Elektrotechnisch monteur

Beschrijving

In de opleiding “Elektrotechnisch monteur” leert de cursist leidingen en dozen monteren en plaatsen. Hij leert draden en kabels trekken, teneinde de elektrische onderdelen van een installatie voor te bereiden op aansluiting en inbedrijfsstelling. Na de opleiding kan de cursist:
− Leidingtracés uitzetten volgens instructie
− Sleuven en holtes realiseren voor het leggen van leidingen
− Buizen met draden en/of kabels leggen voor de verschillende stroomkringen
− Dozen plaatsen en bevestigen met aangepast materiaal, gereedschap en machines
− Leidingen, buizen, kanalisatie, vloerdozen en verschillende soorten aansluitdozen monteren en plaatsen
− Draden en/of kabels trekken voor verschillende stroomkringen in elektrische installaties
− Het aardingssysteem plaatsen
− Afgeschermde kabels leggen
− Verdeelborden plaatsen en monteren
− Installatie op zeer lage spanning monteren
− Verlichtingsinstallaties installeren

 

Situering

Studiegebied Mechanica-elektriciteit
   
Belangstellingsdomeinen Mechanica - Elektriciteit
   
Studieomvang

100 lestijden

 

Toelating

Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet de cursist voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

 

Sanctie

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Deze opleiding leidt tot het certificaat “Elektrotechnisch monteur” en een bewijs van beroepskwalificatie van niveau 2 van Elektrotechnisch monteur.

 

Instellingen

Centrum voor volwassenenonderwijs Groeipunt (131482)

Centrumlaan 160  9400 Ninove
054317860     

 

Beroepen

Monteur bedrader elektronica

 

Linken

Elektronica monteren en bedraden (m/v/x) - Beroepsprofiel Competent

 

Elektrotechnisch monteur

Beschrijving

In de opleiding “Elektrotechnisch monteur” leert de cursist leidingen en dozen monteren en plaatsen. Hij leert draden en kabels trekken, teneinde de elektrische onderdelen van een installatie voor te bereiden op aansluiting en inbedrijfsstelling. Na de opleiding kan de cursist:
− Leidingtracés uitzetten volgens instructie
− Sleuven en holtes realiseren voor het leggen van leidingen
− Buizen met draden en/of kabels leggen voor de verschillende stroomkringen
− Dozen plaatsen en bevestigen met aangepast materiaal, gereedschap en machines
− Leidingen, buizen, kanalisatie, vloerdozen en verschillende soorten aansluitdozen monteren en plaatsen
− Draden en/of kabels trekken voor verschillende stroomkringen in elektrische installaties
− Het aardingssysteem plaatsen
− Afgeschermde kabels leggen
− Verdeelborden plaatsen en monteren
− Installatie op zeer lage spanning monteren
− Verlichtingsinstallaties installeren

 

Situering

Studiegebied Mechanica-elektriciteit
   
Belangstellingsdomeinen Mechanica - Elektriciteit
   
Studieomvang

100 lestijden

 

Toelating

Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet de cursist voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

 

Sanctie

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Deze opleiding leidt tot het certificaat “Elektrotechnisch monteur” en een bewijs van beroepskwalificatie van niveau 2 van Elektrotechnisch monteur.

 

Instellingen

Centrum voor volwassenenonderwijs Groeipunt (131482)

Centrumlaan 160  9400 Ninove
054317860     

 

Linken

Elektronica monteren en bedraden (m/v/x) - Beroepsprofiel Competent

 


Gegevens bijgewerkt tot 07-09-2020