Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I - Syntra ondernemersopleidingen

  


Opleiding "Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I"

In het kader van de certificering van koeltechnici worden verplichte examens voorzien.
Deze examens beantwoorden aan het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici en aan het BVR van 18 maart 2016 inzake wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en werking, dat o.a. de instructies bevat over de organisatie van de examens voor koeltechniek (van kracht vanaf 05.09.2016).    
Een persoon die het certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I heeft behaald, mag alle werkzaamheden aan alle koelinstallaties.
Dat houdt in dat de houder van dit certificaat de volgende activiteiten mag uitvoeren aan koelinstallaties als vermeld in artikel 5.16.3.3 en artikel 6.8.0 van titel II van het VLAREM, die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten :  
- de wettelijk voorgeschreven lekkagecontroles  
- terugwinning  
- installatie  
- onderhoud en revisie  
Dit certificaat van bekwaamheid is een certificaat zoals bedoeld in de Uitvoeringsverordening EU nr. 2015/2067 van de Commissie van 17 november 2015. Het certificaat is geldig in de hele Europese Unie.  
Om deze activiteiten uit te voeren in het Vlaamse Gewest, is echter ook een erkenning door LNE vereist.  Technici die binnen het Vlaamse Gewest een "Europees certificaat" behaald hebben, worden van rechtswege erkend, mits er een retributie betaald wordt. 

 

Opleidingsduur

Afhankelijk van het gekozen traject

 

Interessante links


 

Waar kan ik "Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I" volgen?

Syntra Antwerpen & Vlaams Brabant - Campus Mechelen
Oude Baan 2 2800 Mechelen     

Syntra Limburg - Campus Hasselt
Gouverneur Verwilghensingel 40 (ingang via Trichterheideweg) 3500 Hasselt     

Syntra West - campus Oostende -
Zandvoordeschorredijkstraat 73 8400 Oostende     

Syntra West - campus Kortrijk -
Doorniksesteenweg 220a 8500 Kortrijk     

Syntra Midden-Vlaanderen - Campus St.-Niklaas
Hogekouter 1 9100 Sint-Niklaas     

 

Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I - Syntra ondernemersopleidingen

  


Opleiding "Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I"

In het kader van de certificering van koeltechnici worden verplichte examens voorzien.
Deze examens beantwoorden aan het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici en aan het BVR van 18 maart 2016 inzake wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en werking, dat o.a. de instructies bevat over de organisatie van de examens voor koeltechniek (van kracht vanaf 05.09.2016).    
Een persoon die het certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I heeft behaald, mag alle werkzaamheden aan alle koelinstallaties.
Dat houdt in dat de houder van dit certificaat de volgende activiteiten mag uitvoeren aan koelinstallaties als vermeld in artikel 5.16.3.3 en artikel 6.8.0 van titel II van het VLAREM, die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten :  
- de wettelijk voorgeschreven lekkagecontroles  
- terugwinning  
- installatie  
- onderhoud en revisie  
Dit certificaat van bekwaamheid is een certificaat zoals bedoeld in de Uitvoeringsverordening EU nr. 2015/2067 van de Commissie van 17 november 2015. Het certificaat is geldig in de hele Europese Unie.  
Om deze activiteiten uit te voeren in het Vlaamse Gewest, is echter ook een erkenning door LNE vereist.  Technici die binnen het Vlaamse Gewest een "Europees certificaat" behaald hebben, worden van rechtswege erkend, mits er een retributie betaald wordt. 

 

Opleidingsduur

Afhankelijk van het gekozen traject

 

Interessante links


 

Waar kan ik "Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie I" volgen?

Syntra Antwerpen & Vlaams Brabant - Campus Mechelen
Oude Baan 2 2800 Mechelen     

Syntra Limburg - Campus Hasselt
Gouverneur Verwilghensingel 40 (ingang via Trichterheideweg) 3500 Hasselt     

Syntra West - campus Oostende -
Zandvoordeschorredijkstraat 73 8400 Oostende     

Syntra West - campus Kortrijk -
Doorniksesteenweg 220a 8500 Kortrijk     

Syntra Midden-Vlaanderen - Campus St.-Niklaas
Hogekouter 1 9100 Sint-Niklaas