Opleiding: Musical
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Muziek en Podiumkunsten
Belangstellingsdomeinen: Muziek, Plastische kunsten,
Schoolvakken SO: Dans, Expressie, Muziekleer, Zang,
 
 
Bijzondere toelating
 

Er wordt een artistieke toelatingsproef afgenomen, waarin gekeken wordt naar het aanwezige potentieel op de drie gebieden: zang, spel en dans.

 
Klemtonen
 

 


De musicalopleiding steunt op 3 pijlers: acteren, zingen en dansen.
De musicalafdeling leidt getalenteerde studenten op in de geïntegreerde toepassing van 3 artistieke disciplines: zang, drama en dans, met nadruk op de creatieve toepassing van verworven technieken, zelfwerkzaamheid en individuele ontwikkeling tot flexibele, professioneel inzetbare artiesten, met kennis van repertoire en tools voor innovatie.
Deze vaardigheden worden ontwikkeld in cursussen en in concrete producties onder leiding van gastregisseurs. Daarnaast zijn er ondersteuningsvakken als dans, zang, close harmony, dictie en fonetica, analyse en productie assistentie.
Er zijn geen specifieke afstudeerrichtingen.
De opleiding richt zich inhoudelijk op de continentale Europese traditie waarbij grote nadruk ligt op dramaturgisch inzicht en diepgang.


De 240 studiepunten worden enkel aangeboden in een 4-jarige bachelor van 60 studiepunten per jaar.

 
Studiepunten
  240
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De afgestudeerden kunnen het beroep van toneelacteur, kleinkunstenaar, orator, verteller, commentator, animator, performer, interviewer, lector, omroeper bij radio en televisie, presentator van tentoonstellingen en podiumevenementen uitoefenen.
Uiteraard komen ze ook terecht in musicals in Vlaanderen en Nederland.
Of een carrière succesvol start of verloopt, zal vooral afhangen van de persoonlijke kwaliteiten, de verworven deskundigheid en stijl.
Er mag wel benadrukt worden dat, om zich in het beroep te handhaven, men aan zeer zware fysieke en intellectuele eisen moet voldoen en men bestand moet zijn tegen de wisselvalligheden van het milieu en van de appreciatie van het publiek.
De meeste acteurs hebben een contract van beperkte duur, dat hernieuwbaar is.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 
Er zijn geen Ba-na-Ba's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Erasmushogeschool Brussel, Campus Kaai ()
    Nijverheidskaai 170
1070 Anderlecht
 
Gegevens bijgewerkt tot 23-04-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.