Leraar worden?

Er zijn 2 soorten lerarenopleidingen, gebaseerd op dezelfde basiscompetenties:

  • geïntegreerde lerarenopleiding 
  • specifieke lerarenopleiding

Geïntegreerde lerarenopleiding

Aan een hogeschool kan je de opleiding professionele bachelor in het onderwijs volgen.
Deze leiden naar een diploma van leraar kleuter-, lager – of secundair onderwijs. Het zijn opleidingen van 180 stp. die vakinhoudelijke kennis en pedagogische competenties integreren. Naast een voltijdse organisatie, bestaan er ook flexibele manieren om de opleiding te volgen. Voor info, zie ‘flexibel studeren’.


Specifieke lerarenopleiding

Je hebt kennis verworven in een opleiding in het hoger of secundair onderwijs en je wil die kennis doorgeven als leraar? Dan volg je een specifieke lerarenopleiding (SLO). Deze vervangt de vroegere D-cursus, GPB- en aggregatieopleiding. De SLO focust enkel op het pedagogische aspect. Je hoofddiploma bepaalt in welke vakken je les mag geven. De opleiding omvat 60 studiepunten: 30 voor theorie en 30 voor praktijk.

De praktijkcomponent kan je op 3 manieren invullen:

  • Je hebt nog geen werk gevonden als leraar: dan volg je een stage bij een school, centrum of instelling. Dit is ‘preservicetraining’.
  • Je bent al personeelslid in een school, centrum of instelling: dan kan je de praktijkcomponent vervullen in ‘inservicetraining’. Je hebt dan een leraar-in-opleidingsbaan of LIO-baan.
  • Je kan ook een combinatie van preservicetraining en inservicetraining maken.

Je kan de SLO volgen in een School of Arts, een cvo of aan een universiteit.

1. De SLO in een centrum voor volwassenenonderwijs

2. De SLO aan een School of Arts en universiteit

Als je een master hebt behaald, kan je inschrijven. Als je een academisch bachelordiploma hebt en je schrijft je in voor de aansluitende master, kan je ook al bijkomend inschrijven voor de SLO. Professionele bachelors die ingeschreven zijn in het schakelprogramma kunnen eveneens starten.
In sommige masteropleidingen worden 30 stp. van de SLO ingebouwd als afstudeervariant.
Organiserende Schools of Arts en universiteiten
Onder de vorm van een bachelor-na-bachelor worden deze ‘voortgezette lerarenopleidingen’ georganiseerd:

Onderwijsbevoegdheid?

Opzoeken welke vakken je mag geven in het basis- en secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon), het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs, kan je hier.

Informatie over solliciteren in het hoger onderwijs, vind je hier.