Musical - Professionele bachelor

 

In deze opleiding leer je de techniek van de drie basisdisciplines zang, spel en dans via professionele training afzonderlijk aan. De opleiding wordt verspreid over 4 jaar. 


Algemeen


In de eerste twee jaren van je opleiding brengen we de disciplines samen in projecten binnenshuis.
In het derde en vierde jaar gebeurt dat via openbare producties. Je krijgt de kans om je meer te specialiseren via keuzevakken en extra competenties.


De musicalopleiding steunt op 3 pijlers: • acteren, 

 • zingen 

 • en dansen.


Die drie disciplines worden aangescherpt via geïntegreerde toepassing, waarbij de nadruk ligt op creativiteit, zelfwerkzaamheid en de individuele ontwikkeling tot flexibele, professioneel inzetbare artiesten, met kennis van repertoire en tools voor innovatie.
Op je programma staan ook ondersteunende vakken als dans, zang, close harmony, dictie en fonetica, analyse en productie-assistentie.


Vanaf dit academiejaar wordt de Musical-opleiding uitgebreid met een Academische Master van 60 studiepunten. (Via een schakejaar)


Met deze academische masteropleiding willen we studenten de mogelijkheid verschaffen om af te studeren als autonome, onderzoekende kunstenaars die hun eigen projecten op touw kunnen zetten en een weerwoord kunnen bieden aan de huidige beoefening van de musicalkunsten.


De bacheloropleiding Musical leidt uitstekende uitvoerende musicalartiesten op die schitteren in (inter)nationale producties.
Met de masteropleiding willen we een stap verder gaan en inspelen op de nood aan een parallel circuit waarbij nieuwe visies en conceptuele vernieuwing centraal staan. Dit leidt op hun beurt tot nieuwe uitvoeringspraktijken, originele creaties van eigen bodem of gedurfde bewerkingen van bestaand materiaal.


De masteropleiding zorgt er bovendien ook voor dat we onze musicaltalenten in Vlaanderen houden. Het is zo dat vele nu na hun bacheloropleiding een master volgen in het buitenland, waar een vijfjarige musicalopleiding al langer bestaat. 


EhB biedt eveneens het schakeljaar aan om vanuit een professionele bachelor toegelaten te worden tot de academische opleiding


Is deze opleiding iets voor jou?


Je hebt een passie voor acteren, zingen en dansen en droomt van een carrière op het podium. Dan zit je helemaal op je plek in deze opleiding Musical.


Een greep uit de mogelijkheden nadien: • meewerken in een internationale productie, 

 • meer intimistisch theater spelen

 • de dubbing voor een animatiefilm verzorgen,

 • ...


Aanvullende info:

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kaai


Studiepunten

180

Musical - Professionele bachelor

Algemene info

In deze opleiding leer je de techniek van de drie basisdisciplines zang, spel en dans via professionele training afzonderlijk aan. De opleiding wordt verspreid over 4 jaar. 


Algemeen


In de eerste twee jaren van je opleiding brengen we de disciplines samen in projecten binnenshuis.
In het derde en vierde jaar gebeurt dat via openbare producties. Je krijgt de kans om je meer te specialiseren via keuzevakken en extra competenties.


De musicalopleiding steunt op 3 pijlers: • acteren, 

 • zingen 

 • en dansen.


Die drie disciplines worden aangescherpt via geïntegreerde toepassing, waarbij de nadruk ligt op creativiteit, zelfwerkzaamheid en de individuele ontwikkeling tot flexibele, professioneel inzetbare artiesten, met kennis van repertoire en tools voor innovatie.
Op je programma staan ook ondersteunende vakken als dans, zang, close harmony, dictie en fonetica, analyse en productie-assistentie.


Vanaf dit academiejaar wordt de Musical-opleiding uitgebreid met een Academische Master van 60 studiepunten. (Via een schakejaar)


Met deze academische masteropleiding willen we studenten de mogelijkheid verschaffen om af te studeren als autonome, onderzoekende kunstenaars die hun eigen projecten op touw kunnen zetten en een weerwoord kunnen bieden aan de huidige beoefening van de musicalkunsten.


De bacheloropleiding Musical leidt uitstekende uitvoerende musicalartiesten op die schitteren in (inter)nationale producties.
Met de masteropleiding willen we een stap verder gaan en inspelen op de nood aan een parallel circuit waarbij nieuwe visies en conceptuele vernieuwing centraal staan. Dit leidt op hun beurt tot nieuwe uitvoeringspraktijken, originele creaties van eigen bodem of gedurfde bewerkingen van bestaand materiaal.


De masteropleiding zorgt er bovendien ook voor dat we onze musicaltalenten in Vlaanderen houden. Het is zo dat vele nu na hun bacheloropleiding een master volgen in het buitenland, waar een vijfjarige musicalopleiding al langer bestaat. 


EhB biedt eveneens het schakeljaar aan om vanuit een professionele bachelor toegelaten te worden tot de academische opleiding


Is deze opleiding iets voor jou?


Je hebt een passie voor acteren, zingen en dansen en droomt van een carrière op het podium. Dan zit je helemaal op je plek in deze opleiding Musical.


Een greep uit de mogelijkheden nadien: • meewerken in een internationale productie, 

 • meer intimistisch theater spelen

 • de dubbing voor een animatiefilm verzorgen,

 • ...


Studiepunten

180


Instellingen:

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kaai


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Musical 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Muziek en Podiumkunsten

Belangstellingsdomeinen: Muziek, Plastische kunsten,

Schoolvakken SO: Dans, Expressie, Muziekleer, Zang,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Het aantal vrijstellingen dat je kan krijgen kan per opleiding en per hogeschool verschillen. Voor meer info neem je best contact op met de instelling.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Nijverheidskaai 170  1070 Anderlecht

Beroepsuitwegen

De afgestudeerden kunnen het beroep van toneelacteur, kleinkunstenaar, orator, verteller, commentator, animator, performer, interviewer, lector, omroeper bij radio en televisie, presentator van tentoonstellingen en podiumevenementen uitoefenen.
Uiteraard komen ze ook terecht in musicals in Vlaanderen en Nederland.
Of een carrière succesvol start of verloopt, zal vooral afhangen van de persoonlijke kwaliteiten, de verworven deskundigheid en stijl.
Er mag wel benadrukt worden dat, om zich in het beroep te handhaven, men aan zeer zware fysieke en intellectuele eisen moet voldoen en men bestand moet zijn tegen de wisselvalligheden van het milieu en van de appreciatie van het publiek.
De meeste acteurs hebben een contract van beperkte duur, dat hernieuwbaar is.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Choreograaf
Danser
Dansleraar
Muzikant

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 12-06-2024

Musical - Professionele bachelor

Algemene info

In deze opleiding leer je de techniek van de drie basisdisciplines zang, spel en dans via professionele training afzonderlijk aan. De opleiding wordt verspreid over 4 jaar. 


Algemeen


In de eerste twee jaren van je opleiding brengen we de disciplines samen in projecten binnenshuis.
In het derde en vierde jaar gebeurt dat via openbare producties. Je krijgt de kans om je meer te specialiseren via keuzevakken en extra competenties.


De musicalopleiding steunt op 3 pijlers: • acteren, 

 • zingen 

 • en dansen.


Die drie disciplines worden aangescherpt via geïntegreerde toepassing, waarbij de nadruk ligt op creativiteit, zelfwerkzaamheid en de individuele ontwikkeling tot flexibele, professioneel inzetbare artiesten, met kennis van repertoire en tools voor innovatie.
Op je programma staan ook ondersteunende vakken als dans, zang, close harmony, dictie en fonetica, analyse en productie-assistentie.


Vanaf dit academiejaar wordt de Musical-opleiding uitgebreid met een Academische Master van 60 studiepunten. (Via een schakejaar)


Met deze academische masteropleiding willen we studenten de mogelijkheid verschaffen om af te studeren als autonome, onderzoekende kunstenaars die hun eigen projecten op touw kunnen zetten en een weerwoord kunnen bieden aan de huidige beoefening van de musicalkunsten.


De bacheloropleiding Musical leidt uitstekende uitvoerende musicalartiesten op die schitteren in (inter)nationale producties.
Met de masteropleiding willen we een stap verder gaan en inspelen op de nood aan een parallel circuit waarbij nieuwe visies en conceptuele vernieuwing centraal staan. Dit leidt op hun beurt tot nieuwe uitvoeringspraktijken, originele creaties van eigen bodem of gedurfde bewerkingen van bestaand materiaal.


De masteropleiding zorgt er bovendien ook voor dat we onze musicaltalenten in Vlaanderen houden. Het is zo dat vele nu na hun bacheloropleiding een master volgen in het buitenland, waar een vijfjarige musicalopleiding al langer bestaat. 


EhB biedt eveneens het schakeljaar aan om vanuit een professionele bachelor toegelaten te worden tot de academische opleiding


Is deze opleiding iets voor jou?


Je hebt een passie voor acteren, zingen en dansen en droomt van een carrière op het podium. Dan zit je helemaal op je plek in deze opleiding Musical.


Een greep uit de mogelijkheden nadien: • meewerken in een internationale productie, 

 • meer intimistisch theater spelen

 • de dubbing voor een animatiefilm verzorgen,

 • ...


Studiepunten

180


Instellingen:

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kaai


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Musical 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Muziek en Podiumkunsten

Belangstellingsdomeinen: Muziek, Plastische kunsten,

Schoolvakken SO: Dans, Expressie, Muziekleer, Zang,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Het aantal vrijstellingen dat je kan krijgen kan per opleiding en per hogeschool verschillen. Voor meer info neem je best contact op met de instelling.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Nijverheidskaai 170  1070 Anderlecht

Beroepsuitwegen

De afgestudeerden kunnen het beroep van toneelacteur, kleinkunstenaar, orator, verteller, commentator, animator, performer, interviewer, lector, omroeper bij radio en televisie, presentator van tentoonstellingen en podiumevenementen uitoefenen.
Uiteraard komen ze ook terecht in musicals in Vlaanderen en Nederland.
Of een carrière succesvol start of verloopt, zal vooral afhangen van de persoonlijke kwaliteiten, de verworven deskundigheid en stijl.
Er mag wel benadrukt worden dat, om zich in het beroep te handhaven, men aan zeer zware fysieke en intellectuele eisen moet voldoen en men bestand moet zijn tegen de wisselvalligheden van het milieu en van de appreciatie van het publiek.
De meeste acteurs hebben een contract van beperkte duur, dat hernieuwbaar is.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Choreograaf
Danser
Dansleraar
Muzikant

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 12-06-2024