Wat?

(Jong)Volwassenen kunnen via het Secundair volwassenenonderwijs (SVO) een secundair diploma behalen. Enkel de diplomagerichte opleidingen komen hiervoor in aanmerking. In de volksmond worden deze opleidingen ook wel Tweedekansonderwijs genoemd.
Let wel: Als de opleiding die je wenst te volgen aanleunt bij een ASO- richting of eerder bij een TSO/BSO- richting, dien je een ander traject te volgen om je diploma te behalen. Voor een beroepsgerichte opleiding leg je 2 trajecten af. Bedoeling is dat je voldoende algemene vorming hebt gevolgd.

 Veelgestelde vragen

De RVA beweert dat ik voor minimum 20 lestijden per week moet ingeschreven zijn wil ik mijn recht op het Groeipakket (vroegere kinderbijslag) behouden tot mijn 25e. Klopt dat?


Moet ik voor de 2 trajecten slagen om mijn diploma SO te behalen via een Beroepsspecifieke opleiding (CVO) ?


Krijg ik in het Centrum voor VolwassenenOnderwijs (CVO) ondersteuning voor mijn leerprobleem, beperking of ontwikkelingsstoornis?


Klopt het dat er centra voor volwassenenonderwijs (CVO) zijn die 2 verschillende programma's algemene vakken (Aanvullende Algemene Vorming- AAV) aanbieden?


Hoeveel kost het om mijn diploma SO te behalen via het CVO?


Wat is de waarde van een diploma SO behaald in een CVO?


Waarvoor kan een diploma secundair onderwijs (SO) interessant zijn?


Kan ik een opleiding in een CVO volgen tijdens mijn beroepsinschakelingstijd (vroeger: wachttijd)?


Kan ik mijn kinderbijslag behouden als ik een opleiding binnen het secundair volwassenenonderwijs volg?


Waar organiseert men secundair volwassenenonderwijs?


Kan ik vrijstellingen behalen?


Moet ik de diplomagerichte vorming en de Aanvullende Algemene Vorming (AAV) tegelijkertijd volgen?


Krijg ik een studietoelage als ik les volg in het secundair volwassenenonderwijs?


Ik behaalde in 6 ASO een C-attest. 
Kan ik via het secundair volwassenenonderwijs een diploma SO behalen?


Hoe kan ik mijn diploma SO behalen via het secundair volwassenenonderwijs (SVO)?


Moet ik nog gaan stempelen als ik les volg aan een CVO?


Kan ik educatief verlof krijgen?


Moet ik de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) en de diplomagerichte vorming volgen in hetzelfde Centrum Voor Volwassenenonderwijs (CVO)?


Wat is het verschil tussen een certificaat en een diploma, beiden behaald in het CVO?


Kan ik een schoolabonnement krijgen als ik les volg bij een CVO?


Klopt het dat ik binnen het secundair volwassenenonderwijs geen enkele kso-opleiding kan volgen om een diploma secundair onderwijs te behalen?


Leiden alle opleidingen binnen het secundair volwassenenonderwijs naar een diploma Secundair Onderwijs?


Kan ik om mijn diploma SO te behalen via het secundair volwassenenonderwijs, kiezen tussen verschillende beroepsgerichte opleidingen?


Is het secundair volwassenenonderwijs hetzelfde als het Tweedekansonderwijs?


Wie kan het diploma SO behalen via secundair volwassenenonderwijs?


Kan ik binnen een Centrum voor VolwassenenOnderwijs (CVO) dezelfde studierichtingen volgen als binnen een secundaire school?


Leg ik dezelfde weg af als ik kies voor een opleiding op ASO- niveau dan wanneer ik kies voor een opleiding op TSO/BSO-niveau om mijn diploma SO te behalen ?


Moet ik altijd 2 trajecten volgen als ik mijn diploma SO wil behalen in het secundair volwassenenonderwijs via een beroepsgerichte (TSO/BSO) opleiding?


Waarom moet ik 2 opleidingen combineren als ik mijn diploma SO wil behalen via een beroepsspecifieke opleiding?


Welke opleidingen van ASO- niveau kan ik volgen in het secundair volwassenenonderwijs?


Welke diplomagerichte opleidingen (tso/bso) kan ik volgen in het secundair volwassenenonderwijs?


Hoe lang duurt het om een diploma SO te behalen via het secundair volwassenenonderwijs?


Organiseert men in alle Centra voor Volwassenenonderwijs alle diplomagerichte opleidingen?


Maakt men binnen het secundair volwassenenonderwijs een verschil tussen tso- en bso- opleidingen?


Wat is het verschil tussen les volgen in een secundaire school en in een CVO?


Hoe is het secundair volwassenenonderwijs georganiseerd?


Mag ik in een CVO kiezen hoe mijn studieprogramma er uit ziet?


Wat moet ik mij voorstellen bij de opleiding ‘Aanvullende Algemene Vorming’ (AAV)?


Worden alle examens in het CVO georganiseerd op het einde van het schooljaar?


Wie bepaalt of ik vrijstellingen krijg?