Lezen en schrijven voor anders gealfabetiseerden

Beschrijving

Met de opleiding Lezen en schrijven voor andersgealfabetiseerden wordt de andersgealfabetiseerde cursist de mogelijkheid geboden zich vertrouwd te maken met het Latijns schrift in functie van verdere taalverwerving Nederlands. In deze opleiding verwerft de cursist de vaardigheid om voornamelijk klankzuivere woorden luidop te lezen en te schrijven tot op zinsniveau, met inbegrip van meerlettergrepige woorden, woorden met consonantclusters en woorden met tweetekenklanken. Hij leert ook cijfers (0-9) correct lezen en schrijven.

 

Situering

Studiegebied Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2
   
Studieomvang

40 lestijden

 

Toelating

Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van de basiseducatie, moet de cursist voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht.

 

Sanctie

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Deze opleiding leidt tot het certificaat “Lezen en schrijven voor andersgealfabetiseerden”.

 

Instellingen

Stedelijk centrum voor volwassenenonderwijs Encora 029124

Kipdorpvest 24  2000 Antwerpen
032923100     

GO! Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo

Vaartdijk 86  2800 Mechelen
015413045     

Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - Centrum voor Volwassenenonderwijs

Arsenaalstraat 4  8000 Brugge
050441140     

Centrum voor Volwassenenonderwijs Groeipunt (131888)

Henleykaai 83  9000 Gent
092671290     

 

Lezen en schrijven voor anders gealfabetiseerden

Beschrijving

Met de opleiding Lezen en schrijven voor andersgealfabetiseerden wordt de andersgealfabetiseerde cursist de mogelijkheid geboden zich vertrouwd te maken met het Latijns schrift in functie van verdere taalverwerving Nederlands. In deze opleiding verwerft de cursist de vaardigheid om voornamelijk klankzuivere woorden luidop te lezen en te schrijven tot op zinsniveau, met inbegrip van meerlettergrepige woorden, woorden met consonantclusters en woorden met tweetekenklanken. Hij leert ook cijfers (0-9) correct lezen en schrijven.

 

Situering

Studiegebied Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2
   
Studieomvang

40 lestijden

 

Toelating

Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van de basiseducatie, moet de cursist voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht.

 

Sanctie

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Deze opleiding leidt tot het certificaat “Lezen en schrijven voor andersgealfabetiseerden”.

 

Instellingen

Stedelijk centrum voor volwassenenonderwijs Encora 029124

Kipdorpvest 24  2000 Antwerpen
032923100     

GO! Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo

Vaartdijk 86  2800 Mechelen
015413045     

Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - Centrum voor Volwassenenonderwijs

Arsenaalstraat 4  8000 Brugge
050441140     

Centrum voor Volwassenenonderwijs Groeipunt (131888)

Henleykaai 83  9000 Gent
092671290     

 


Gegevens bijgewerkt tot 09-09-2020