Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie IV - Syntra ondernemersopleidingen

  


Opleiding "Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie IV"

Deze opleiding richt zich naar houders van het 'Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek' of van 'Certificaat in de koeltechniek' én het bewijs van erkenning.  
Dit certificaat en het bewijs van erkenning moeten om de vijf jaar vernieuwd worden, wil de technicus koeltechnische handelingen blijven uitvoeren.  
Deze examens beantwoorden aan het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici en aan het BVR van 18 maart 2016 inzake wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en werking, dat o.a. de instructies bevat over de organisatie van de examens voor koeltechniek (van kracht vanaf 05.09.2016).
Dit certificaat van bekwaamheid is een certificaat zoals bedoeld in de Uitvoeringsverordening EU nr. 2015/2067 van de Commissie van 17 november 2015. Het certificaat is geldig in de hele Europese Unie.  
Om deze activiteiten uit te voeren in het Vlaamse Gewest, is echter ook een erkenning door LNE vereist.
Technici die binnen het Vlaamse Gewest een "Europees certificaat" behaald hebben, worden van rechtswege erkend, mits er een retributie betaald wordt.   

 

Opleidingsduur

Afhankelijk van het gekozen traject

 

Interessante links


 

Waar kan ik "Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie IV" volgen?

Syntra Antwerpen & Vlaams Brabant - Campus Mechelen
Oude Baan 2 2800 Mechelen     

Syntra West - campus Kortrijk -
Doorniksesteenweg 220a 8500 Kortrijk     

Syntra Midden-Vlaanderen - Campus St.-Niklaas
Hogekouter 1 9100 Sint-Niklaas     

 

Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie IV - Syntra ondernemersopleidingen

  


Opleiding "Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie IV"

Deze opleiding richt zich naar houders van het 'Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek' of van 'Certificaat in de koeltechniek' én het bewijs van erkenning.  
Dit certificaat en het bewijs van erkenning moeten om de vijf jaar vernieuwd worden, wil de technicus koeltechnische handelingen blijven uitvoeren.  
Deze examens beantwoorden aan het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici en aan het BVR van 18 maart 2016 inzake wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en werking, dat o.a. de instructies bevat over de organisatie van de examens voor koeltechniek (van kracht vanaf 05.09.2016).
Dit certificaat van bekwaamheid is een certificaat zoals bedoeld in de Uitvoeringsverordening EU nr. 2015/2067 van de Commissie van 17 november 2015. Het certificaat is geldig in de hele Europese Unie.  
Om deze activiteiten uit te voeren in het Vlaamse Gewest, is echter ook een erkenning door LNE vereist.
Technici die binnen het Vlaamse Gewest een "Europees certificaat" behaald hebben, worden van rechtswege erkend, mits er een retributie betaald wordt.   

 

Opleidingsduur

Afhankelijk van het gekozen traject

 

Interessante links


 

Waar kan ik "Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie IV" volgen?

Syntra Antwerpen & Vlaams Brabant - Campus Mechelen
Oude Baan 2 2800 Mechelen     

Syntra West - campus Kortrijk -
Doorniksesteenweg 220a 8500 Kortrijk     

Syntra Midden-Vlaanderen - Campus St.-Niklaas
Hogekouter 1 9100 Sint-Niklaas