Voedings- en dieetkunde - Professionele bachelor

 

De professionele bachelor Voedings- en dieetkunde stoomt je klaar om evenwichtig voedingsadvies te delen en haalbare behandelplannen op maat uit te werken.


Algemeen


De invloed van voedingsmiddelen op lichaam en geest intrigeert je. Je hebt de ambitie om van gezonde voeding je beroep te maken en wil anderen op weg zetten naar een evenwichtige levensstijl.


De opleiding Voedings- en dieetkunde bereidt je voor op het beroep van diëtist. Bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek vormen de rode draad doorheen je traject. • Je krijgt het nodige inzicht in de samenstelling van voedingsmiddelen en hun onderlinge interactie

 • Het menselijke lichaam bestudeer je in ziekte en gezondheid. Je krijgt een stevige basis op vlak van voedselveiligheid en hygiënebeleid.

 • Naast toegepaste wetenschappen en voedingswetenschap bestaat je vakkenpakket uit persoonlijke vaardigheden. Zo leer je met individuen in gesprek te gaan en hen te coachen.


Opnieuw krijg je alle mogelijkheden om je kennis en verworven competenties in de praktijk te toetsen. Via praktijk­oefeningen, rollen­spellen, concrete cases en stages bereid je je voor op een vlotte overstap naar het beroepsleven


Na je studie kan je aan de slag in een van de vier grote werkterreinen van een diëtist: • Diëtist in een klinische setting, in een woonzorgcentrum of in je eigen praktijk
  Je gaat aan de slag met cliënten of patiënten en stelt voor hen voedingsadvies of een dieet samen. Je begeleidt hen tijdens de opvolging daarvan.

 • Diëtist in een voedingsdienst
  Je organiseert het voedingsbeheer en stelt menu’s op in samenwerking met chef-koks. Je draagt mee de verantwoordelijkheid voor de toepassing van het voedselveiligheids- en hygiënebeleid.

 • Diëtist in de voedingsindustrie
  Je staat in voor de etikettering van producten en de toepassing van wetgevingen. Je werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen of dieetproducten en geeft inhoudelijk advies aan de dienst marketing.

 • Diëtist in de preventieve gezondheidszorg
  Je informeert en sensibiliseert over voeding, een gezonde levensstijl en ziektepreventie. Rond die topics organiseer je educatieve campagnes.


Is deze opleiding iets voor jou?
Je kan ordelijk en nauwkeurig werken en hebt oog voor veiligheid en hygiëne. Je bent sociaal en communicatief en biedt een luisterend oor. Het is jouw ambitie om mensen te motiveren en te coachen. Voor deze opleiding heb je bij voorkeur een wetenschappelijke basis.Studiepunten

180

Voedings- en dieetkunde - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

De professionele bachelor Voedings- en dieetkunde stoomt je klaar om evenwichtig voedingsadvies te delen en haalbare behandelplannen op maat uit te werken.


Algemeen


De invloed van voedingsmiddelen op lichaam en geest intrigeert je. Je hebt de ambitie om van gezonde voeding je beroep te maken en wil anderen op weg zetten naar een evenwichtige levensstijl.


De opleiding Voedings- en dieetkunde bereidt je voor op het beroep van diëtist. Bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek vormen de rode draad doorheen je traject. • Je krijgt het nodige inzicht in de samenstelling van voedingsmiddelen en hun onderlinge interactie

 • Het menselijke lichaam bestudeer je in ziekte en gezondheid. Je krijgt een stevige basis op vlak van voedselveiligheid en hygiënebeleid.

 • Naast toegepaste wetenschappen en voedingswetenschap bestaat je vakkenpakket uit persoonlijke vaardigheden. Zo leer je met individuen in gesprek te gaan en hen te coachen.


Opnieuw krijg je alle mogelijkheden om je kennis en verworven competenties in de praktijk te toetsen. Via praktijk­oefeningen, rollen­spellen, concrete cases en stages bereid je je voor op een vlotte overstap naar het beroepsleven


Na je studie kan je aan de slag in een van de vier grote werkterreinen van een diëtist: • Diëtist in een klinische setting, in een woonzorgcentrum of in je eigen praktijk
  Je gaat aan de slag met cliënten of patiënten en stelt voor hen voedingsadvies of een dieet samen. Je begeleidt hen tijdens de opvolging daarvan.

 • Diëtist in een voedingsdienst
  Je organiseert het voedingsbeheer en stelt menu’s op in samenwerking met chef-koks. Je draagt mee de verantwoordelijkheid voor de toepassing van het voedselveiligheids- en hygiënebeleid.

 • Diëtist in de voedingsindustrie
  Je staat in voor de etikettering van producten en de toepassing van wetgevingen. Je werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen of dieetproducten en geeft inhoudelijk advies aan de dienst marketing.

 • Diëtist in de preventieve gezondheidszorg
  Je informeert en sensibiliseert over voeding, een gezonde levensstijl en ziektepreventie. Rond die topics organiseer je educatieve campagnes.


Is deze opleiding iets voor jou?
Je kan ordelijk en nauwkeurig werken en hebt oog voor veiligheid en hygiëne. Je bent sociaal en communicatief en biedt een luisterend oor. Het is jouw ambitie om mensen te motiveren en te coachen. Voor deze opleiding heb je bij voorkeur een wetenschappelijke basis.


Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

Erasmushogeschool Brussel - Campus Jette

Industrie

Sport


Hogeschool UCLL - Campus Gasthuisberg

Food technology

Health care professional of the future

Health innovation

Health preventionInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Kronenburg

Thomas More - Campus Geel

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

Odisee - Technologiecampus Gent

HOGENT - Campus Vesalius


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Voedings- en dieetkunde 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Biologie, Chemie, Voeding,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Het aantal vrijstellingen dat je kan krijgen kan per opleiding en per hogeschool verschillen. Voor meer info neem je best contact op met de instelling.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Jette

Starten in februari

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Kronenburg

VDAB-traject
Werkstudententraject
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Geel

Starten in februari
Werkstudententraject

Hogeschool UCLL, Campus Gasthuisberg

Starten in februari

Hogeschool VIVES, Campus Brugge Xaverianenstraat

Afstandsonderwijs

Odisee, Technologiecampus Gent

Afstandsonderwijs

HOGENT, Campus Vesalius

Starten in februari

Instellingen

Laarbeeklaan 121  1090 Jette

Kronenburgstraat 47  2000 Antwerpen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

Herestraat 49  3000 Leuven

Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels

Gebroeders De Smetstraat 1  9000 Gent

Keramiekstraat 80  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Je kan als diëtist in een zeer breed werkveld terecht komen; in diverse settings en voor uiteenlopende functies.
Je kan tewerkgesteld worden in:
-       ziekenhuizen of andere zorginstellingen
-       grootkeukens van o.a. ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen
-       VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie) of Logo’s (loco-regionale gezondheidsnetwerken) in          het kader van gezondheidspromotie
-       de voedingsindustrie- of farmaceutische bedrijven waar je voedingswarenanalyses uitvoert in het lab,
        meewerkt aan kwaliteitszorg, helpt bij productontwikkeling of een commerciële functie uitoefent
-       het FAVV (het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) als controleur
-       het onderwijs als leerkracht/lector of betrokken bij onderzoek
-       sport-of afslankingscentra
-       voedingszaken/dieetwinkels/cateringbedrijven
Natuurlijk kan je er ook voor kiezen om in hoofd-of bijberoep een eigen zelfstandige diëtistenpraktijk, voedingszaak, dieetwinkel of cateringbedrijf uit te bouwen, aan te sluiten in een groepspraktijk of als freelance diëtist aan de slag te gaan.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Diëtist

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Voedings- en dieetkunde

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 95 0,35 72,2 7 7 11 16 43 11
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 69 1,08 58,3 3 14 15 13 20 4
Handel (TSO) 31 0,24 53,4 5 4 5 5 6 6
Hotel (TSO) 53 4,47 49,8 7 9 11 12 11 3
Humane wetenschappen (ASO) 191 0,69 71,9 12 19 21 41 86 12
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 119 1,52 39,3 27 23 15 23 15 16
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 63 0,65 86,8 3 0 4 11 43 2
Schoonheidsverzorging (TSO) 57 2,20 38,0 11 13 6 8 7 12
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 415 1,59 54,7 52 62 82 84 107 28
Sportwetenschappen (ASO) 31 0,86 75,7 1 0 6 7 17 0
Techniek-wetenschappen (TSO) 52 1,11 78,8 1 2 7 12 29 1
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 106 0,25 87,6 3 5 3 14 79 2

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 04-06-2024

Voedings- en dieetkunde - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

De professionele bachelor Voedings- en dieetkunde stoomt je klaar om evenwichtig voedingsadvies te delen en haalbare behandelplannen op maat uit te werken.


Algemeen


De invloed van voedingsmiddelen op lichaam en geest intrigeert je. Je hebt de ambitie om van gezonde voeding je beroep te maken en wil anderen op weg zetten naar een evenwichtige levensstijl.


De opleiding Voedings- en dieetkunde bereidt je voor op het beroep van diëtist. Bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek vormen de rode draad doorheen je traject. • Je krijgt het nodige inzicht in de samenstelling van voedingsmiddelen en hun onderlinge interactie

 • Het menselijke lichaam bestudeer je in ziekte en gezondheid. Je krijgt een stevige basis op vlak van voedselveiligheid en hygiënebeleid.

 • Naast toegepaste wetenschappen en voedingswetenschap bestaat je vakkenpakket uit persoonlijke vaardigheden. Zo leer je met individuen in gesprek te gaan en hen te coachen.


Opnieuw krijg je alle mogelijkheden om je kennis en verworven competenties in de praktijk te toetsen. Via praktijk­oefeningen, rollen­spellen, concrete cases en stages bereid je je voor op een vlotte overstap naar het beroepsleven


Na je studie kan je aan de slag in een van de vier grote werkterreinen van een diëtist: • Diëtist in een klinische setting, in een woonzorgcentrum of in je eigen praktijk
  Je gaat aan de slag met cliënten of patiënten en stelt voor hen voedingsadvies of een dieet samen. Je begeleidt hen tijdens de opvolging daarvan.

 • Diëtist in een voedingsdienst
  Je organiseert het voedingsbeheer en stelt menu’s op in samenwerking met chef-koks. Je draagt mee de verantwoordelijkheid voor de toepassing van het voedselveiligheids- en hygiënebeleid.

 • Diëtist in de voedingsindustrie
  Je staat in voor de etikettering van producten en de toepassing van wetgevingen. Je werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen of dieetproducten en geeft inhoudelijk advies aan de dienst marketing.

 • Diëtist in de preventieve gezondheidszorg
  Je informeert en sensibiliseert over voeding, een gezonde levensstijl en ziektepreventie. Rond die topics organiseer je educatieve campagnes.


Is deze opleiding iets voor jou?
Je kan ordelijk en nauwkeurig werken en hebt oog voor veiligheid en hygiëne. Je bent sociaal en communicatief en biedt een luisterend oor. Het is jouw ambitie om mensen te motiveren en te coachen. Voor deze opleiding heb je bij voorkeur een wetenschappelijke basis.


Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

Erasmushogeschool Brussel - Campus Jette

Industrie

Sport


Hogeschool UCLL - Campus Gasthuisberg

Food technology

Health care professional of the future

Health innovation

Health preventionInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Kronenburg

Thomas More - Campus Geel

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

Odisee - Technologiecampus Gent

HOGENT - Campus Vesalius


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Voedings- en dieetkunde 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Biologie, Chemie, Voeding,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Het aantal vrijstellingen dat je kan krijgen kan per opleiding en per hogeschool verschillen. Voor meer info neem je best contact op met de instelling.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Jette

Starten in februari

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Kronenburg

VDAB-traject
Werkstudententraject
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Geel

Starten in februari
Werkstudententraject

Hogeschool UCLL, Campus Gasthuisberg

Starten in februari

Hogeschool VIVES, Campus Brugge Xaverianenstraat

Afstandsonderwijs

Odisee, Technologiecampus Gent

Afstandsonderwijs

HOGENT, Campus Vesalius

Starten in februari

Instellingen

Laarbeeklaan 121  1090 Jette

Kronenburgstraat 47  2000 Antwerpen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel

Herestraat 49  3000 Leuven

Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels

Gebroeders De Smetstraat 1  9000 Gent

Keramiekstraat 80  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Je kan als diëtist in een zeer breed werkveld terecht komen; in diverse settings en voor uiteenlopende functies.
Je kan tewerkgesteld worden in:
-       ziekenhuizen of andere zorginstellingen
-       grootkeukens van o.a. ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen
-       VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie) of Logo’s (loco-regionale gezondheidsnetwerken) in          het kader van gezondheidspromotie
-       de voedingsindustrie- of farmaceutische bedrijven waar je voedingswarenanalyses uitvoert in het lab,
        meewerkt aan kwaliteitszorg, helpt bij productontwikkeling of een commerciële functie uitoefent
-       het FAVV (het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) als controleur
-       het onderwijs als leerkracht/lector of betrokken bij onderzoek
-       sport-of afslankingscentra
-       voedingszaken/dieetwinkels/cateringbedrijven
Natuurlijk kan je er ook voor kiezen om in hoofd-of bijberoep een eigen zelfstandige diëtistenpraktijk, voedingszaak, dieetwinkel of cateringbedrijf uit te bouwen, aan te sluiten in een groepspraktijk of als freelance diëtist aan de slag te gaan.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Diëtist

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Voedings- en dieetkunde

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 95 0,35 72,2 7 7 11 16 43 11
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 69 1,08 58,3 3 14 15 13 20 4
Handel (TSO) 31 0,24 53,4 5 4 5 5 6 6
Hotel (TSO) 53 4,47 49,8 7 9 11 12 11 3
Humane wetenschappen (ASO) 191 0,69 71,9 12 19 21 41 86 12
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 119 1,52 39,3 27 23 15 23 15 16
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 63 0,65 86,8 3 0 4 11 43 2
Schoonheidsverzorging (TSO) 57 2,20 38,0 11 13 6 8 7 12
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 415 1,59 54,7 52 62 82 84 107 28
Sportwetenschappen (ASO) 31 0,86 75,7 1 0 6 7 17 0
Techniek-wetenschappen (TSO) 52 1,11 78,8 1 2 7 12 29 1
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 106 0,25 87,6 3 5 3 14 79 2

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 04-06-2024