Elektrotechnicus

Beschrijving

In de opleiding “Elektrotechnicus” leert de cursist leidingen en dozen plaatsen, draden en kabels trekken, elektrische componenten plaatsen en aansluiten in de verschillende borden. Hij leert fouten zoeken en herstellingen uitvoeren teneinde de elektrische installatie te realiseren en in bedrijf te stellen. Na de opleiding kan de cursist:
− Een residentieel, tertiair en industrieel elektrisch schema uitvoeren
− Leidingtracés uitzetten
− Sleuven en holtes realiseren voor het leggen van leidingen
− Buizen met draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen leggen
− Dozen plaatsen en bevestigen
− Leidingen, buizen en kanalisaties monteren en plaatsen
− Draden en/of kabels trekken voor de verschillende stroomkringen in elektrische installaties voor het aansluiten van diverse toestellen
− Het aardingssysteem plaatsen en aansluiten
− Afgeschermde kabels leggen en aansluiten −
Materiaal voor laagspanning bevestigen en aansluiten
− Elektrische borden plaatsen, monteren en bedraden
− Installaties op zeer lage spanning monteren en aansluiten
− Verlichtingsinstallaties installeren en aansluiten
− Een elektrische installatie in werking stellen en controles uitvoeren
− Meetinstrumenten gebruiken
− Diagnoses stellen aan elektrische installaties

 

Situering

Studiegebied Mechanica-elektriciteit
   
Diplomagericht Ja
   
Belangstellingsdomeinen Mechanica - Elektriciteit
   
Studieomvang

720 lestijden

 

Toelating

Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet de cursist voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

Voor het behalen van de deelkwalificatie Technicus fotovoltaïsche systemen dienen de deelcertificaten behaald te worden van de volgende modules waarin alle generieke activiteiten zijn geïntegreerd:
− Installatie en onderhoud fotovoltaïsche systemen
− Indienststelling fotovoltaïsche systemen
− Werken op hoogte - module 1+2
− Werken op hoogte met hoogtewerker

 

Sanctie

Het certificaat leidt in combinatie met het certificaat Aanvullende algemene vorming tot het diploma secundair onderwijs.

Het certificaat leidt in combinatie met het certificaat Aanvullende algemene vorming tot het diploma secundair onderwijs.

Er kan optioneel één deelkwalificatie behaald worden: − Technicus fotovoltaïsche systemen (BK-0327-3-DBK-01). 

 

Instellingen

Centrum voor volwassenenonderwijs Groeipunt (131482)

Centrumlaan 160  9400 Ninove
054317860     

 

Linken

Elektrische installaties - VDAB - Studie schoolverlaters

Elektriciteit en elektronica installaties - VDAB - Informatiefiche

 

Elektrotechnicus

Beschrijving

In de opleiding “Elektrotechnicus” leert de cursist leidingen en dozen plaatsen, draden en kabels trekken, elektrische componenten plaatsen en aansluiten in de verschillende borden. Hij leert fouten zoeken en herstellingen uitvoeren teneinde de elektrische installatie te realiseren en in bedrijf te stellen. Na de opleiding kan de cursist:
− Een residentieel, tertiair en industrieel elektrisch schema uitvoeren
− Leidingtracés uitzetten
− Sleuven en holtes realiseren voor het leggen van leidingen
− Buizen met draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen leggen
− Dozen plaatsen en bevestigen
− Leidingen, buizen en kanalisaties monteren en plaatsen
− Draden en/of kabels trekken voor de verschillende stroomkringen in elektrische installaties voor het aansluiten van diverse toestellen
− Het aardingssysteem plaatsen en aansluiten
− Afgeschermde kabels leggen en aansluiten −
Materiaal voor laagspanning bevestigen en aansluiten
− Elektrische borden plaatsen, monteren en bedraden
− Installaties op zeer lage spanning monteren en aansluiten
− Verlichtingsinstallaties installeren en aansluiten
− Een elektrische installatie in werking stellen en controles uitvoeren
− Meetinstrumenten gebruiken
− Diagnoses stellen aan elektrische installaties

 

Situering

Studiegebied Mechanica-elektriciteit
   
Diplomagericht Ja
   
Belangstellingsdomeinen Mechanica - Elektriciteit
   
Studieomvang

720 lestijden

 

Toelating

Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet de cursist voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

Voor het behalen van de deelkwalificatie Technicus fotovoltaïsche systemen dienen de deelcertificaten behaald te worden van de volgende modules waarin alle generieke activiteiten zijn geïntegreerd:
− Installatie en onderhoud fotovoltaïsche systemen
− Indienststelling fotovoltaïsche systemen
− Werken op hoogte - module 1+2
− Werken op hoogte met hoogtewerker

 

Sanctie

Het certificaat leidt in combinatie met het certificaat Aanvullende algemene vorming tot het diploma secundair onderwijs.

Het certificaat leidt in combinatie met het certificaat Aanvullende algemene vorming tot het diploma secundair onderwijs.

Er kan optioneel één deelkwalificatie behaald worden: − Technicus fotovoltaïsche systemen (BK-0327-3-DBK-01). 

 

Instellingen

Centrum voor volwassenenonderwijs Groeipunt (131482)

Centrumlaan 160  9400 Ninove
054317860     

 

Linken

Elektrische installaties - VDAB - Studie schoolverlaters

Elektriciteit en elektronica installaties - VDAB - Informatiefiche

 


Gegevens bijgewerkt tot 07-09-2020