Polyvalent administratief ondersteuner

Beschrijving

In de opleiding leert men in opdracht eenvoudige (geïnformatiseerde) administratieve taken uitvoeren rekening houdend met de opdrachtvereisten teneinde de vlotte algemene werking van het bedrijf te ondersteunen.

 

Situering

Studiegebied Administratie
   
Studieomvang

220 lestijden

 

Toelating

Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet de cursist voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

 

Sanctie

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Deze opleiding leidt tot het certificaat Polyvalent administratief ondersteuner en een bewijs van beroepskwalificatie van niveau 2 van Polyvalent administratief ondersteuner.

 

Instellingen

Centrum voor Volwassenenonderwijs Vitant

Desguinlei 244  2018 Antwerpen
032422619     

 

Beroepen

Administratief medewerker

 

Polyvalent administratief ondersteuner

Beschrijving

In de opleiding leert men in opdracht eenvoudige (geïnformatiseerde) administratieve taken uitvoeren rekening houdend met de opdrachtvereisten teneinde de vlotte algemene werking van het bedrijf te ondersteunen.

 

Situering

Studiegebied Administratie
   
Studieomvang

220 lestijden

 

Toelating

Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet de cursist voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

 

Sanctie

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Deze opleiding leidt tot het certificaat Polyvalent administratief ondersteuner en een bewijs van beroepskwalificatie van niveau 2 van Polyvalent administratief ondersteuner.

 

Instellingen

Centrum voor Volwassenenonderwijs Vitant

Desguinlei 244  2018 Antwerpen
032422619     

 


Gegevens bijgewerkt tot 06-09-2020