Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie - ondiepe geothermische systemen - Syntra ondernemersopleidingen

   


Opleiding "Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie - ondiepe geothermische systemen"

Deze opleiding heeft tot doel te voldoen voor de certificering in het kader van het Vlaams Energiebesluit van 19 juli 2013 (B.S. 8 oktober 2013) en de Europese richtlijn HE (2009/28/EC) - artikel 14.3. 

 

Opleidingsduur

Afhankelijk van het gekozen traject

 

Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie - ondiepe geothermische systemen - Syntra ondernemersopleidingen

   


Opleiding "Gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie - ondiepe geothermische systemen"

Deze opleiding heeft tot doel te voldoen voor de certificering in het kader van het Vlaams Energiebesluit van 19 juli 2013 (B.S. 8 oktober 2013) en de Europese richtlijn HE (2009/28/EC) - artikel 14.3. 

 

Opleidingsduur

Afhankelijk van het gekozen traject