Opleiding: Onderwijskunde
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

Je verwerft een stevige basis in zowel het domein van de psychologie als in de pedagogische wetenschappen. In de psychologie bestudeer je het gedrag van de individuele mens. De pedagogische wetenschappen laten je kennismaken met onderwijs, opvoeding en vorming in diverse contexten. Daarnaast krijg je een inleiding in een aantal aanverwante disciplines zoals de menselijke biologie, genetica, wijsbegeerte en sociologie. Je ontwikkelt je zo tijdens de opleiding tot een expert in menselijk gedrag, opvoeding, onderwijs en vorming.


Tijdens de opleiding is er bijzondere aandacht voor een kritische en onderzoekende houding. Op het einde van de bachelor word je uitgedaagd om al je kennis en vaardigheden samen te brengen voor het uitwerken van een integrerende onderzoeksopdracht.


Voor wie? • Je hebt interesse in hoe mensen ontwikkelen, leren en functioneren in verschillende contexten en wilt menselijk gedrag op een wetenschappelijke manier bestuderen.

 • Je hebt een kritisch blik en wilt onderzoek begrijpen, evalueren en zelf uitvoeren.

 • Je bent empathisch en sociaal vaardig en je respecteert diversiteit.

 • Je bent vlot in het Nederlands en in het Engels.

 • Je hebt een degelijke wiskundige voorkennis en/of de motivatie om die bij te schaven.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 120 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Bachelors in de onderwijskunde hebben een zeer brede opleiding achter de rug, hierdoor kunnen ze in het werkveld nog verschillende kanten uit. Afhankelijk van de master en afstudeerrichting die je kiest na de bachelor onderwijskunde kan je in volgende sectoren terecht komen:
Onderwijs en vorming: • Vormings- en educatieve diensten

 • Onderwijs (leraar, lector, coördinator, pedagogisch begeleider, beleidsondersteuner, CLB…)

 • Onderwijsbeleid (EU, OESO, Ministerie, koepels/onderwijsnetten, stedelijk onderwijsbeleid…)

 • Bredere educatieve sector (uitgeverijen, musea,...)

 • Arbeids- en opleidingsconsultancy, HRM-diensten

 • Ontwikkelingssamenwerking


Orthopedagogiek: • Welzijnssector (Kind & Gezin, gehandicaptenzorg, vertrouwenscentra voor kindermishandeling…)

 • Centra Geestelijke Gezondheidszorg

 • Bijzondere jeugdzorg (dagopvang, verwijzende instanties…)

 • Onderwijs (CLB, buitengewoon onderwijs…)


Schoolpsychologie: • CLB

 • Bijzondere jeugdzorg

 • Revalidatiecentra

 • Centra voor leerstoornissen


Arbeids- en organisatiepsychologie • Personeelsdienst bedrijven, overheidsinstellingen…

 • Adviesbureaus voor diagnose en verbetering arbeidssituatie, organisatiestructuren, …

 • Loopbaanbegeleiding en –coaching


Klinische en gezondheidspsychologie • Diensten voor geestelijke gezondheidszorg

 • Psychiatrische centra

 • Bijzondere jeugdbijstand

 • Gezondheidspromotie

 • Zelfstandige praktijk


Theorie en onderzoek • Wetenschappelijk onderzoek

 • Studiediensten (mediasector, banken, marketing, …)

 • Universiteiten, hoger onderwijs


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Agogische wetenschappen  
  Clinical linguistics (E)  
  Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen  
  Educatieve studies  
  Educational sciences (E)  
  Educational studies (E)  
  Onderwijskunde  
  Opleidings- en onderwijswetenschappen  
  Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies  
  Pedagogische wetenschappen : Onderwijs- en vormingswetenschappen  
  Pedagogische wetenschappen : Orthopedagogiek  
  Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde  
  Psychologie : Arbeids- en organisatiepsychologie  
  Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid  
  Psychologie : Klinische psychologie  
  Psychologie : Klinische psychologie kinderen en jongeren  
  Psychologie : Klinische psychologie volwassenen en ouderen  
  Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie  
  Psychologie : Theorie en Onderzoek  
  Psychology : Theory and research (E)  
  Social and cultural anthropology (E)  
  Sociale en culturele antropologie  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
 • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
 • http://www.ugent.be/studiekiezer
 • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
 • http://www.associatie-antwerpen.be/
 • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
KU Leuven, Campus Kulak Kortrijk (2A)
    E.Sabbelaan 53
8500 Kortrijk
 
Gegevens bijgewerkt tot 09-06-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.