Noors richtgraad 1

Beschrijving

‘Breakthrough’ of richtgraad 1 is het absolute minimum

Met de opleiding EUROPESE TALEN GROEP 1 R 1 wordt de cursist het basisniveau en het overlevingsniveau van de taal aangeleerd. Deze niveaus komen in de niveaubeschrijvingen van het Europees Referentiekader voor Talen overeen met respectievelijk Breakthrough en Waystage.

Na de modules “EUROPESE TALEN GROEP 1 Breakthrough A/B” kan de cursist:
? vertrouwde, alledaagse en zeer eenvoudige zinnen gebruiken, gericht op de bevrediging van concrete behoeften
? zichzelf of iemand anders voorstellen
? vragen stellen en beantwoorden m.b.t. persoonlijke gegevens zoals de woonplaats, mensen die hij kent en dingen die hij bezit
? op een eenvoudig niveau communiceren op voorwaarde dat de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen

Na de modules “Europese talen groep 1 Waystage A/B” kan de cursist:
? zinnen en courante uitdrukkingen m.b.t. onmiddellijk relevante domeinen (o.m. persoonlijke en familiale gegevens, winkelen, onmiddellijke omgeving en tewerkstelling) begrijpen
? communiceren in eenvoudige routinetaken die gericht zijn op een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde en routineuze onderwerpen
? in eenvoudige bewoordingen informatie geven over zijn achtergrond, zijn directe omgeving en onderwerpen die van direct persoonlijk belang zijn

 

Situering

Studiegebied Scandinavische talen
   
Belangstellingsdomeinen Talen
   
Studieomvang

240 lestijden

 

Toelating

In de regel nemen de Centra voor Volwassenenonderwijs bij de aanvang van een taalcursus een instaptoets af bij de kandidaat-cursisten. 
Op grond van de uitslag mag de cursist dan starten in:

  • richtgraad één: beginner
  • richtgraad twee: praktische kennis
  • richtgraad drie: gevorderde (professionele) kennis
  • richtgraad vier: gespecialiseerde opleiding.

Met de term richtgraad duidt het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een graad van vordering, of een niveau-bepaling aan in het vreemdetalenonderwijs. 
Het ministerie baseerde zich hiervoor op het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR).

 

Sanctie

Certificaat van de opleiding na 240 lestijden: Europese talen groep 1 BREAKTHROUGH/WAYSTAGE R 1

 

Instellingen

Centrum voor Levende Talen - Centrum voor Volwassenenonderwijs

Dekenstraat 4 4014 3000 Leuven
016325661     

GO! Centrum voor Volwassenenonderwijs hét CVO Pro

Keizersplein 19  9300 Aalst
053461900     

 

Linken

Europese talen groep 1 R1 - modulair - Opleidingsprofiel SecVO

 

Noors richtgraad 1

Beschrijving

‘Breakthrough’ of richtgraad 1 is het absolute minimum

Met de opleiding EUROPESE TALEN GROEP 1 R 1 wordt de cursist het basisniveau en het overlevingsniveau van de taal aangeleerd. Deze niveaus komen in de niveaubeschrijvingen van het Europees Referentiekader voor Talen overeen met respectievelijk Breakthrough en Waystage.

Na de modules “EUROPESE TALEN GROEP 1 Breakthrough A/B” kan de cursist:
? vertrouwde, alledaagse en zeer eenvoudige zinnen gebruiken, gericht op de bevrediging van concrete behoeften
? zichzelf of iemand anders voorstellen
? vragen stellen en beantwoorden m.b.t. persoonlijke gegevens zoals de woonplaats, mensen die hij kent en dingen die hij bezit
? op een eenvoudig niveau communiceren op voorwaarde dat de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen

Na de modules “Europese talen groep 1 Waystage A/B” kan de cursist:
? zinnen en courante uitdrukkingen m.b.t. onmiddellijk relevante domeinen (o.m. persoonlijke en familiale gegevens, winkelen, onmiddellijke omgeving en tewerkstelling) begrijpen
? communiceren in eenvoudige routinetaken die gericht zijn op een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde en routineuze onderwerpen
? in eenvoudige bewoordingen informatie geven over zijn achtergrond, zijn directe omgeving en onderwerpen die van direct persoonlijk belang zijn

 

Situering

Studiegebied Scandinavische talen
   
Belangstellingsdomeinen Talen
   
Studieomvang

240 lestijden

 

Toelating

In de regel nemen de Centra voor Volwassenenonderwijs bij de aanvang van een taalcursus een instaptoets af bij de kandidaat-cursisten. 
Op grond van de uitslag mag de cursist dan starten in:

  • richtgraad één: beginner
  • richtgraad twee: praktische kennis
  • richtgraad drie: gevorderde (professionele) kennis
  • richtgraad vier: gespecialiseerde opleiding.

Met de term richtgraad duidt het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een graad van vordering, of een niveau-bepaling aan in het vreemdetalenonderwijs. 
Het ministerie baseerde zich hiervoor op het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR).

 

Sanctie

Certificaat van de opleiding na 240 lestijden: Europese talen groep 1 BREAKTHROUGH/WAYSTAGE R 1

 

Instellingen

Centrum voor Levende Talen - Centrum voor Volwassenenonderwijs

Dekenstraat 4 4014 3000 Leuven
016325661     

GO! Centrum voor Volwassenenonderwijs hét CVO Pro

Keizersplein 19  9300 Aalst
053461900     

 

Linken

Europese talen groep 1 R1 - modulair - Opleidingsprofiel SecVO

 


Gegevens bijgewerkt tot 07-09-2020