Opleiding: Logopedie en audiologie
Afstudeerrichting: Audiologie
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Gezondheidszorg
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Talen, Techniek,
Schoolvakken SO: Nederlands,
 
 
Klemtonen
 

 


De studieopbouw van deze afstudeerrichting vertoont grote gelijkenis met deze van de afstudeerrichting Logopedie.
Een aantal vakken is voor beide afstudeerrichtingen gemeenschappelijk.
Aan alle hogescholen kan je het diploma van audiologie + logopedie behalen in 4 jaar. 

De opleiding bestaat uit verschillende groepen vakken:
medische vakken over het stem-, spraak- en vooral het gehoor- en evenwichtsorgaan, psychopedagogische vakken gericht op de relatie patiënt-therapeut,
basiswetenschappen (elektriciteit-elektronica, akoestiek, informatica, statistiek),
vakken die inzicht verschaffen in de ontwikkeling van taal, spraak, gehoor en in communicatiebevorderende systemen bij gehoorgestoorden (gehoorrevalidatie en liplezen)
en specifiek audiologische vakken gericht op het onderzoek van auditieve en vestibulaire functies en defecten en op de prothesetechnologie en -aanpassing.

De theoretische en wetenschappelijke basisvakken worden vooral in het 1ste jaar gegeven.
Ook het ‘normaal verlopend’ communicatiegedrag wordt bestudeerd.
Tijdens het 2de jaar diept men de basiswetenschappen verder uit en komen onderzoeken en diagnostiek van afwijkend communicatiegedrag en therapie aan bod.
Het 3de jaar bevat de klinische audiologie, het aanpassen van hoortoestellen en de revalidatie aan de hand van gevalbesprekingen, stages en eindwerk. 

Voor wie?

Een specifieke vooropleiding is niet nodig.
Als je geen natuurwetenschappen hebt gehad, zal een extra studie-inspanning wel nodig zijn.
Je moet zeker over een sterke mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid beschikken, interesse hebben in communicatie en met mensen willen werken.  

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Audiologen zijn gespecialiseerd in het opsporen van gehoorstoornissen, in het technisch onderzoek ter evaluatie van gehoor- en evenwichtsfuncties, in het aanpassen van gehoorapparaten na gehoormeting bij slechthorenden en in het uitvoeren van metingen ter controle van het functioneren van hoortoestellen.
Zij staan daarbij in voor de begeleiding van de patiënten en werken samen met artsen en andere paramedici. Zij kunnen een erkenningsnummer krijgen bij het RIZIV als gehoorprothesist.
Zij kunnen ook worden ingeschakeld bij het invoeren van geluidsmetingen in het kader van de preventie van gehoorbeschadiging door lawaai.
Op basis van deze metingen kunnen zij voorstellen doen in verband met het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen en de aard ervan.
Audiologen vinden vooral werk in de neus-, keel- en oorpraktijken in de ziekenhuizen, in hoor- en revalidatiecentra, in MPI’s, in arbeidsgeneeskundige diensten, in bedrijven waar zij worden ingeschakeld in de bestrijding van lawaaihinder en in overheidsinstellingen die het opsporen en bestrijden van lawaaihinder tot doel hebben.
Ze kunnen werken in dienstverband of op zelfstandige basis.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichting van Logopedie en Audiologie is:

    Logopedie en audiologie : Logopedie (Professionele bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ba-na-Ba's georganiseerd:  
  Bio-informatica  
  Creatieve therapie  
  Eerstelijnszorg  
  Geestelijke gezondheidszorg  
  Geriatrie  
  Intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg  
  Interdisciplinaire ouderenzorg  
  Oncologie  
  Operatieverpleegkunde  
  Pediatrie en neonatologie  
  Zorgmanagement  
  Er zijn waarschijnlijk nog andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Thomas More, Campus Sint-Andries ()
    Sint-Andriesstraat 2
2000 Antwerpen
Katholieke Hogeschool VIVES, Campus Brugge (26A)
    Xaverianenstraat 10
8200 Sint-Michiels
Hogeschool Gent, Campus Vesalius (23C)
    Keramiekstraat 80
9000 Gent
Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg (22A)
    Voetweg 66
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 23-04-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.