Logopedie en audiologie : Audiologie - Professionele bachelor

 

Audioloog worden, doe je door binnen de opleiding Bachelor in Logopedie en Audiologie, te kiezen voor de afstudeerrichting Audiologie. Of je de keuze maakt bij de start of later in de opleiding, hangt af van de hogeschool die de opleiding organiseert.


Een audioloog is de paramedicus die zich focust op onderzoek en behandeling van iedereen met verminderd gehoor of evenwicht. Het doel is altijd om communicatie te optimaliseren.


In de opleiding tot audioloog vind je daarom volgende vakken terug in het programma: • Medische vakken zoals anatomie, fysiologie en pathologie van het gehoor- en evenwichtsorgaan

 • Sociale en communicatieve vakken die focussen op communicatie en de relatie tussen zorgverlener en cliënten/patiënten

 • Basiswetenschappen, op een toegepast niveau, zoals akoestiek en technologie

 • Specifieke audiologische vakken die je onderdompelen in de wereld van gehooronderzoek, evenwicht, hoortoestellen, implantaten, gehoorbescherming, enz.


Een professionele bacheloropleiding bezorgt je een ruime basis aan theoretische kennis en stoomt je helemaal klaar voor het werkveld. Praktijklessen en stage in de verschillende domeinen van de audiologie zijn hierbij belangrijke werkvormen.


Is deze opleiding iets voor jou? • Je hebt interesse in de gezondheidssector en wil graag samenwerken met andere zorgverleners. 

 • Je bent gedreven om een correct gehoor- of evenwichtsonderzoek af te nemen bij jonge, volwassen of oudere patiënten. 

 • Je bent geboeid door de technologie die je kan inzetten om het gehoor, en dus ook de communicatie, van personen met verminderd gehoor te verbeteren. 

 • Je bent sociaal en empathisch en wil resultaatgericht en nauwkeurig werken.


Aanvullende info:

Thomas More - Campus Sint-Andries

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

HOGENT - Campus Vesalius

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg


Studiepunten

180

Logopedie en audiologie : Audiologie - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

Audioloog worden, doe je door binnen de opleiding Bachelor in Logopedie en Audiologie, te kiezen voor de afstudeerrichting Audiologie. Of je de keuze maakt bij de start of later in de opleiding, hangt af van de hogeschool die de opleiding organiseert.


Een audioloog is de paramedicus die zich focust op onderzoek en behandeling van iedereen met verminderd gehoor of evenwicht. Het doel is altijd om communicatie te optimaliseren.


In de opleiding tot audioloog vind je daarom volgende vakken terug in het programma: • Medische vakken zoals anatomie, fysiologie en pathologie van het gehoor- en evenwichtsorgaan

 • Sociale en communicatieve vakken die focussen op communicatie en de relatie tussen zorgverlener en cliënten/patiënten

 • Basiswetenschappen, op een toegepast niveau, zoals akoestiek en technologie

 • Specifieke audiologische vakken die je onderdompelen in de wereld van gehooronderzoek, evenwicht, hoortoestellen, implantaten, gehoorbescherming, enz.


Een professionele bacheloropleiding bezorgt je een ruime basis aan theoretische kennis en stoomt je helemaal klaar voor het werkveld. Praktijklessen en stage in de verschillende domeinen van de audiologie zijn hierbij belangrijke werkvormen.


Is deze opleiding iets voor jou? • Je hebt interesse in de gezondheidssector en wil graag samenwerken met andere zorgverleners. 

 • Je bent gedreven om een correct gehoor- of evenwichtsonderzoek af te nemen bij jonge, volwassen of oudere patiënten. 

 • Je bent geboeid door de technologie die je kan inzetten om het gehoor, en dus ook de communicatie, van personen met verminderd gehoor te verbeteren. 

 • Je bent sociaal en empathisch en wil resultaatgericht en nauwkeurig werken.


Studiepunten

180


Instellingen:

Thomas More - Campus Sint-Andries

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

HOGENT - Campus Vesalius

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Logopedie en audiologie 

Afstudeerrichting: Audiologie

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Talen, Techniek,

Schoolvakken SO: Nederlands,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichting van Logopedie en Audiologie is:

Logopedie en audiologie : Logopedie (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Het aantal vrijstellingen dat je kan krijgen kan per opleiding en per hogeschool verschillen. Voor meer info neem je best contact op met de instelling.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Thomas More, Campus Sint-Andries

Starten in februari

Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg

Starten in februari

HOGENT, Campus Vesalius

Starten in februari

Instellingen

Sint-Andriesstraat 2  2000 Antwerpen

Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels

Keramiekstraat 80  9000 Gent

Voetweg 66  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Audiologen zijn gespecialiseerd in het opsporen van gehoorstoornissen, in het technisch onderzoek ter evaluatie van gehoor- en evenwichtsfuncties, in het aanpassen van gehoorapparaten na gehoormeting bij slechthorenden en in het uitvoeren van metingen ter controle van het functioneren van hoortoestellen.
Zij staan daarbij in voor de begeleiding van de patiënten en werken samen met artsen en andere paramedici. Zij kunnen een erkenningsnummer krijgen bij het RIZIV als gehoorprothesist.
Zij kunnen ook worden ingeschakeld bij het invoeren van geluidsmetingen in het kader van de preventie van gehoorbeschadiging door lawaai.
Op basis van deze metingen kunnen zij voorstellen doen in verband met het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen en de aard ervan.
Audiologen vinden vooral werk in de neus-, keel- en oorpraktijken in de ziekenhuizen, in hoor- en revalidatiecentra, in MPI’s, in arbeidsgeneeskundige diensten, in bedrijven waar zij worden ingeschakeld in de bestrijding van lawaaihinder en in overheidsinstellingen die het opsporen en bestrijden van lawaaihinder tot doel hebben.
Ze kunnen werken in dienstverband of op zelfstandige basis.
Meer info via deze link.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Audioloog (audicien)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Logopedie en audiologie

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 239 0,89 75,7 8 22 21 47 129 12
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 99 1,54 48,7 15 14 21 18 22 9
Handel (TSO) 58 0,44 49,5 9 11 11 9 13 5
Humane wetenschappen (ASO) 351 1,28 72,5 18 30 35 87 171 10
Latijn-moderne talen (ASO) 69 1,05 84,4 3 3 2 13 47 1
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 124 1,27 85,1 3 3 8 29 77 4
Secretariaat-talen (TSO) 41 1,01 38,1 14 4 7 5 8 3
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 365 1,40 48,2 58 73 57 76 75 26
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 65 0,15 87,1 1 1 4 10 48 1

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 04-06-2024

Logopedie en audiologie : Audiologie - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

Audioloog worden, doe je door binnen de opleiding Bachelor in Logopedie en Audiologie, te kiezen voor de afstudeerrichting Audiologie. Of je de keuze maakt bij de start of later in de opleiding, hangt af van de hogeschool die de opleiding organiseert.


Een audioloog is de paramedicus die zich focust op onderzoek en behandeling van iedereen met verminderd gehoor of evenwicht. Het doel is altijd om communicatie te optimaliseren.


In de opleiding tot audioloog vind je daarom volgende vakken terug in het programma: • Medische vakken zoals anatomie, fysiologie en pathologie van het gehoor- en evenwichtsorgaan

 • Sociale en communicatieve vakken die focussen op communicatie en de relatie tussen zorgverlener en cliënten/patiënten

 • Basiswetenschappen, op een toegepast niveau, zoals akoestiek en technologie

 • Specifieke audiologische vakken die je onderdompelen in de wereld van gehooronderzoek, evenwicht, hoortoestellen, implantaten, gehoorbescherming, enz.


Een professionele bacheloropleiding bezorgt je een ruime basis aan theoretische kennis en stoomt je helemaal klaar voor het werkveld. Praktijklessen en stage in de verschillende domeinen van de audiologie zijn hierbij belangrijke werkvormen.


Is deze opleiding iets voor jou? • Je hebt interesse in de gezondheidssector en wil graag samenwerken met andere zorgverleners. 

 • Je bent gedreven om een correct gehoor- of evenwichtsonderzoek af te nemen bij jonge, volwassen of oudere patiënten. 

 • Je bent geboeid door de technologie die je kan inzetten om het gehoor, en dus ook de communicatie, van personen met verminderd gehoor te verbeteren. 

 • Je bent sociaal en empathisch en wil resultaatgericht en nauwkeurig werken.


Studiepunten

180


Instellingen:

Thomas More - Campus Sint-Andries

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

HOGENT - Campus Vesalius

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Logopedie en audiologie 

Afstudeerrichting: Audiologie

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Talen, Techniek,

Schoolvakken SO: Nederlands,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichting van Logopedie en Audiologie is:

Logopedie en audiologie : Logopedie (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Het aantal vrijstellingen dat je kan krijgen kan per opleiding en per hogeschool verschillen. Voor meer info neem je best contact op met de instelling.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Thomas More, Campus Sint-Andries

Starten in februari

Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg

Starten in februari

HOGENT, Campus Vesalius

Starten in februari

Instellingen

Sint-Andriesstraat 2  2000 Antwerpen

Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels

Keramiekstraat 80  9000 Gent

Voetweg 66  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Audiologen zijn gespecialiseerd in het opsporen van gehoorstoornissen, in het technisch onderzoek ter evaluatie van gehoor- en evenwichtsfuncties, in het aanpassen van gehoorapparaten na gehoormeting bij slechthorenden en in het uitvoeren van metingen ter controle van het functioneren van hoortoestellen.
Zij staan daarbij in voor de begeleiding van de patiënten en werken samen met artsen en andere paramedici. Zij kunnen een erkenningsnummer krijgen bij het RIZIV als gehoorprothesist.
Zij kunnen ook worden ingeschakeld bij het invoeren van geluidsmetingen in het kader van de preventie van gehoorbeschadiging door lawaai.
Op basis van deze metingen kunnen zij voorstellen doen in verband met het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen en de aard ervan.
Audiologen vinden vooral werk in de neus-, keel- en oorpraktijken in de ziekenhuizen, in hoor- en revalidatiecentra, in MPI’s, in arbeidsgeneeskundige diensten, in bedrijven waar zij worden ingeschakeld in de bestrijding van lawaaihinder en in overheidsinstellingen die het opsporen en bestrijden van lawaaihinder tot doel hebben.
Ze kunnen werken in dienstverband of op zelfstandige basis.
Meer info via deze link.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Audioloog (audicien)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Logopedie en audiologie

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 239 0,89 75,7 8 22 21 47 129 12
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 99 1,54 48,7 15 14 21 18 22 9
Handel (TSO) 58 0,44 49,5 9 11 11 9 13 5
Humane wetenschappen (ASO) 351 1,28 72,5 18 30 35 87 171 10
Latijn-moderne talen (ASO) 69 1,05 84,4 3 3 2 13 47 1
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 124 1,27 85,1 3 3 8 29 77 4
Secretariaat-talen (TSO) 41 1,01 38,1 14 4 7 5 8 3
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 365 1,40 48,2 58 73 57 76 75 26
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 65 0,15 87,1 1 1 4 10 48 1

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 04-06-2024