelegde termijn* geen overeenkomst hebt afgesloten, moet je verplicht met de duale opleiding stoppen.

*= binnen de 20 opleidingsdagen vanaf de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst.

 

Waar kan ik "Mechanische vormgeving duaal" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "Mechanische vormgeving duaal" ?

-Je wordt toegelaten bij de start van de opleiding Mechanische vormgeving duaal als je:

 • geslaagd bent voor de 2e graad van het secundair onderwijs in het ASO, TSO, KSO , BSO (= getuigschrift 2e graad SO behaald in 1 van de 4 onderwijsvormen)  Ofwel

 • aan de voltijdse leerplicht* hebt voldaan én de klassenraad ** beslist dat je wordt toegelaten

 • nog geen 25 bent.

-Je wordt toegelaten na de start van het aanvangsjaar van de opleiding als je:

 • voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven +

 • als de klassenraad akkoord gaat met de laattijdige instap. 

-Hoewel het geen formele toelatingsvoorwaarde is, wordt verwacht dat je (bijna) klaar bent voor de arbeidsmarkt. De klassenraad van je laatste studierichting en de trajectbegeleider beslissen over je arbeidsrijpheid en formuleren een niet- bindend advies nadat je een grondige screening hebt doorlopen. Deze screening kan georganiseerd worden op het einde van vorig schooljaar of bij de start van het nieuwe schooljaar.

-Ook moet je een overeenkomst hebben afgesloten (binnen de 20 opleidingsdagen te tellen vanaf de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst). Als dit niet lukt ben je verplicht met je duale opleiding te stoppen.

-Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers dan kan de toelatingsklassenraad je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

 

*Je bent 15 jaar en je hebt de 2 eerste leerjaren van het voltijds secundair onderwijs volledig doorlopen (geslaagd of niet) of je bent minstens 16 jaar.
**De klassenraad bestaat ten minste uit de voorzitter + 3 leraars.

 

Wat na "Mechanische vormgeving duaal" ?

Je kan 1 van volgende studiebewijzen behalen:

 • het studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de 3e graad SO als je geslaagd bent voor je volledige 2-jarige duale opleiding. In dit geval ben je geslaagd in alle vakken van de algemene vorming én voor alle vakken van je beroepsopleiding.

 • een certificaat als je slaagt voor de vakken van de beroepsgerichte vorming maar niet voor de vakken algemene vorming.
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kunnen verschillende certificaten worden toegekend. In dit geval zijn 4 certificaten mogelijk.

 • een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op 1 van de bovenvermelde studiebewijzen.  Bv. als je niet alle competenties van de beroepskwalificatie hebt verworven of enkel geslaagd bent in de algemene vorming. 
   

Let op: als je het 1e leerjaar van je 2-jarige duale opleiding hebt afgewerkt en vervolgens je opleiding stopzet, dan kan je een oriënteringsattest krijgen (voor 5 SO) van de klassenraad of het begeleidingsteam.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Wat na "Mechanische vormgeving duaal" ?

De meeste leerlingen gaan na DBSO werken.

Als je toch wil verder studeren kan je je best informeren bij je CLB.
Er zijn afhankelijk van het door jou behaalde studiebewijs, zeker nog mogelijkheden: Volwassenenonderwijs, VDAB, SYNTRA, Defensie, …
Als je je diploma van secundair onderwijs behaalt, is  doorstroming naar het hoger onderwijs (Hoger beroepsonderwijs, Professionele bachelor…) mogelijk. Realiseer je dat deze overstap in de praktijk vaak zeer moeilijk is.