Grafimedia voorbereider in de printmedia - CTP Operator

Beschrijving

In de opleiding Grafimedia Voorbereider in de Printmedia – CTP Operator leert men (onderdelen van) prepresshandelingen uitvoeren, zoals het opmaken, bewerken en in impositie software verwerken van digitale content die beantwoordt aan grafische en druktechnische kwalitatieve en kwantitatieve eisen, teneinde deze als input te gebruiken of aan te leveren voor het aanmaken van bestanden die geschikt zijn voor crossmediale publicaties (drukwerk en digitale publicaties) of voor de realisatie van impositie drukvormen; ter ondersteuning van de continuïteit van het productieproces.

Meer info

 

Situering

Studiegebied Printmedia
   
Diplomagericht Ja
   
Studieomvang

640 lestijdfen

 

Sanctie

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Deze opleiding leidt tot het certificaat Grafimedia Voorbereider in de Printmedia – CTP Operator en een bewijs van beroepskwalificatie van niveau 4 van Grafimedia Voorbereider in de Printmedia – CTP Operator.

Het certificaat leidt in combinatie met het certificaat Aanvullende algemene vorming tot het diploma secundair onderwijs

 

Instellingen

GO! Centrum voor volwassenenonderwijs VOLT

Interleuvenlaan 3  3000 Leuven
016 31 99 20     

GO! Centrum voor volwassenenonderwijs Scala

Hugo Verrieststraat 68  8800 Roeselare
056 25 47 13     

Centrum voor Volwassenenonderwijs Leren Beleven Creëren

Sudermanstraat 5  2000 Antwerpen
03 375 68 58     

 

Beroepen

Medewerker prepress

Operator prepress

Printdesigner

Technicus grafische industrie

 

Linken

Grafimedia voorbereider in de printmedia - CTP operator - VKS - Beroepskwalificatie niveau 4

 

Grafimedia voorbereider in de printmedia - CTP Operator

Beschrijving

In de opleiding Grafimedia Voorbereider in de Printmedia – CTP Operator leert men (onderdelen van) prepresshandelingen uitvoeren, zoals het opmaken, bewerken en in impositie software verwerken van digitale content die beantwoordt aan grafische en druktechnische kwalitatieve en kwantitatieve eisen, teneinde deze als input te gebruiken of aan te leveren voor het aanmaken van bestanden die geschikt zijn voor crossmediale publicaties (drukwerk en digitale publicaties) of voor de realisatie van impositie drukvormen; ter ondersteuning van de continuïteit van het productieproces.

Meer info

 

Situering

Studiegebied Printmedia
   
Diplomagericht Ja
   
Studieomvang

640 lestijdfen

 

Sanctie

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Deze opleiding leidt tot het certificaat Grafimedia Voorbereider in de Printmedia – CTP Operator en een bewijs van beroepskwalificatie van niveau 4 van Grafimedia Voorbereider in de Printmedia – CTP Operator.

Het certificaat leidt in combinatie met het certificaat Aanvullende algemene vorming tot het diploma secundair onderwijs

 

Instellingen

GO! Centrum voor volwassenenonderwijs VOLT

Interleuvenlaan 3  3000 Leuven
016 31 99 20     

GO! Centrum voor volwassenenonderwijs Scala

Hugo Verrieststraat 68  8800 Roeselare
056 25 47 13     

Centrum voor Volwassenenonderwijs Leren Beleven Creëren

Sudermanstraat 5  2000 Antwerpen
03 375 68 58     

 

Linken

Grafimedia voorbereider in de printmedia - CTP operator - VKS - Beroepskwalificatie niveau 4

 


Gegevens bijgewerkt tot 04-12-2023