Herverzekering - Syntra ondernemersopleidingen

  


Opleiding "Herverzekering"

Cursisten verzekeringstussenpersoon kunnen bemiddelen in herverzekering.
De wet van 4 april 2014 betreffende verzekeringen omschrijft deze vorm van bemiddeling als: “het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van herverzekeringsovereenkomsten of het sluiten van herverzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.
Het principe bij herverzekering stelt dat andere verzekeraars meebetalen bij grote schades (brand fabriek, aardbeving, storm) of kleinere opeenvolgende schades.
Op deze manier worden de financiële risico’s over diverse verzekeraars gespreid.

 

Opleidingsduur

Afhankelijk van het gekozen traject

 

Waar kan ik "Herverzekering" volgen?

Syntra West - campus Kortrijk -
Doorniksesteenweg 220a 8500 Kortrijk     

 

Herverzekering - Syntra ondernemersopleidingen

  


Opleiding "Herverzekering"

Cursisten verzekeringstussenpersoon kunnen bemiddelen in herverzekering.
De wet van 4 april 2014 betreffende verzekeringen omschrijft deze vorm van bemiddeling als: “het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van herverzekeringsovereenkomsten of het sluiten van herverzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.
Het principe bij herverzekering stelt dat andere verzekeraars meebetalen bij grote schades (brand fabriek, aardbeving, storm) of kleinere opeenvolgende schades.
Op deze manier worden de financiële risico’s over diverse verzekeraars gespreid.

 

Opleidingsduur

Afhankelijk van het gekozen traject

 

Waar kan ik "Herverzekering" volgen?

Syntra West - campus Kortrijk -
Doorniksesteenweg 220a 8500 Kortrijk