Opleiding: Onderwijskunde
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

Algemene info


De bachelor in de onderwijskunde is een unieke opleiding in Vlaanderen. De opleiding biedt jou een dubbele disciplinaire vorming waarbij zowel psychologische als pedagogische inhouden centraal staan, telkens met perspectief op leren, onderwijs en vorming. Hierdoor krijg je na de opleiding rechtstreeks toegang tot zowel de master psychologie als de master pedagogische wetenschappen.
Psychologie bestudeert het gedrag van de individuele mens om zo te kijken wat de oorzaak is van het gedrag of hoe het wordt beïnvloed. Binnen pedagogische wetenschappen staat naast onderwijs en vorming ook de opvoeding van diverse doelgroepen centraal. In de bachelor onderwijskunde komen beide disciplines uitgebreid aan bod.
Daarnaast leer je ook out-of-the-box denken. Een brede wetenschappelijke basisvorming zorgt ervoor dat je een beeld kan vormen over mens, opvoeding en onderwijs, ingebed in de maatschappelijke werkelijkheid.
Er gaat in de opleiding bijzondere aandacht naar methodologie, statistiek en de vorming van een onderzoekende houding. Aan het einde van de opleiding ben je ook in staat om onderzoek te begrijpen en uit te voeren.


Voor wie?
Je bent geboeid door het gedrag van de mens, het hoe en waarom van wat mensen doen, zeggen, denken en voelen. Je wilt meer leren over onderwijs, opvoeding en onderwijs en de rol van de maatschappelijke werkelijkheid waarin deze ingebed ligt.
Je hebt ook interesse in wetenschappelijk onderzoek en aanverwante disciplines zoals biologie, neurowetenschappen en sociologie.
We verwachten van jou geen  specifieke voorkennis, maar wel een wetenschappelijke ingesteldheid, een kritische blik en een goed analytisch denkvermogen.
Voor het doornemen van  wetenschappelijke literatuur is minstens een passieve kennis van Engels en Frans wenselijk.
In het beroepsleven zal je vooral met mensen bezig  zijn: een goed inlevingsvermogen, vlotte contactvaardigheid en sociale betrokkenheid zullen hierbij goed van pas komen.
Je bent luisterbereid, hebt respect voor diversiteit en staat open voor het maatschappelijke gebeuren. 
Aangezien je vaak in teamverband zult moeten werken, zijn vaardigheden zoals kunnen  samenwerken en vlot communiceren van belang.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 120 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Bachelors in de onderwijskunde hebben een zeer brede opleiding achter de rug, hierdoor kunnen ze in het werkveld nog verschillende kanten uit. Afhankelijk van de master en afstudeerrichting die je kiest na de bachelor onderwijskunde kan je in volgende sectoren terecht komen:
Onderwijs en vorming: • Vormings- en educatieve diensten

 • Onderwijs (leraar, lector, coördinator, pedagogisch begeleider, beleidsondersteuner, CLB…)

 • Onderwijsbeleid (EU, OESO, Ministerie, koepels/onderwijsnetten, stedelijk onderwijsbeleid…)

 • Bredere educatieve sector (uitgeverijen, musea,...)

 • Arbeids- en opleidingsconsultancy, HRM-diensten

 • Ontwikkelingssamenwerking


Orthopedagogiek: • Welzijnssector (Kind & Gezin, gehandicaptenzorg, vertrouwenscentra voor kindermishandeling…)

 • Centra Geestelijke Gezondheidszorg

 • Bijzondere jeugdzorg (dagopvang, verwijzende instanties…)

 • Onderwijs (CLB, buitengewoon onderwijs…)


Schoolpsychologie: • CLB

 • Bijzondere jeugdzorg

 • Revalidatiecentra

 • Centra voor leerstoornissen


Arbeids- en organisatiepsychologie • Personeelsdienst bedrijven, overheidsinstellingen…

 • Adviesbureaus voor diagnose en verbetering arbeidssituatie, organisatiestructuren, …

 • Loopbaanbegeleiding en –coaching


Klinische en gezondheidspsychologie • Diensten voor geestelijke gezondheidszorg

 • Psychiatrische centra

 • Bijzondere jeugdbijstand

 • Gezondheidspromotie

 • Zelfstandige praktijk


Theorie en onderzoek • Wetenschappelijk onderzoek

 • Studiediensten (mediasector, banken, marketing, …)

 • Universiteiten, hoger onderwijs


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Agogische wetenschappen  
  Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen  
  Educatieve studies  
  Educational sciences (E)  
  Educational studies (E)  
  Onderwijskunde  
  Opleidings- en onderwijswetenschappen  
  Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies  
  Pedagogische wetenschappen : Onderwijs- en vormingswetenschappen  
  Pedagogische wetenschappen : Orthopedagogiek  
  Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde  
  Psychologie : Arbeids- en organisatiepsychologie  
  Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid  
  Psychologie : Klinische en gezondheidspsychologie  
  Psychologie : Klinische psychologie  
  Psychologie : Schoolpsychologie  
  Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie  
  Psychologie : Theorie en Onderzoek  
  Psychology : Theory and research (E)  
  Social and cultural anthropology (E)  
  Sociale en culturele antropologie  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
 • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
 • http://www.ugent.be/studiekiezer
 • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
 • http://www.associatie-antwerpen.be/
 • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
KU Leuven, Campus Kulak Kortrijk (2A)
    E.Sabbelaan 53
8500 Kortrijk
 
Gegevens bijgewerkt tot 31-01-2018

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.