Vleesbereider

Beschrijving

In deze opleiding leert men vers vlees bereiden met toevoeging van ingrediënten, kruiden of additieven .
Zo maak je verkoopklare vleesbereidingen.

 

Situering

Studiegebied Slagerij
   
Belangstellingsdomeinen Voeding - Horeca
   
Trefwoorden Koken
   
Studieomvang

120 lestijden

 

Toelating

Medisch attest met het oog op het hanteren van levensmiddelen.
Toepassing van:
- het KB van 17 maart 1971 tot onderwerping aan medisch toezicht van al de personen die door hun werkzaamheid rechtstreeks met voedingswaren of – stoffen in aanraking komen en die deze waren kunnen verontreinigen,
- het KB van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne. V
oor een opleiding waarin men rechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in aanraking komt en men die waren of stoffen kan verontreinigen of besmetten, moet men medisch geschikt zijn bevonden uit het oogpunt van de federale regelgeving op de consumentenbescherming (cf. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).
Daartoe dient een arts een verklaring van lichamelijke geschiktheid uit te reiken.
De geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt voor de ganse duur van de (ononderbroken) studies waarin rond voeding wordt gewerkt (ook bij eventuele verandering van instelling of opleiding), tenzij er een aanleiding is (bv. na ziekte) om de geschiktheid te herevalueren.
Een ongeschiktheidsverklaring in het kader van de toelating tot een opleiding impliceert dat men niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet; een ongeschiktheidsverklaring na herevaluatie tijdens een opleiding impliceert dat men uiterlijk op het einde van het lopende schooljaar zijn studies waarin rond voeding wordt gewerkt, moet stopzetten.

 

Sanctie

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat.
Deze opleiding leidt tot het certificaat Vleesbereider
en een bewijs van beroepskwalificatie van niveau 3 van Vleesbereider.

 

Instellingen

Centrum voor Volwassenenonderwijs Vitant

Desguinlei 244  2018 Antwerpen
032422619     

Centrum voor Volwassenenonderwijs Pro

Keizersplein 19  9300 Aalst
053461900     

 

Linken

Vleesbereider - VKS - Beroepskwalificatie niveau 3

Vleesbereider - Opleidingsprofiel SecVO

 

Vleesbereider

Beschrijving

In deze opleiding leert men vers vlees bereiden met toevoeging van ingrediënten, kruiden of additieven .
Zo maak je verkoopklare vleesbereidingen.

 

Situering

Studiegebied Slagerij
   
Belangstellingsdomeinen Voeding - Horeca
   
Trefwoorden Koken
   
Studieomvang

120 lestijden

 

Toelating

Medisch attest met het oog op het hanteren van levensmiddelen.
Toepassing van:
- het KB van 17 maart 1971 tot onderwerping aan medisch toezicht van al de personen die door hun werkzaamheid rechtstreeks met voedingswaren of – stoffen in aanraking komen en die deze waren kunnen verontreinigen,
- het KB van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne. V
oor een opleiding waarin men rechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in aanraking komt en men die waren of stoffen kan verontreinigen of besmetten, moet men medisch geschikt zijn bevonden uit het oogpunt van de federale regelgeving op de consumentenbescherming (cf. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).
Daartoe dient een arts een verklaring van lichamelijke geschiktheid uit te reiken.
De geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt voor de ganse duur van de (ononderbroken) studies waarin rond voeding wordt gewerkt (ook bij eventuele verandering van instelling of opleiding), tenzij er een aanleiding is (bv. na ziekte) om de geschiktheid te herevalueren.
Een ongeschiktheidsverklaring in het kader van de toelating tot een opleiding impliceert dat men niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet; een ongeschiktheidsverklaring na herevaluatie tijdens een opleiding impliceert dat men uiterlijk op het einde van het lopende schooljaar zijn studies waarin rond voeding wordt gewerkt, moet stopzetten.

 

Sanctie

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat.
Deze opleiding leidt tot het certificaat Vleesbereider
en een bewijs van beroepskwalificatie van niveau 3 van Vleesbereider.

 

Instellingen

Centrum voor Volwassenenonderwijs Vitant

Desguinlei 244  2018 Antwerpen
032422619     

Centrum voor Volwassenenonderwijs Pro

Keizersplein 19  9300 Aalst
053461900     

 

Linken

Vleesbereider - VKS - Beroepskwalificatie niveau 3

Vleesbereider - Opleidingsprofiel SecVO

 


Gegevens bijgewerkt tot 12-12-2016