Mobiliteitswetenschappen - Academische bachelor

 

 De bacheloropleiding Mobiliteitswetenschappen bestaat uit 180 studiepunten en neemt een totale tijdsduur van 3 studiejaren in beslag. In deze opleiding staat mobiliteit centraal. De student verdiept zich in de relatie tussen mens (gedrag), maatschappij (beleid, omgeving/milieu) en modi (verplaatsingsmogelijkheden) en leert: • mobiliteitsuitdagingen (bv. Hoe omgaan met energieschaarste? Hoe omgaan met een vergrijzende bevolking die langer met de wagen wil blijven rijden?) te signaleren en hierin trends en ontwikkelingen op te sporen;

 • mobiliteitsvraagstukken (bv. Hoe een locatie bereikbaar houden? Hoe een buurt meer leefbaar en veiliger kan worden?) te analyseren, onderzoeken en bespreekbaar te maken;

 • oplossingen en maatregelen (bv. campagnes, infrastructureel ontwerp, slimme verkeerslichten) te formuleren, in te voeren en de effecten ervan te evalueren en bij te sturen indien nodig;

 • over deze oplossingen en maatregelen te communiceren met zowel andere deskundigen (bv. ingenieurs, juristen, economen, psychologen, ...), betrokkenen (bv. buurtbewoners, doelgroepen) als de overheid (bv. beleidsmakers, politici).


De bacheloropleiding Mobiliteitswetenschappen is een opleiding met vakken uit verschillende domeinen. In het studieprogramma vertaalt zich dit in 7 thematische leerlijnen:
(1) algemene verkeerskunde en mobiliteit, (2) gedrag, (3) techniek en infrastructuur, (4) omgevingsmanagement, (5) onderzoek en communicatie, (6) toepassen, (7) ondersteunende disciplines. Elke invalshoek wordt doorheen de bachelorjaren qua moeilijkheidsgraad en kennis geleidelijk opgebouwd en uitgebreid.


Verder is er in de bacheloropleiding Mobiliteitswetenschappen veel aandacht voor toepassingen in reallifepraktijkopdrachten (bv. fietsbeleidsplan voor gemeente uitwerken, meehelpen aan mobiliteitsplan voor WK veldrijden 2016 in Zolder) en excursies (bv. Hasselt, Gent, Maastricht).Voor wie?
Mobiliteitswetenschappen is een domein dat je nog niet bent tegengekomen in het secundair onderwijs. Uiteraard verwachten wij dan ook geen specifieke voorkennis van je met betrekking tot mobiliteitsthema’s.
In het eerste bachelorjaar Mobiliteitswetenschappen is statistiek een ondersteunend vak. Voor statistiek is een behoorlijke vaardigheid in elementaire rekentechnieken en basiskennis van een aantal fundamentele wiskundige/statistische begrippen vereist. Wiskunde is geen afzonderlijk opleidingsondereel in het bachelorcurriculum maar wordt in verschillende opleidingsonderdelen gebruikt om toepassingen binnen het vakgebied van Mobiliteitswetenschappen te begrijpen en te verklaren. Concreet betekent dit dat het wenselijk is dat een student in het secundair onderwijs minstens 4 u wiskunde heeft gevolgd. 
Voor wat betreft de voorkennis voor talen: is enkel van toepassing voor studenten die in het derde bachelorjaar kiezen voor een taal als keuzevak. Voor Frans en Engels wordt er verder gebouwd op wat je in het secundair onderwijs hebt geleerd. Voor Frans bestaat de mogelijkheid om je voorkennis op te frissen aan de hand van e-modules voor grammatica en algemene taalkennis (communicatieve vaardigheden). Voor Duits wordt geen voorkennis verwacht. 
Er wordt ruime belangstelling en kennis verwacht met betrekking tot de politieke, sociale en economische actualiteit, kennis van de hedendaagse geschiedenis, de recente ontwikkelingen op dit gebied en uiteraard belangstelling voor mobiliteit en verkeer.


Aanvullende info:

Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek Gebouw D


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)

Mobiliteitswetenschappen - Academische bachelor

Algemene info

 De bacheloropleiding Mobiliteitswetenschappen bestaat uit 180 studiepunten en neemt een totale tijdsduur van 3 studiejaren in beslag. In deze opleiding staat mobiliteit centraal. De student verdiept zich in de relatie tussen mens (gedrag), maatschappij (beleid, omgeving/milieu) en modi (verplaatsingsmogelijkheden) en leert: • mobiliteitsuitdagingen (bv. Hoe omgaan met energieschaarste? Hoe omgaan met een vergrijzende bevolking die langer met de wagen wil blijven rijden?) te signaleren en hierin trends en ontwikkelingen op te sporen;

 • mobiliteitsvraagstukken (bv. Hoe een locatie bereikbaar houden? Hoe een buurt meer leefbaar en veiliger kan worden?) te analyseren, onderzoeken en bespreekbaar te maken;

 • oplossingen en maatregelen (bv. campagnes, infrastructureel ontwerp, slimme verkeerslichten) te formuleren, in te voeren en de effecten ervan te evalueren en bij te sturen indien nodig;

 • over deze oplossingen en maatregelen te communiceren met zowel andere deskundigen (bv. ingenieurs, juristen, economen, psychologen, ...), betrokkenen (bv. buurtbewoners, doelgroepen) als de overheid (bv. beleidsmakers, politici).


De bacheloropleiding Mobiliteitswetenschappen is een opleiding met vakken uit verschillende domeinen. In het studieprogramma vertaalt zich dit in 7 thematische leerlijnen:
(1) algemene verkeerskunde en mobiliteit, (2) gedrag, (3) techniek en infrastructuur, (4) omgevingsmanagement, (5) onderzoek en communicatie, (6) toepassen, (7) ondersteunende disciplines. Elke invalshoek wordt doorheen de bachelorjaren qua moeilijkheidsgraad en kennis geleidelijk opgebouwd en uitgebreid.


Verder is er in de bacheloropleiding Mobiliteitswetenschappen veel aandacht voor toepassingen in reallifepraktijkopdrachten (bv. fietsbeleidsplan voor gemeente uitwerken, meehelpen aan mobiliteitsplan voor WK veldrijden 2016 in Zolder) en excursies (bv. Hasselt, Gent, Maastricht).Voor wie?
Mobiliteitswetenschappen is een domein dat je nog niet bent tegengekomen in het secundair onderwijs. Uiteraard verwachten wij dan ook geen specifieke voorkennis van je met betrekking tot mobiliteitsthema’s.
In het eerste bachelorjaar Mobiliteitswetenschappen is statistiek een ondersteunend vak. Voor statistiek is een behoorlijke vaardigheid in elementaire rekentechnieken en basiskennis van een aantal fundamentele wiskundige/statistische begrippen vereist. Wiskunde is geen afzonderlijk opleidingsondereel in het bachelorcurriculum maar wordt in verschillende opleidingsonderdelen gebruikt om toepassingen binnen het vakgebied van Mobiliteitswetenschappen te begrijpen en te verklaren. Concreet betekent dit dat het wenselijk is dat een student in het secundair onderwijs minstens 4 u wiskunde heeft gevolgd. 
Voor wat betreft de voorkennis voor talen: is enkel van toepassing voor studenten die in het derde bachelorjaar kiezen voor een taal als keuzevak. Voor Frans en Engels wordt er verder gebouwd op wat je in het secundair onderwijs hebt geleerd. Voor Frans bestaat de mogelijkheid om je voorkennis op te frissen aan de hand van e-modules voor grammatica en algemene taalkennis (communicatieve vaardigheden). Voor Duits wordt geen voorkennis verwacht. 
Er wordt ruime belangstelling en kennis verwacht met betrekking tot de politieke, sociale en economische actualiteit, kennis van de hedendaagse geschiedenis, de recente ontwikkelingen op dit gebied en uiteraard belangstelling voor mobiliteit en verkeer.


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek Gebouw D


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Mobiliteitswetenschappen 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Studiegebied: Verkeerskunde

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen, Toegepaste economie, Vervoer,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied

een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Van verkeersdeskundigen wordt verwacht dat ze mobiliteits- en verkeersproblemen kunnen herkennen, analyseren en gestructureerd weten aan te pakken.
Streven naar duurzame ontwikkelingen met aandacht voor financiële, wettelijke en milieuaspecten is een permanente opdracht.
Ze zijn allround inzetbaar doch vanuit het keuzetraject komen ze terecht in ingenieurs- en ontwerpbureaus (technisch traject), in het bedrijfsleven of in de overheidssector (economisch traject).
Ze geven ook vaak opleiding en voorlichting en staan in voor sensibiliseringscampagnes (sociaal traject).
Verkeersdeskundigen kunnen aan de slag bij de Federale en Gewestelijke Overheid (Administratie wegen en verkeer, gemeentebesturen), bij diensten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn), als ontwerper bij advies- en planbureaus, bij de Onderzoekscel van de politie, bij belangenverenigingen (Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Belgisch instituut voor de verkeersveiligheid), bij beroepsverenigingen (o.a. FEBIAC), in onderwijs en onderzoek, maar ook bij fabrikanten en verzekeringsmaatschappijen.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Stedenbouwkundige
Verkeersdeskundige


Gegevens bijgewerkt tot 06-03-2020

Mobiliteitswetenschappen - Academische bachelor

Algemene info

 De bacheloropleiding Mobiliteitswetenschappen bestaat uit 180 studiepunten en neemt een totale tijdsduur van 3 studiejaren in beslag. In deze opleiding staat mobiliteit centraal. De student verdiept zich in de relatie tussen mens (gedrag), maatschappij (beleid, omgeving/milieu) en modi (verplaatsingsmogelijkheden) en leert: • mobiliteitsuitdagingen (bv. Hoe omgaan met energieschaarste? Hoe omgaan met een vergrijzende bevolking die langer met de wagen wil blijven rijden?) te signaleren en hierin trends en ontwikkelingen op te sporen;

 • mobiliteitsvraagstukken (bv. Hoe een locatie bereikbaar houden? Hoe een buurt meer leefbaar en veiliger kan worden?) te analyseren, onderzoeken en bespreekbaar te maken;

 • oplossingen en maatregelen (bv. campagnes, infrastructureel ontwerp, slimme verkeerslichten) te formuleren, in te voeren en de effecten ervan te evalueren en bij te sturen indien nodig;

 • over deze oplossingen en maatregelen te communiceren met zowel andere deskundigen (bv. ingenieurs, juristen, economen, psychologen, ...), betrokkenen (bv. buurtbewoners, doelgroepen) als de overheid (bv. beleidsmakers, politici).


De bacheloropleiding Mobiliteitswetenschappen is een opleiding met vakken uit verschillende domeinen. In het studieprogramma vertaalt zich dit in 7 thematische leerlijnen:
(1) algemene verkeerskunde en mobiliteit, (2) gedrag, (3) techniek en infrastructuur, (4) omgevingsmanagement, (5) onderzoek en communicatie, (6) toepassen, (7) ondersteunende disciplines. Elke invalshoek wordt doorheen de bachelorjaren qua moeilijkheidsgraad en kennis geleidelijk opgebouwd en uitgebreid.


Verder is er in de bacheloropleiding Mobiliteitswetenschappen veel aandacht voor toepassingen in reallifepraktijkopdrachten (bv. fietsbeleidsplan voor gemeente uitwerken, meehelpen aan mobiliteitsplan voor WK veldrijden 2016 in Zolder) en excursies (bv. Hasselt, Gent, Maastricht).Voor wie?
Mobiliteitswetenschappen is een domein dat je nog niet bent tegengekomen in het secundair onderwijs. Uiteraard verwachten wij dan ook geen specifieke voorkennis van je met betrekking tot mobiliteitsthema’s.
In het eerste bachelorjaar Mobiliteitswetenschappen is statistiek een ondersteunend vak. Voor statistiek is een behoorlijke vaardigheid in elementaire rekentechnieken en basiskennis van een aantal fundamentele wiskundige/statistische begrippen vereist. Wiskunde is geen afzonderlijk opleidingsondereel in het bachelorcurriculum maar wordt in verschillende opleidingsonderdelen gebruikt om toepassingen binnen het vakgebied van Mobiliteitswetenschappen te begrijpen en te verklaren. Concreet betekent dit dat het wenselijk is dat een student in het secundair onderwijs minstens 4 u wiskunde heeft gevolgd. 
Voor wat betreft de voorkennis voor talen: is enkel van toepassing voor studenten die in het derde bachelorjaar kiezen voor een taal als keuzevak. Voor Frans en Engels wordt er verder gebouwd op wat je in het secundair onderwijs hebt geleerd. Voor Frans bestaat de mogelijkheid om je voorkennis op te frissen aan de hand van e-modules voor grammatica en algemene taalkennis (communicatieve vaardigheden). Voor Duits wordt geen voorkennis verwacht. 
Er wordt ruime belangstelling en kennis verwacht met betrekking tot de politieke, sociale en economische actualiteit, kennis van de hedendaagse geschiedenis, de recente ontwikkelingen op dit gebied en uiteraard belangstelling voor mobiliteit en verkeer.


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek Gebouw D


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Mobiliteitswetenschappen 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Studiegebied: Verkeerskunde

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen, Toegepaste economie, Vervoer,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied

een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Van verkeersdeskundigen wordt verwacht dat ze mobiliteits- en verkeersproblemen kunnen herkennen, analyseren en gestructureerd weten aan te pakken.
Streven naar duurzame ontwikkelingen met aandacht voor financiële, wettelijke en milieuaspecten is een permanente opdracht.
Ze zijn allround inzetbaar doch vanuit het keuzetraject komen ze terecht in ingenieurs- en ontwerpbureaus (technisch traject), in het bedrijfsleven of in de overheidssector (economisch traject).
Ze geven ook vaak opleiding en voorlichting en staan in voor sensibiliseringscampagnes (sociaal traject).
Verkeersdeskundigen kunnen aan de slag bij de Federale en Gewestelijke Overheid (Administratie wegen en verkeer, gemeentebesturen), bij diensten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn), als ontwerper bij advies- en planbureaus, bij de Onderzoekscel van de politie, bij belangenverenigingen (Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, Belgisch instituut voor de verkeersveiligheid), bij beroepsverenigingen (o.a. FEBIAC), in onderwijs en onderzoek, maar ook bij fabrikanten en verzekeringsmaatschappijen.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Stedenbouwkundige
Verkeersdeskundige


Gegevens bijgewerkt tot 06-03-2020