Bereider van Vleesproducten (Charcutier)

Beschrijving

In deze opleiding leert men vleesproducten bereiden die verkregen zijn door de (verdere) verwerking van vlees. De kenmerken van vers vlees zijn verdwenen en de vleesproducten hebben een verduurzamingsproces ondergaan teneinde de bereidingen een langere periode geschikt te maken voor consumptie.

 

Situering

Studiegebied Slagerij
   
Studieomvang

200 lestijden

 

Toelating

Medisch attest met het oog op het hanteren van levensmiddelen.
Toepassing van:
-het KB van 17 maart 1971 tot onderwerping aan medisch toezicht van al de personen die door hun werkzaamheid rechtstreeks met voedingswaren of – stoffen in aanraking komen en die deze waren kunnen verontreinigen,
- het KB van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne.
Voor een opleiding waarin men rechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in aanraking komt en men die waren of stoffen kan verontreinigen of besmetten, moet men medisch geschikt zijn bevonden uit het oogpunt van de federale regelgeving op de consumentenbescherming (cf. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).
Daartoe dient een arts een verklaring van lichamelijke geschiktheid uit te reiken.
De geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt voor de ganse duur van de (ononderbroken) studies waarin rond voeding wordt gewerkt (ook bij eventuele verandering van instelling of opleiding), tenzij er een aanleiding is (bv. na ziekte) om de geschiktheid te herevalueren.
Een ongeschiktheidsverklaring in het kader van de toelating tot een opleiding impliceert dat men niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet; een ongeschiktheidsverklaring na herevaluatie tijdens een opleiding impliceert dat men uiterlijk op het einde van het lopende schooljaar zijn studies waarin rond voeding wordt gewerkt, moet stopzetten.

 

Sanctie

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat.
Deze opleiding leidt tot het certificaat Bereider van Vleesproducten (Charcutier)
en een bewijs van beroepskwalificatie van niveau 3 van Bereider van Vleesproducten (Charcutier).

 

Instellingen

Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel

Materiaalstraat 67  1070 Anderlecht
02 528 09 50     

GO! Centrum voor Volwassenenonderwijs hét CVO Pro

Keizersplein 19  9300 Aalst
053 46 19 00     

Centrum voor Volwassenenonderwijs Vitant

Desguinlei 244  2018 Antwerpen
03 242 26 19     

 

Beroepen

Slager

 

Linken

Bereider van vleesproducten - VKS - Beroepskwalificatie niveau 3

 

Bereider van Vleesproducten (Charcutier)

Beschrijving

In deze opleiding leert men vleesproducten bereiden die verkregen zijn door de (verdere) verwerking van vlees. De kenmerken van vers vlees zijn verdwenen en de vleesproducten hebben een verduurzamingsproces ondergaan teneinde de bereidingen een langere periode geschikt te maken voor consumptie.

 

Situering

Studiegebied Slagerij
   
Studieomvang

200 lestijden

 

Toelating

Medisch attest met het oog op het hanteren van levensmiddelen.
Toepassing van:
-het KB van 17 maart 1971 tot onderwerping aan medisch toezicht van al de personen die door hun werkzaamheid rechtstreeks met voedingswaren of – stoffen in aanraking komen en die deze waren kunnen verontreinigen,
- het KB van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne.
Voor een opleiding waarin men rechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in aanraking komt en men die waren of stoffen kan verontreinigen of besmetten, moet men medisch geschikt zijn bevonden uit het oogpunt van de federale regelgeving op de consumentenbescherming (cf. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).
Daartoe dient een arts een verklaring van lichamelijke geschiktheid uit te reiken.
De geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt voor de ganse duur van de (ononderbroken) studies waarin rond voeding wordt gewerkt (ook bij eventuele verandering van instelling of opleiding), tenzij er een aanleiding is (bv. na ziekte) om de geschiktheid te herevalueren.
Een ongeschiktheidsverklaring in het kader van de toelating tot een opleiding impliceert dat men niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet; een ongeschiktheidsverklaring na herevaluatie tijdens een opleiding impliceert dat men uiterlijk op het einde van het lopende schooljaar zijn studies waarin rond voeding wordt gewerkt, moet stopzetten.

 

Sanctie

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat.
Deze opleiding leidt tot het certificaat Bereider van Vleesproducten (Charcutier)
en een bewijs van beroepskwalificatie van niveau 3 van Bereider van Vleesproducten (Charcutier).

 

Instellingen

Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel

Materiaalstraat 67  1070 Anderlecht
02 528 09 50     

GO! Centrum voor Volwassenenonderwijs hét CVO Pro

Keizersplein 19  9300 Aalst
053 46 19 00     

Centrum voor Volwassenenonderwijs Vitant

Desguinlei 244  2018 Antwerpen
03 242 26 19     

 

Beroepen

Slager

 

Linken

Bereider van vleesproducten - VKS - Beroepskwalificatie niveau 3

 


Gegevens bijgewerkt tot 04-12-2023