Opleiding: Musical
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Muziek en Podiumkunsten
Belangstellingsdomeinen: Muziek, Plastische kunsten,
Schoolvakken SO: Dans, Expressie, Muziekleer, Zang,
 
 
Bijzondere toelating
 

Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.

 
Klemtonen
 

In deze opleiding leer je de techniek van de drie basisdisciplines zang, spel en dans via professionele training afzonderlijk aan. De opleiding wordt verspreid over 4 jaar. 


Algemeen


In de eerste twee jaren van je opleiding brengen we de disciplines samen in projecten binnenshuis.
In het derde en vierde jaar gebeurt dat via openbare producties. Je krijgt de kans om je meer te specialiseren via keuzevakken en extra competenties.


De musicalopleiding steunt op 3 pijlers:  • acteren, 

  • zingen 

  • en dansen.


Die drie disciplines worden aangescherpt via geïntegreerde toepassing, waarbij de nadruk ligt op creativiteit, zelfwerkzaamheid en de individuele ontwikkeling tot flexibele, professioneel inzetbare artiesten, met kennis van repertoire en tools voor innovatie.
Op je programma staan ook ondersteunende vakken als dans, zang, close harmony, dictie en fonetica, analyse en productie-assistentie.


Vanaf dit academiejaar wordt de Musical-opleiding uitgebreid met een Academische Master van 60 studiepunten. (Via een schakejaar)


Met deze academische masteropleiding willen we studenten de mogelijkheid verschaffen om af te studeren als autonome, onderzoekende kunstenaars die hun eigen projecten op touw kunnen zetten en een weerwoord kunnen bieden aan de huidige beoefening van de musicalkunsten.


De bacheloropleiding Musical leidt uitstekende uitvoerende musicalartiesten op die schitteren in (inter)nationale producties.
Met de masteropleiding willen we een stap verder gaan en inspelen op de nood aan een parallel circuit waarbij nieuwe visies en conceptuele vernieuwing centraal staan. Dit leidt op hun beurt tot nieuwe uitvoeringspraktijken, originele creaties van eigen bodem of gedurfde bewerkingen van bestaand materiaal.


De masteropleiding zorgt er bovendien ook voor dat we onze musicaltalenten in Vlaanderen houden. Het is zo dat vele nu na hun bacheloropleiding een master volgen in het buitenland, waar een vijfjarige musicalopleiding al langer bestaat. 


EhB biedt eveneens het schakeljaar aan om vanuit een professionele bachelor toegelaten te worden tot de academische opleiding


Is deze opleiding iets voor jou?


Je hebt een passie voor acteren, zingen en dansen en droomt van een carrière op het podium. Dan zit je helemaal op je plek in deze opleiding Musical.


Een greep uit de mogelijkheden nadien:  • meewerken in een internationale productie, 

  • meer intimistisch theater spelen

  • de dubbing voor een animatiefilm verzorgen,

  • ...

 
Studiepunten
  240
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De afgestudeerden kunnen het beroep van toneelacteur, kleinkunstenaar, orator, verteller, commentator, animator, performer, interviewer, lector, omroeper bij radio en televisie, presentator van tentoonstellingen en podiumevenementen uitoefenen.
Uiteraard komen ze ook terecht in musicals in Vlaanderen en Nederland.
Of een carrière succesvol start of verloopt, zal vooral afhangen van de persoonlijke kwaliteiten, de verworven deskundigheid en stijl.
Er mag wel benadrukt worden dat, om zich in het beroep te handhaven, men aan zeer zware fysieke en intellectuele eisen moet voldoen en men bestand moet zijn tegen de wisselvalligheden van het milieu en van de appreciatie van het publiek.
De meeste acteurs hebben een contract van beperkte duur, dat hernieuwbaar is.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Erasmushogeschool Brussel, Campus Kaai ()
    Nijverheidskaai 170
1070 Anderlecht
 
Gegevens bijgewerkt tot 24-11-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.