Opleiding: Logopedie en audiologie
Afstudeerrichting: Audiologie
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Gezondheidszorg
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Talen, Techniek,
Schoolvakken SO: Nederlands,
 
 
Klemtonen
 

Audioloog worden, doe je door binnen de opleiding Bachelor in Logopedie en Audiologie, te kiezen voor de afstudeerrichting Audiologie. Of je de keuze maakt bij de start of later in de opleiding, hangt af van de hogeschool die de opleiding organiseert.


Een audioloog is de paramedicus die zich focust op onderzoek en behandeling van iedereen met verminderd gehoor of evenwicht. Het doel is altijd om communicatie te optimaliseren.


In de opleiding tot audioloog vind je daarom volgende vakken terug in het programma:  • Medische vakken zoals anatomie, fysiologie en pathologie van het gehoor- en evenwichtsorgaan

  • Sociale en communicatieve vakken die focussen op communicatie en de relatie tussen zorgverlener en cliënten/patiënten

  • Basiswetenschappen, op een toegepast niveau, zoals akoestiek en technologie

  • Specifieke audiologische vakken die je onderdompelen in de wereld van gehooronderzoek, evenwicht, hoortoestellen, implantaten, gehoorbescherming, enz.


Een professionele bacheloropleiding bezorgt je een ruime basis aan theoretische kennis en stoomt je helemaal klaar voor het werkveld. Praktijklessen en stage in de verschillende domeinen van de audiologie zijn hierbij belangrijke werkvormen.


Is deze opleiding iets voor jou?


Je hebt interesse in de gezondheidssector en wil graag samenwerken met andere zorgverleners.
Je bent gedreven om een correct gehoor- of evenwichtsonderzoek af te nemen bij jonge, volwassen of oudere patiënten.
Je bent geboeid door de technologie die je kan inzetten om het gehoor, en dus ook de communicatie, van personen met verminderd gehoor te verbeteren.
Je bent sociaal en empathisch en wil resultaatgericht en nauwkeurig werken.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Audiologen zijn gespecialiseerd in het opsporen van gehoorstoornissen, in het technisch onderzoek ter evaluatie van gehoor- en evenwichtsfuncties, in het aanpassen van gehoorapparaten na gehoormeting bij slechthorenden en in het uitvoeren van metingen ter controle van het functioneren van hoortoestellen.
Zij staan daarbij in voor de begeleiding van de patiënten en werken samen met artsen en andere paramedici. Zij kunnen een erkenningsnummer krijgen bij het RIZIV als gehoorprothesist.
Zij kunnen ook worden ingeschakeld bij het invoeren van geluidsmetingen in het kader van de preventie van gehoorbeschadiging door lawaai.
Op basis van deze metingen kunnen zij voorstellen doen in verband met het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen en de aard ervan.
Audiologen vinden vooral werk in de neus-, keel- en oorpraktijken in de ziekenhuizen, in hoor- en revalidatiecentra, in MPI’s, in arbeidsgeneeskundige diensten, in bedrijven waar zij worden ingeschakeld in de bestrijding van lawaaihinder en in overheidsinstellingen die het opsporen en bestrijden van lawaaihinder tot doel hebben.
Ze kunnen werken in dienstverband of op zelfstandige basis.
Meer info via deze link.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichting van Logopedie en Audiologie is:

    Logopedie en audiologie : Logopedie (Professionele bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Thomas More, Campus Sint-Andries ()
    Sint-Andriesstraat 2
2000 Antwerpen
Hogeschool VIVES, Campus Brugge Xaverianenstraat (26A)
    Xaverianenstraat 10
8200 Sint-Michiels
HOGENT, Campus Vesalius (23C)
    Keramiekstraat 80
9000 Gent
Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg (22A)
    Voetweg 66
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 22-11-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.